sobota 21. května 2022

Komentář Eleison DCCLXXV – Federální rezervní systém – II (2022)

Komentář Eleison DCCLXXV – Federální rezervní systém – II (2022)

(775)

21. května 2022

FEDERÁLNÁ REZERVNÍ SYSTÉM – II

V bezbožné společnosti jako je ta naše na dnešním Západě lidé nechtějí uznat, že náboženství řídí politiku, protože i pokud „Bůh“ existuje, nechtějí Mu přikládat žádnou důležitost. Je pravda, že hrál velkou roli v životě včerejších lidí, dnešní lidstvo však vyrostlo, je dospělé, lidé Ho již nepotřebují a zaujali Jeho místo. Všechna sláva, která putovala k Bohu, musí teď jít k lidem a vše co On teď musí udělat, pokud existuje, je zdvořile ustoupit a nechat nás na pokoji. V každém případě se docela dobře můžeme obejít bez Něj.

Běda současnému člověku! Současný život při každé příležitosti prokazuje, že se bez Něj neobejde! V březnu tento „Komentář“ představil stručnou historii prvních tří centrálních bank USA, jež Američané všechny odmítli, dokud nakonec nebyl hlasováním v Kongresu v roce 1913 ustanoven Federální rezervní systém. Od té doby „Fed“ získával stále více moci až do bodu, kdy je dnes nesporným pánem hospodářského a politického života Spojených států. V roce 1913 se stalo to, že kartel (koalice partnerů k prosazování společného zájmu) vůdčích bankéřů se spojil dohromady, aby Kongres přesvědčil, že je v zájmu země předat jim, jakožto odborníkům na bankovnictví, kteří jsou však nezávislí na politice a politicích, vydávání peněz v USA.

Toto předání však v oné době nebylo nesporné a je od té doby zpochybňováno, kvůli pravdě o citátu připisovanému členovi nejnechvalněji známé bankovní rodiny ze všech, Rothschildů, kteří sídlí v Evropě. Ten řekl něco ve smyslu: „Dejte mi kontrolu nad vydáváním peněz národa a je mi jedno, kdo tvoří zákony.“  A tak si americký Federální rezervní systém v roce 2022 kupuje nejen celé USA, ale dá se říct, že si kupuje i svět. Je to proto, že se americký dolar nejvíce blíží celosvětovému platidlu, a tak Fed své ovládnutí dolaru používá ke skupování světa, než se dolar stane bezcenným. (Fed dnes může jen kliknutím v počítači vykouzlit existenci bilionů dolarů).

Bohatství světa výměnou za několik elektronických impulzů na několika počítačích? To je prostě nereálné! Ne, není. Děje se to všude kolem nás právě teď. Jak je to však možné? Hluboko uvnitř, protože materialistické národy po celém světě uctívají hmotu, uctívají peníze a veškerou svou důvěru věnují pánům peněz. Byla doba, kdy věnovali veškerou svou důvěru Tomu, Který řekl, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby se boháč dostal do nebeského království (Mt. XIX, 24). A Jeho Slovo prohlásilo, že „kořen všeho zla je chtivost peněz“ (I Tim. VI, 10). A řekl nám, že když budeme hledat nejprve království Boží a Jeho spravedlnost, bude nám toto vše (materiální potřeby) přidáno (Mt. VI, 33). Kdo však dnes ještě věří v Boha, v Jeho království či Jeho spravedlnost?

Není tedy jasné, že skutečné problémy společnosti leží v srdci lidí, v tom, čemu věří a co milují? Měl by Fed kus té moci, kterou má, kdyby lidé nemilovali peníze? Známá kniha G. Edwarda Griffina o Fedu „The Cretaure from Jekyll Island“ spotřebovala víc než 500 stran, aby Fed roztrhala na kousky. Když však dojde na navrhování alternativ, musí autor připustit (str. 571), že existuje problém „se všemi schématy zahrnujícími kontrolu peněz ze strany lidí“. Ano, skutečně! A tím problémem je prvotní hřích, který není vyřešitelný ani prostřednictvím úplně nejlepší politiky či ekonomiky. Cožpak Napoleon, jehož armády panovaly nad celou Evropou, jednou nepřipustil, že jeho vlastní moc se nemůže rovnat moci kněze?

Milí čtenáři, zapomeňte na Fed a jeho zločiny. Kdyby Abrahám dokázal najít alespoň deset spravedlivých lidí v Sodomě, Bůh by ušetřil celé toto prostopášné město (Gen. XVIII). Kdybychom vy a já měli mít užitek z Víry a snažili se díky Jeho milosti stát spravedlivými lidmi, kolik by toho v našem špatném světě mohl ušetřit?

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof