neděle 17. ledna 2021

Komentář Eleison DCCV – Otázky ohledně FSSPX (2021)

Komentář Eleison DCCV – Otázky ohledně FSSPX (2021)

(705)

16. ledna 2021

OTÁZKY OHLEDNĚ FSSPX

Jednoho čtenáře těchto „Komentářů“, jenž byl bezpochyby znepokojen tím, co vidí a slyší o Bratrstvu sv. Pia X., které je věrné míň, než bývalo nebo než by mělo být, napadlo několik možných vysvětlení. Autor těchto „Komentářů“ nabízí jako odpověď na pár jeho otázek několik úvah:

1. Kolují zvěsti o infiltraci FSSPX. Některé tyto zvěsti naznačují, že od počátku existovalo spiknutí k infiltraci Bratrstva, jiné argumentují, že to nějakou dobu trvalo, než bylo Bratrstvo infiltrováno.

Není pochyb, že tradiční nepřátelé Církve, kteří bedlivě sledovali Našeho Pána už v Jeho době, rychle rozpoznali, jakou hrozbu pro jejich plány představuje arcibiskup Lefebvre se svým kněžským Bratrstvem sv. Pia X. a jeho novou generací věrných kněží. Za sebe však mohu říct, že jsem nikdy nezjistil žádné zjevné a vědomé nepřátelské infiltrátory. Viděl jsem ale kněžské syny arcibiskupa formované pod jeho péčí, kteří přestali rozpoznávat to, co kdysi rozpoznávali, konkrétně nutnost pouze selektivně poslouchat příkazy přicházející od autorit koncilní církve v Římě a v diecézích. Tito kněží ušli dlouhou cestu v tom, aby ne přímo infiltrovali, ale spíše změnili FSSPX zevnitř. Kdyby dnes FSSPX stále bránilo Víru jako arcibiskup, dělalo by veliké dobro pro velké množství katolíků, kteří se dnes probouzí, pokud jde o koncilní zradu, tím, že by jim pomáhalo vidět, jak a kde pravá Církev přežívá. Namísto toho se zdá, že loajalita vůdců FSSPX nyní přešla k oficiálním koncilním představitelům v Římě. A mnoho duší, které mohlo FSSPX obrátit teď spíš mate, než obrací.

2. Bylo tedy FSSPX infiltrováno, a pokud ano, kým?

Prostřednictvím formální infiltrace, přesně řečeno, asi ne. Volně řečeno však tím, že často nevědomky opouští arcibiskupovo chápání Druhého vatikánského koncilu a jeho oficiálních představitelů, ano. Problémem je to, že postupně jde s proudem dnešního všeobecného fantazírování a tomu odpovídá ztráta chápání reality, a to více ze strany vůdců na ústředí FSSPX, než ze strany prostých kněží dole. Problémem těchto vůdců ani tak není jejich katolická nauka, jako spíše jejich aplikace této nauky na 21. století, kdy se jim v úplnosti nepodařilo pochopit zlo moderního světa. Jsou příliš „milí“.

3. Některé blogy poukazovaly na rakouskou židovskou rodinu jménem „Von Gutmann“, která původně obdržela „podporu“ ze strany Rothschildů. Tato rodina podle Maximilliana Kraha dala peníze FSSPX prostřednictvím nadace. Co je to za rodinu a proč dávají peníze FSSPX?

Je to židovská rodina z Rakouska, ale jak nejlépe si dokážu vybavit, paní von Gutmann, kterou jmenujete, byla seriózní konvertitkou, a zanechala velkou část peněz FSSPX v Rakousku, aby tam pomohla katolické Tradici prosperovat.

4. Na internetu jsou zvěsti, že arcibiskup Lefebvre byl sedesvakantista? Je to pravda?

Arcibiskup měl od doby Pavla VI. vždy určité sympatie k sedesvakantismu jakožto možnému řešení na nesmírně závažný teologický problém, kdy náměstci Krista ničili Církev. Dvakrát – v roce 1976 a v roce 1985 – veřejně zvažoval možnost, že zřejmí papežové v Římě nejsou skutečnými papeži. Nikdy se však pro toto řešení nerozhodl. Často jej zvažoval, jen aby jej [znovu] odmítl. Myslel si, že přináší více problémů, než kolik jich řeší.

5. Proč se současné vedení FSSPX nesmíří s Římem? Co si o tom myslíte?

Myslím si, že příliš mnoho jeho nejlepších kněží stále o dnešním Římu a Římanech smýšlí příliš jako arcibiskup, než aby byli vůdci FSSPX schopní sklouznout do jejich náručí. Tito kněží by se však měli mít na pozoru!

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof