středa 31. srpna 2022

Zápisky z návštěvy o. Maria-Vavřince, OP (2022)

Zápisky z návštěvy o. Maria-Vavřince, OP (2022)

Jako v předchozích letech, i letos v srpnu přijel do České republiky dominikán, o. Maria-Vavřinec, OP z kláštera v Avrillé – jediného kláštera na celém světě, který se ještě drží konstitucí řádu a nepodlehl pokoncilní deformaci.

V rámci svojí návštěvy odsloužil otec mši svatou v pátek večer a v sobotu ráno v Praze a vrcholem jeho návštěvy byla nedělní pouť se mší svatou v Kouřimi. Při kázání v pátek hovořil otec Maria-Vavřinec o Nejsvětější Trojici a o tom, že Ji musíme mít vždy na paměti v našich modlitbách a při mši svaté a o důležitosti mše svaté v našich životech. V sobotu po mši svaté, při níž zaznělo dojemné kázání o svatém Bernardu, se konala přednáška o Našem Pánu Ježíši Kristu podle dominikána o. Garrigou-Lagrange. V ní o. Maria-Vavřinec vysvětlil věřícím, že to, že Náš Pán zcela podřídil svou lidskou vůli Své Božské vůli, Jeho důstojnost nesnižuje, ale naopak, protože následovat někoho, kdo je vyšší nežli my, nás povznáší. Co nás ponižuje je podřizovat se někomu, kdo je níže nežli my.

V neděli vyrazili věřící na pěší pouť z Kouřimi ke kapličce sv. Víta nad Kouřimí za modlitby sv. růžence. U kapličky se pomodlili modlitby a litanie k čtrnácti svatým pomocníkům, jejichž svátek pokoncilní církev již také zrušila. Při mši svaté kázal o. Maria-Vavřinec o sedmi bolestech Panny Marie v přípravě na svátek Jejího Neposkvrněného Srdce, který se slavil nazítří a vysvětlil věřícím, jakým způsobem Matka Boží spolutrpěla s Kristem právě kvůli svému Neposkvrněnému Srdci. Po obědě hovořil o. Maria-Vavřinec na několik témat – předně shrnul motu proprio Papeže Františka Traditionis Custodes, dále hovořil o „Velkém resetu“ který pro naši společnost plánují globalisté, a rozebral jej na základě jejich vlastních slov v knize Klause Schwaba Covid-19: Velký reset. Vyzval věřící, aby se mezi sebou scházeli jako lidé, poznávali se a pomáhali si. Jeden člověk sám proti útokům globalistů nemůže nikdy vytrvat, ale když si lidé pomáhají, mají šanci alespoň přežít.

Upřímné díky patří otci Převorovi kláštera v Avrillé, že k nám otce Maria-Vavřince opět vyslal a modleme se za tento klášter, aby dál sílil a rostl.

Zdroj: externí spolupracovník blogu