sobota 27. února 2021

Komentář Eleison DCCXI – Nevědomí „infiltrátoři“ (2021)

Komentář Eleison DCCXI – Nevědomí „infiltrátoři“ (2021)

(711)

27. února 2021

NEVĚDOMÍ „INFILTRÁTOŘI“

Když jeden čtenář hledal vysvětlení úpadku Bratrstva sv. Pia X. po smrti jeho zakladatele arcibiskupa Lefebvra v roce 1991, vyvstala v těchto komentářích před třemi týdny otázka možné infiltrace FSSPX ze strany nepřátel katolické Tradice. Existovali zde infiltrátoři? V těchto „Komentářích“ zaujal autor postoj, že nikdy nebyli objeveni žádní vědomí nebo zřejmí infiltrátoři, ale že na vrcholu Bratrstva bylo množství kněží FSSPX, kteří použili všechen svůj vliv, aby změnili směřování Bratrstva jinam, než mu dal arcibiskup, aniž by si nutně byli vědomí, že jednají jako infiltrátoři. Ve skutečnosti mohli infiltraci provádět o to účinněji díky tomu, že byli nevědomými infiltrátory! Bůh ví, že ten či onen mohl přesně vědět, co dělá, aby zmrzačil Bratrstvo zevnitř, nikdy to však tak nevypadalo navenek.

Stojíme přímo před tajemstvím modernismu, které muselo poslat miliony duší do pekla. Podívejme se na to ještě jinak, díky jinému svědkovi, ostřílenému tradicionalistovi, který strávil desítky let v boji za katolickou Tradici v tradičních kaplích v USA. Černé tučné písmo pochází od vydavatele těchto „Komentářů“, ale všechna slova kurzívou pochází od tohoto zkušeného člověka:

Jako někdo, kdo byl členem tří tradičních farností, hlavním zakladatelem dvou a aktivistou ve všech třech, si pamatuji, že jsem před mnoha lety a mnohokrát říkal, že ďábel infiltruje svými lidmi každou jednotlivou tradiční farnost, tzn. lidmi, kteří jsou obvykle „spáči“ a čekají na správnou chvíli, aby udeřili. Protože má [ďábel] andělskou inteligenci a je tu tisíce let, zdaleka není hloupý a ví, že je mnohem snadnější zničit farnost zevnitř než zvenku. S těmito lidmi jsem se setkal ve všech třech farnostech. Není pochyb, že v rámci FSSPX existují, přičemž většina z nich si není vědomá, že jsou pomocníky ďábla, ale on to ví. Pokud by tam vlastně nebyli, nedělal by svou práci.

FSSPX by se mělo stáhnout ze všech kontaktů s koncilní církví, dokud se toto mistrovské dílo ďábla [rozuměj koncilní církev] neobrátí, což bude takřka jistě poté, co jej Bůh potrestá nejpřísnějším způsobem spolu s jeho partnerem: světem. FSSPX se pokouší udělat to, o co jsem se pokoušel místně, když jsem já a ještě jeden člověk v letech 1990–91 seděl na setkáních s dvěma biskupy z Richmondu a jednal jsem a žádal o založení farnosti sv. Josefa, která byla mimochodem první a jedinou tradiční katolickou farností na světě v jednotě s modernistickým Římem, se mší a všemi svátostmi v tradičním ritu. (...)

Bylo mým úmyslem díky farnosti sv. Josefa přitáhnout stovky Novus Ordo katolíků a časem z nich všech udělat dobré tradicionalisty. Snil jsem. Farnost sv. Josefa je dnes se svými asi více než tisíci farníky a budovou na mnoha akrech, za níž se zaplatilo 2,5 milionů dolarů, v rukou pochybně vysvěcených kněží Bratrstva sv. Petra. Je to hybridní farnost s „tradiční mší a svátostmi“, ale ve všem jiném Novus Ordo. Nemám nejmenší pochyby, že kdyby dnes uzavřela své dveře, skoro všichni farníci by další neděli byli na Novus Ordo „mši“. Takový osud čeká FSSPX, pokud by se mělo spojit s Novus Ordo.

Byli tito dva biskupové a náš ostřílený tradicionalista „infiltrátoři“? Ostřílený tradicionalista určitě ne. Ti dva biskupové možná. Není však stejně tak možné, že i oni jednali v dobré víře? Nejpravděpodobnější je, že všichni tři tito muži „snili“. O čem? Určitě o tom, že smísí olej a vodu. O tom, že smísí tradiční Pravdu s koncilní autoritou. To však nelze provést. Arcibiskup to věděl od počátku. Náš ostřílený tradicionalista to poznal – Bůh mu žehnej. Mnohé duše v Bratrstvu to ještě nepoznaly. Sní a všechny jsou v podstatě nevědomými „infiltrátory“.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof