pondělí 1. srpna 2022

Komentář Eleison DCCLXXXV – Zpochybněná sociální dynamika (2022)

Komentář Eleison DCCLXXXV – Zpochybněná sociální dynamika (2022)

(785)

30. července 2022

ZPOCHYBNĚNÁ SOCIÁLNÍ DYNAMIKA    

I když se výraz „sociální dynamika“ [sociodynamika] ještě nenachází v žádném respektovaném anglickém či americkém slovníku, je nicméně realitou obdobnou k aerodynamice. Stejně jako existují objektivní zákony aerodynamiky, které se musí pečlivě dodržovat, pokud nemá nové letadlo havarovat okamžitě po svém vzletu, tak také existují objektivní zákony pro založení a přežití jakékoliv lidské společnosti, pokud má tato společnost přežít a „nezřítit se na zem“. Thomas Jefferson (1743–1826) byl vynikající americký právník, který hrál v roce 1776 vůdčí roli při založení nového národa USA. A pokud nejde o nepodložený citát, řekl, jaký tento národ bude: „Ukážeme světu, že nepotřebuje kardinály ani kněze.“ Jinak řečeno, lidé si mohou vládnout sami bez náboženské či občanské Boží autority, která by je zaštítila. Stručně formulováno, lidská vláda nepotřebuje Boha.

A tak v srdci Ústavy tohoto nového národa existoval princip rozdělení vlády do tří oblastí, zákonodárné (tvorba zákonů), soudní (posuzování prostřednictvím soudů) a výkonné (aplikace zákonů), takže při absenci Vyšší bytosti, která by kontrolovala vládní aktivity, mohla každá z těchto tří lidských oblastí vlády vykonávat kontrolu nad druhými dvěma. Nelze popřít, že od roku 1776 tento nový národ tak vzkvétal a prosperoval, že mnozí začali 20. století nazývat „americkým stoletím“. Tím chtěli říct, že USA tehdy díky své ekonomické a politické moci povstaly jako vůdčí národ světa, který byl po celém světě obdivován a napodobován. Přesto jen nemnozí seriózní pozorovatelé nemohou v 21. století popřít, že v roce 2022 je jejich prezident v podstatě nezpůsobilý pro svůj vysoký úřad a že byl zvolen prostřednictvím ukradených nebo zfalšovaných voleb. A tento národ je na pokraji občanské války. Co se pokazilo?

Mnozí přátelé USA se na tuto otázku ptají sami sebe. Například v zajímavém článku Jeffreyho Tuckera (zde) autor argumentuje, že od konce 19. století v USA vznikala čtvrtá oblast vlády, která narůstá velikostí a rozsahem a přebírá moc svého druhu. Říká, že je to nyní nezvolená byrokracie s nějakými 432 agenturami, která zaměstnává skoro tři miliony lidí, které nelze propustit ani kontrolovat. Pro Tuckera se existence a škodlivost této byrokracie zvýraznila díky nedávnému rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických v neprospěch jedné z agentur této byrokracie, Agentury pro ochranu životního prostředí, kdy Nejvyšší soud rozhodl, že překračuje své pravomoci.

Pro Tuckera to byl obdivuhodný případ soudní moci národa, která udržela pod kontrolou jeho výkonnou moc, zcela v souladu s Ústavou národa. Jako další příklad agentury téhož druhu, která nadmíru uniká ústavní kontrole, však cituje samotný Federální rezervní systém, jehož existence byla uzákoněna Kongresem v roce 1913. Ten však od té doby postupně vládne celé ekonomice a politice USA (viz tyto Komentáře z 5. března  a 21. května 2022). Uvědomuje si Tucker, co říká? Jestliže má, pokud jde o tyto neústavní agentury, pravdu, pak hlavní část života USA víc než sto let obchází Ústavu z roku 1776, aby se vyhnula této proslulé „kontrole a rovnováze“.

Je to však překvapivé? Písmo svaté říká: „Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.“ – Kniha Kazatel IX, 4. Tím spíš platí: Lepší smečka živých psů než kus papíru. Byli to živí soudci Nejvyššího soudu, kteří v roce 1973 v Ústavě USA objevili „právo“ na potrat, a živí soudci, kteří v roce 2022 shledali, že tam nakonec není. Všechno se odvíjí od živých lidí. Kdo má skutečně moc je nějak kontrolovat či zajistit rovnováhu? „Jeden národ pod Boží vládou“ bývalo napsáno na amerických mincích. Od Boha pocházelo vše, co činilo USA velkými v reálném smyslu, v němž to bylo skutečně velké. A jestliže se USA nebo kterákoliv jiná země neobrátí zpět k Bohu, jejich lidé je rozsápou.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof