sobota 9. listopadu 2019

Komentář Eleison DCXLIII – Stálý posun – II (2019)


Komentář Eleison DCXLIII – Stálý posun – II (2019)
(643)
9. listopadu 2019
STÁLÝ POSUN – II
V případě, že si čtenáři myslí, že srpnová konverzace mezi Domem Placidem z Bellaigue ve Francii a autoritami Bratrstva sv. Pia X. ze Švýcarska, o níž jsme zde přinesli zprávu minulý týden, je nedostatečná, aby prokázala, že Bratrstvo se stále posouvá pryč od obhajoby pravé Víry, je zde další zpráva vedoucí ke stejnému závěru: zhruba v téže době, kdy generální představený Bratrstva poskytl svůj uklidňující rozhovor z 12. září [česky v tomto letáku FSSPX – pozn. překl.], předsedal jmenování komise tří zástupců, kteří pojedou do Říma a znovu povedou teologické rozhovory s koncilními Římany, jež bezvýsledně běžely od roku 2009 do roku 2011. A kteří tři zástupci Bratrstva byli pro rozhovory vybráni? Nikdo jiný než biskup Fellay, P. Pfluger a P. Nély, vládnoucí triumvirát Bratrstva od roku 2006 do roku 2018, kdy byli všichni tři z funkce odvoláni na generální volební kapitule v červenci 2018! Znovu je nutné trochu objasnit pozadí věci.
Na předcházející generální volební kapitule v roce 2006 zůstalo 40 vůdčích kněží věrných – méně věrných než v roce 1994 (jak biskup Fellay jednou připustil), nicméně však věrných – arcibiskupově zásadě katolického zdravého rozumu, že ve sporu mezi Bratrstvem a Římem jsou v sázce tak důležité otázky Víry, že by žádná pouze praktická dohoda bez věroučné shody nejspíš nemohla vyřešit tento spor.  Do roku 2006 však sám biskup Fellay už dávno přestal brát nauku vážně. Pro něj, stejně jako pro papeže Benedikta XVI., pro všechny modernisty a pro velkou spoustu obyvatel dnešního světa, je Boží Pravda méně důležitá než lidská jednota, ale věděl, že mimo Bratrstvo mnoho lidí stále následuje arcibiskupa v jeho úctě k Boží Pravdě, a tak papeže Benedikta XVI. stále žádal o to, aby se uskutečnily věroučné rozhovory a mohlo dojít ke sjednocení Bratrstva a Říma.
Tento požadavek byl ve své podstatě od samého počátku pošetilý, protože nauka katolické Tradice a nauka Druhého vatikánského koncilu nemohou být sjednoceny o nic víc než 2+2=4 a 2+2=5. Ale papež i generální představený zjevně doufali, že by se tyto dvě strany mohly dohodnout na 2+2= 4 a půl, protože pro obě byla jednota dražší než pravda. A tak se mezi lety 2009-2011 odehrály „věroučné rozhovory“ mezi čtyřmi zástupci na každé straně. Tehdy v roce 2009 však musel biskup Fellay ještě jmenovat čtyři zástupce Bratrstva, kteří katolickou Pravdu brali vážně, zatímco Římané byli ve svém přilnutí k antipravdám Druhého vatikánského koncilu neústupní, takže rozhovory nevedly nikam. Jednotě se tak nepodařilo převážit nad pravdou.
Ale v mezidobí na (nevolební) generální kapitule Bratrstva v roce 2012 se názor 40 vůdčích kněží Bratrstva posunul, takže arcibiskupova zásada nauky byla poprvé opuštěna a Bratrstvo oficiálně přijalo to, že jednota by měla nastat jako první. Okamžitě však povstalo hnutí odporu ze strany tvrdého jádra, jež ohrožovalo jednotu Bratrstva. A tak, když na volební kapitule v roce 2018 oněch 40 kněží stále milovalo Pravdu dost na to, aby biskupa Fellayho a jeho dva asistenty odvolalo, nový generální představený následně přijal ideu věroučných rozhovorů s koncilními Římany. Tato idea je svou podstatou stále pošetilá, je však vždy tak přitažlivá, jako by bylo sedět na dvou židlích zároveň. Byl přijat Římem a Římané i generální představený stále sní o „4 a půl“, takže to vypadá, že „věroučné rozhovory“ jsou zpátky na stole.
Zatímco si však v roce 2009 biskup Fellay musel vybrat milovníky Pravdy, aby reprezentovali Bratrstvo, zdá se, že nový generální představený si vybral právě ty tři oficiální představitele Bratrstva, kteří předsedali kapitule v roce 2012, která předřadila jednotu před Pravdu! Kdo koho tedy klame? Jestliže nový generální představený klame sám sebe, že nevěroučná jednota je možná, běda Bratrstvu nyní a v dohledné budoucnosti. Jestliže neklame sám sebe, jedná pod tlakem Říma nebo fellayzovaného Menzingenu nebo obou? Je to totéž, protože biskup Fellay dělal vše, co mohl, aby Menzingen a Bratrstvo dostal pod moc Říma. Proto je to Řím, kdo diktuje a máchá čumák Bratrstva v jeho vlastní špíně. Ctihodný otče Pagliarani, jestliže nechcete převzít odpovědnost za takovou špínu, je čestnou věcí rezignovat!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof