pondělí 18. listopadu 2019

S takovými přáteli (2019)


S takovými přáteli (2019)
10. listopadu 2019
Blog Rorate Caeli dlouhodobě podporuje proces „regularizace“ FSSPX. Ve středu 6. listopadu oznámil, že Jim Vogel [tiskový mluvčí Amerického distriktu FSSPX – pozn. překl.] a Brian McCall [šéfredaktor webu Catholic Family News – pozn. překl.] navštíví v červenci 2020 Římské forum. Tuto akci po desetiletí pořádá Dr. John Rao [bývalý prezident „indultní“ organizace Una Voce America – pozn. překl.].
Pokud víme, toto je poprvé, kdy bude přítomen oficiální představitel FSSPX. Rychlý pohled na seznam hostů ukazuje, že to bude přehlídka nejznámějších osob koncilního novotradicionalismu: Dp. John Hunwicke, Peter Kwasniewski, Joseph Shaw a P. Edmund Waldenstein, pokud jmenujeme jen některé.
Všichni tito lidé veřejně vyjádřili určité obavy nebo přímý nesouhlas s arcibiskupem Lefebvrem. Ti, kteří až tak nejsou proti arcibiskupovi, řekli, že jej obdivují za jeho obranu latinské mše, ale nikdo z nich neřekl, že FSSPX je tím místem, kde by katolíci měli být. Arcibiskup Lefebvre měl pro takové katolíky název: „falešní přátelé“.
Názvy plánovaných přednášek, jež mají během dvou dnů na této akci zaznít, jsou uvedeny na blogu Rorate Caeli. Bližší informace naleznete zde. Některá témata jsou skutečně zajímavá. Jiná až tak ne. Zde jsou některá, která mě zaujala:
  • Novus Ordo Missae, arcibiskup Lefebvre a založení FSSPX
  • Ecclesia Dei, Bratrstvo sv. Petra a Institut Krista Krále
  • Sedesvakantismus
  • Pokušení amerického pluralismu a debata o náboženské svobodě a katolickém státu
  • Přitažlivost a nebezpečí tradicionalistického katolického ghetta
  • Debata o „smíření“ FSSPX
  • Přátelé vně hnutí: skuteční a smyšlení
  • Nepřátelé vně hnutí: skuteční a smyšlení
Není těžké pochopit, o co tu jde. FSSPX konečně proniklo do „extraligy“. Nejsem si jistý, o jakých tématech budou Vogel a McCall hovořit, ale ať už budou mluvit o čemkoliv, určitě nebudou férově prezentovat hlavní body Odporu.
Pokud nic jiného, výše zmíněná témata naznačují, že Odpor bude očerňován ještě víc než sedesvakantismus, který je předmětem pouze jedné prezentace.
Je důležité si připomenout, že akce jako je tato, je přesně tím, před čím arcibiskup varoval. Ve svém proslulém rozhovoru 2 roky po svěceních Jeho Excelence řekla:
Tohle je to, co nám činí problém s některými laiky, kteří jsou velmi milí, velmi dobří lidé, zcela pro Bratrstvo; kteří souhlasili s biskupskými svěceními, ale kteří hluboce litují, že již nejsou s lidmi, se kterými bývali, s lidmi, kteří nesouhlasili se svěceními, a kteří jsou teď proti nám. „To je škoda, že jsme rozděleni“, říkají, „proč se s nimi nesetkávat? Pojďme a dáme si spolu skleničku, podejme jim ruku“ – to je zrada! Ti, co tohle říkají, působí dojmem, že by bez váhání přešli a přidali se k těm, co nás opustili. Musí se však rozhodnout.
Představený Amerického distriktu FSSPX P. Jürgen Wegner nedávno hovořil na akci Catholic Identity Conference, kterou pořádal web The Remnant Newspaper. Jeho téma? Tradiční latinská mše. Nu-da!
Arcibiskup pro tyto liberály zastávající vysoké oficiální posty v FSSPX není ničím víc než maskotem. Nechávají lidské ohledy a popularitu, aby řídili jejich rozhodování. Selhávají v tom, aby předkládali celou pravdu a nic než pravdu.
Bylo by hezké si myslet, že Vogel a McCall jedou na Římské fórum reprezentovat tradičně katolickou víru v její úplnosti a sdílet přesně to, čemu věřil arcibiskup Lefebvre. Je však pravděpodobnější, že si „vyzobou“ jen určité poznámky, které Jeho Excelence v 70. letech pronesla o „regularizaci“ s Římem. Pravděpodobně nazvou Odpor „schizmatickým“ a řeknou, že je dobře, že se Tradice „spojuje dohromady“, aby bojovala proti modernistickému Římu.
Účastníci zastávající „nejtvrdší linii“ na těchto smíšených setkáních obvykle končí tím, že zeslabí své principy a přidají se k ostatním. Končí tím, že otupí své ostří, aby zapadli a nezdáli se příliš extrémní. Vzhledem k tomu, že tohle FSSPX dělalo větší část posledního desetiletí, byl bych šokován, kdybych se dozvěděl, že příští léto na Římském fóru udělají něco jiného, než že budou pokračovat ve své zradě arcibiskupa Lefebvra.
Zdroj: Psalm 129
Překlad: D. Grof