sobota 20. srpna 2022

Komentář Eleison DCCLXXXVIII – Babylonská věž (2022)

Komentář Eleison DCCLXXXVIII – Babylonská věž (2022)

(788)

20. srpna 2022

BABYLONSKÁ VĚŽ        

P. Peter Lang je dalším statečným knězem Bratrstva sv. Pia X., který jasně uvažuje a veřejně píše o úplném náboženském rozměru sekulárních hrůz, které postihují svět kolem nás. Namísto strkání hlavy do písku informuje své stádo o plnosti hrozby, která teď ohrožuje věčnou spásu. Jeho článek s názvem „Poslední babylonská věž“ jsme v „Komentáři“ již shrnuli 26. února 2022, ale jeho obsah je tak hodnotný, že jej níže shrnujeme znovu. Úplný text v němčině viz Der ultimative Turmbau von Babel.

Stejně jako ve Starém zákoně (Gen. XI, 1–9) lidé budují obrovskou věž, aby pozvedli člověka proti Stvořiteli, jen tentokrát ji nebudují pomocí kamení a malty, ale pomocí „vakcín“ a elektroniky. To, co je ve skutečnosti jen malá skupina lidí, tentokrát plánuje zaujmout místo Boha pomocí plánu, který má tři body: zdecimovat lidstvo, vytvořit nový Globální světový řád a vytvořit nový druh člověka pod jejich satanskou nadvládou.

Tito satanisté pracují už stovky let, ale průlom přišel s celosvětovou „pandemií“ covidu, kterou naplánovali z Wu-chanu v Číně a která ve skutečnosti nebyla ničím víc než o trochu agresivnější vlnou chřipky, jak dokazuje relativně malý počet úmrtí. Tento covid byl od začátku podvodem a fraškou. To, že byl covid zrežírován určitým naprosto efektivním, vrcholným a svrchovaným centrem moci se prokázalo také díky tyranské synchronizaci postupu médií na celém světě tak, aby se vyloučilo i to nejmenší zpochybnění tohoto podvodu. Totéž mocenské centrum také donutilo k poslušnosti velký počet loutek mezi světovými politiky a zdravotníky, aby mezi občany světa vytvořilo a udrželo stav paniky a mohlo je tak snadněji vmanévrovat k přijetí „vakcíny“.

Ale i když se tato „vakcína“ den za dnem chlubí, že je řešením „pandemie“, její současné výsledky jsou děsivé, pokud jde o počet úmrtí a vážných postižení, která již způsobila. Natožpak těch, u nichž hrozí, že nastanou v dlouhodobém účinku. Běžně také využívá buněčné linie z potracených dětí. Manipuluje lidské geny. Sterilizuje ženy. Připravuje cestu „vakcínám“, které prý změní přirozenost lidí tím, že lidé splynou se stroji a vznikne „nový člověk“.

Závěr? Z katolického pohledu je tato „vakcína“ satanská a naprosto nepřijatelná. Je zásadním krokem k dosažení oněch tří cílů elity Nového světového řádu zmíněných výše:

1) Zdecimování lidstva – Tato elita Nového světového řádu nepotřebuje tolik otroků a tak se snaží všechny přesvědčit, že svět je přelidněný a musí být „depopulizován“ ze sedmi miliard na pět set milionů. Šest a půl miliardy lidí musí zahynout. Covidová „vakcína“ bude sloužit tomuto záměru.

2) Vytvoření Nového světového řádu – Tato covidová „vakcína“ se také využívá ke zničení kapitalismu starého světového řádu pomocí naplánovaného finančního krachu, protože jen na ruinách lze každého přinutit přijmout „Velký reset“ satanské elity. Klaus Schwab říká, že zde každý bude bez majetku a přesto bude šťastný. Zrušení vlastnictví je základem komunismu. Nový světový řád bude bezbožnou diktaturou elity nad zotročenými, očipovanými, digitalizovanými a dehumanizovanými lidmi.

3) Vytvoření nového člověka – Klaus Schwab hlásá „transhumanismus“, což znamená splynutí člověka a stroje neboli naředění Božího člověka lidským strojem, aby se člověk stal ovladatelnějším, „inteligentnějším“ a „očištěným od Božích chyb a opomenutí“ (Klaus Schwab). V souladu s touto linií bude Bůh eliminován a satanská elita bude mít úplnou kontrolu nad každým „člověkostrojem“.

Zde je poslední babylonská věž. Je situace beznadějná vzhledem k tomu, že už má tatáž elita ohromnou nadvládu nad naší politikou, médii, ekonomikou atd.? NE! Nikdo nám nemůže vzít naši Víru a Milost. Bůh nás trestá a zkouší, ale bohatě nás odmění, jestliže vytrváme. Tato poslední babylonská věž je odsouzena k pádu jako ta první. Ať Boží nepřátelé vidí, že jsme nebojácní!

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof