sobota 2. ledna 2021

Komentář Eleison DCCIII – Komunismus se vrací (2021)

Komentář Eleison DCCIII – Komunismus se vrací (2021)

(703)

2. ledna 2021

KOMUNISMUS SE VRACÍ

Americké prezidentské volby v listopadu minulého roku představovaly rozhodnou konfrontaci mezi konzervativní politickou pravicí a revoluční politickou levicí. Je to proto, že na Západě konzervativci, jejichž silou vždy byl Bůh, dlouhodobě slábnou, zatímco revolucionáři, jejichž silou je vzpoura proti Bohu, sílí. Konfrontace musela přijít, a pokud levice nezvítězí v roce 2020, nepochybně bude znovu silná v roce 2024, pokud se mezitím americký národ vážně neobrátí zpět k Bohu.

Úvodník otištěný mezitím ve zpravodaji Dixie Heritage Letter z amerického Jihu loni v listopadu ve čtyřech odstavcích vyzdvihuje čtyři hlavní body z konfrontace z roku 2020. Tyto čtyři hlavní body jsou ve zkráceném textu zvýrazněny tučně:

1 Soudci, kteří posuzují Trumpovo dovolání ohledně fair play, jsou liberálové, kteří nemají žádný zájem o pravdu nebo spravedlnost. Právní tým prezidenta Trumpa našel všechny možné důkazy, pokud jde o ohromný volební podvod, který se nepochybně odehrál při prezidentské volbě 3. listopadu. Nebude však pro ně snadné zvítězit hlavně proto, že mnozí z těchto soudců, kteří budou naslouchat jejich stížnostem, jsou lidé s názorem „Trumpa nikdy“, kteří se docela upřímně nestarají o to, jaké důkazy budou předloženy a jak budou přesvědčivé, protože oni jsou občany „deep state“ a musejí zajistit, aby Trump nebyl znovu zvolen, ať je to jak chce.

2 Dokonce i „konzervativci“ z Nejvyššího soudu jsou tváří v tvář odhodlaným liberálům slaboši. Právníci prezidenta Trumpa budou muset projít celou cestu k Nejvyššímu soudu a pak se modlit, aby se jeden nebo dva „konzervativní“ soudci rozhodli neprodat způsobem jako John Roberts před lety, když jako údajný konzervativec hlasoval jako liberál. Roberts byl vlastně konzervativec s výjimkou toho, kdy pilně uklidňoval liberály, což vypadá tak, že se čím dál víc stáváte liberálem. Skoro lze říct: „kdo díky konzervativcům jako Roberts potřebuje liberály?“.

3 Slušný liberalismus nemůže odolávat neslušnému komunismu, k němuž přirozeně vede. V jednom lokálním úvodníku se říkalo: „Mnozí Američané věří tomu, že komunismus je abstraktní pojem, něco, co postihuje pouze vzdálené národy, aniž by si uvědomovali, že už dorazil až na náš práh. Komunismus se v Americe během desítky let trvajícího pomalého procesu systematického podvracení nejprve ze strany Sovětského svazu a nyní Čínské komunistické strany rozšířil pod takovými jmény jako socialismus, progresivismus, liberalismus, neomarxismus atd. Víra v Boha a principy odvozené z této víry jsou základním důvodem, proč se Spojené státy mohou těšit ze svobody, demokracie a prosperity, a proč se Spojené státy staly národem, jakým dnes jsou. Letos byl tento demokratický proces podvrácen. Krajní levice a komunistický ďábel stojící za ní používají lži, podvody a manipulace při pokusu připravit národ o jeho práva a svobody.“

4 USA jsou na pokraji komunismu, pokud budou naši soudci dávat přednost svému antináboženství před realitou. Neuvědomujeme si, jak blízko tomu, abychom se stali komunistickou zemí, skutečně jsme. Můžeme skončit v komunismu, pokud se elita této země rozhodne, že Trumpovi oponenti musí být vítězi, ať už je tomu jakkoliv. Pak platí, co se říká: „Cestu k socialismu si můžete zvolit, ven z něho se ale musíte prostřílet.“ Proto levičáci chtějí vaše zbraně. Nemáte mít možnost prostřílet se ven. Mnohé závisí na výsledku těchto voleb – pro obě strany.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof