středa 6. září 2023

„Deset bodů“ z Komunistického manifestu (2021)

 

„Deset bodů“ z Komunistického manifestu (2021)

Karel Marx dostal v roce 1847 zaplaceno od „Ligy spravedlivých“ (později pojmenované jako „Komunistická liga“), aby sepsal Komunistický manifest. Znovu dostal zaplaceno v roce 1848, aby jej přepsal. Manifest měl v úmyslu podnítit násilnou revoluci, byl návodem k tyranii a později byl použit jako propaganda („nádherný cíl“, v nějž se má uvěřit), který měl zaslepit stoupence, pokud šlo o realitu brutální diktatury, která utlačovala všechny dělníky a za komunistické vlády zavraždila miliony lidí. Hitlerův „Mein Kampf“ a Maova „Rudá knížka“ sloužily podobnému zlu a smrtícím účelům. Mnozí diktátoři v dějinách i dnes se pokoušejí maskovat svou tyranii pod hezkými nálepkami a falešnou filozofií, aby otroctví vypadalo jako spravedlivé a nutné. Těchto deset kroků je jen část Manifestu. Úplný text lze nalézt na internetu.

Západní národy včetně Spojených států postupně zrealizovaly prakticky všech deset Marxových klíčových kroků k vytvoření diktatury. Dokážete nalézt některé příklady? Američané by udělali dobře, kdyby si těchto „Deset bodů“ prostudovali a požadovali, aby prezident a Kongres zrušili všechny zákony, nařízení a orgány, které řídí tato (a všechny další) neústavní uchvácení moci. Komunismus nikdy neměl v úmyslu osvobodit člověka, ale zotročit ho a Komunistický manifest skutečně slíbil „diktaturu proletariátu“ a dějiny prokázaly, že ta vždy skončila vražděním a zotročením milionů proletářů.

„Deset bodů“ Karla Marxe k uchopení moci a zničení svobody:

• Zrušení pozemkového vlastnictví a upotřebení všech nájmů pozemků pro veřejné účely.

• Vysoká progresivní nebo odstupňovaná daň z příjmu.

• Zrušení všech dědických práv.

• Konfiskace majetku všech emigrantů a vzbouřenců.

• Centralizace úvěrů v rukou státu prostřednictvím národní banky se státním kapitálem a výhradním monopolem.

• Centralizace sdělovacích a dopravních prostředků v rukou státu.

• Rozšíření továren a výrobních nástrojů ve vlastnictví státu, zavádění kultivace pustin a zlepšování půdy obecně v souladu se Společným plánem.

• Stejná pracovní povinnost pro všechny. Založení průmyslových armád, zejména pro zemědělství.

• Kombinace zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Postupné rušení rozdílu mezi městem a venkovem prostřednictvím rovnoměrnějšího rozložení obyvatelstva na venkově.

• Bezplatné vzdělání pro všechny děti ve veřejných školách. Zrušení dětské tovární práce v její současné podobě. Kombinace vzdělávání s průmyslovou výrobou.

Je důležité zde zmínit knihu Saula Alinskyho „Pravidla pro radikály“. Mnoho bylo napsáno o prezidentovi Obamovi (a Hillary Clintonové) a jejich studiu a využívání Alinskyho strategií k uchopení moci bez ohledu na etiku nebo způsobenou újmu. Přečtěte si tuto knihu, prostudujte ji a lépe pochopíte Obamovu vládnoucí strategii a budete lépe předvídat jeho kroky. Marx a Alinsky oba sdíleli stejnou touhou uchopit moc za každou cenu, a proto zde přinášíme tento seznam. Nikoho by nemělo překvapit, že Alinsky svou knihu „Pravidla pro radikály“ věnoval ďáblovi. Výňatky z Pravidel pro radikály v angličtině.

Zdroj: The Catacombs

Překlad: D. Grof