sobota 23. ledna 2021

Komentář Eleison DCCVI – Přeorientování FSSPX (2021)

Komentář Eleison DCCVI – Přeorientování FSSPX (2021)

(706)

23. ledna 2021

PŘEORIENTOVÁNÍ FSSPX

Loni v listopadu P. Pagliarani, generální představený FSSPX, napsal dopis k připomenutí 50. výročí založení Bratrstva. P. Edward MacDonald, kněz „Odporu“ v Austrálii, napsal k tomuto dopisu hodnotný komentář, který zde shrnujeme:

1. P. Pagliarani se ptá: „Je oheň („té nebojácné křesťanské lásky“), který jsme obdrželi od zakladatele, stále živý? Není tato drahocenná pochodeň, která je vystavena krizi, jež se protahuje v Církvi i ve světě na neurčito, v nebezpečí ochabnutí a zeslabení?“ – Na tuto svou vlastní otázku však P. Pagliarani ve svém dopise neodpovídá.

2. V celém svém dopise P. Pagliarani sotva zmiňuje Druhý vatikánský koncil. Kdyby však nebyl žádný Druhý vatikánský koncil, neexistovala by potřeba FSSPX. Řím je zdrojem všech omylů víry, nauky a mravů, proti nimž FSSPX bojovalo. Pokoncilní papeži realizovali nauky koncilu. Apostaze stojí v centru koncilu a má tam své ústředí. P. Pagliarani nezmiňuje nic o omylech Druhého vatikánského koncilu. Proč ne? Pro něj ten boj skončil. FSSPX je nyní s Druhým vatikánským koncilem a koncilní církví proti hnutí „Odporu“.

3. P. Pagliarani redukuje tento boj na „duchovní život“. Pro arcibiskupa Lefebvra byla na prvním místě vláda Našeho Pána Ježíše Krista a vnesení duchovního života do duší bylo vedlejším produktem tohoto primárního cíle. P. Pagliarani však činí primárním duchovní život a říká: „Naším bojem je umožnit, aby byl Náš Pán Ježíš Kristus osou našeho duchovního života, zdrojem všech našich myšlenek, všechny našich slov a všech našich činů.“

4. Podle P. Pagliaraniho bylo řečeno vše. Už se nemusí vést žádný duchovní boj. FSSPX jen bude dále mluvit, pravděpodobně opakovat staré argumenty proti omylům Druhého vatikánského koncilu. Ve skutečnosti FSSPX  nemluví proti omylům Druhého vatikánského koncilu. Je toho hodně nového, co by bylo potřeba říct, když papež vyvozuje nové omyly z dokumentů Druhého vatikánského koncilu. Je odpověď na encykliku Amoris Laetitia úplná? Pokud nemá FSSPX co nového říct, je to proto, že přestalo bojovat proti omylům Vatikánu.

5. Arcibiskup Viganò nalézá mnoho nových věcí, které je potřeba říct k omylům koncilní církve. FSSPX tyto věci říct nemůže, protože kapitulovalo a bylo umlčeno. Už nemůže bránit práva Našeho Pána Ježíše Krista. V listopadu 2020 zakázal P. Daniel Themann, představený Australského distriktu FSSPX, členům veřejně protestovat proti jednomu naprosto veřejnému uctívání Satana v Queenslandu. Akt náhrady vykonali tiše ve své kapli.

6. Únava je opakovaným tématem v dopisech P. Pagliaraniho – u svatých tomu tak nebylo. Ti se nikdy neunavili, nikdy se nevyčerpali bojem. Arcibiskup Lefebvre se nikdy neunavil bojem. Byl již v důchodu, když si uvědomil, že musí pozvednout zbraně v nové bitvě proti koncilní církvi. FSSPX se unavilo, vyčerpalo a složilo své zbraně. Nemá „co nového říct“.

7. Posledních patnáct nebo více let nedávají semináře FSSPX seminaristům věroučnou formaci pro boj s moderními omyly. V seminářích se propaguje modernismus a liberalismus. Svěcenci jsou ochotní činit kompromisy s pravdou a horlivě spolupracovat s modernistickými diecézními biskupy a podřídit se jim. P. Wegner, bývalý představený Amerického distriktu, se jednou chlubil, že uzavřel dohody se čtyřiceti americkými biskupy. Všichni z nich byli modernističtí koncilní liberálové.

8. Každý kněz, který zůstal v FSSPX po jeho kapitulaci, se nepokrytě nebo přinejmenším mlčky rozhodl přijmout toto nové směřování FSSPX. Už to nejsou bojovní katolíci. Církev je nepomíjející. FSSPX nikoliv. Zběhlo.

9. Už neexistuje žádná další významná organizace, která by se stavěla proti prudkému útoku sil zla ve formě ateistického komunistického dobytí společnosti. Sterilizace FSSPX zastavila poslední velký zdroj milosti a požehnání pro svět. Několik hnízd odporu, která zůstávají, nejsou schopná zastavit nebo i jen zbrzdit komunistické zotročení světa.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof