sobota 16. listopadu 2019

Komentář Eleison DCXLIV – Komentáře k posunu (2019)


Komentář Eleison DCXLIV – Komentáře k posunu (2019)
(644)
16. listopadu 2019
KOMENTÁŘE K POSUNU
Dva čtenáři posledních dvou vydání těchto „Komentářů“ (642 a 643 z 2. a 9. listopadu) sami poskytli užitečné postřehy ke stavu Bratrstva sv. Pia X. První zprávou bylo, že Novobratrstvo zřejmě chce všechny tradicionalisty uvnitř i vně Bratrstva přivést výlučně pod svou autoritu, a druhou to, že se v Římě znovu otevřou „věroučné rozhovory“ mezi Římem a FSSPX, přičemž biskup Fellay povede reprezentanty FSSPX. První pozorovatel komentuje neměnnou taktiku revoluce, druhý osud, který ohrožuje Dona Pagliaraniho. Zde je první pozorovatel.
Tyto dvě zprávy jsou velice špatné. I když já osobně už FSSPX nepostrádám, bolí mě vidět ho ve stavu naprosté kapitulace před odpadlým Římem. Vždy, když revoluce v Církvi dělá další důležitý krok vpřed, který bude mít tendenci vyvolat odpor ze strany katolíků, má pro ně vždy předem alternativní pozici, slepou uličku, která má neutralizovat ty, kteří odporovali. Obávám se, že Řím FSSPX nastavuje tak, aby pojalo všechny katolíky odporující apostatovi Bergogliovi a vedlo je směrem k Římu. Je docela snadné předvídat, že tohle je to, o co jim jde. Jako vždy je jednou zbraní, kterou máme v rukách, růženec, který dosáhne zasvěcení Ruska. Bože, smiluj se nad námi!
Takové komentáře nejsou „konspirační teorie“ nebo „fake news“. Mystifikátoři moderní církve a světa, jimž Bůh v tuto chvíli poskytuje velkou moc, aby je [církev a svět] potrestali za jejich apostazi, nejsou čestní lidé, kteří si mohou dovolit působit otevřeně. Až příliš často jsou skutečnými nepřáteli Boha, nečestnými revolucionáři, kteří musí konspirovat a klamat, aby maskovali to, co dělají. A proto kdykoliv katolíci, kteří jsou nejen tak nevinní jako holubice, ale i chytří jako hadi (srovnej Mt. X, 16) kritizují podvod revolucionářů, ti je obviní například z toho, že jsou „konspiračními teoretiky“, což je jen další podvod, protože toto obvinění je často pravdivé.
Například, když se v podobném případě v roce 1988 arcibiskup Lefebvre chystal provést velký úder proti liberálům tím, že vysvětí čtyři (tehdy) věrné biskupy, aby zajistil, že Bratrstvo přežije, aby bránilo pravou Víru, nachystal liberální Řím Bratrstvo sv. Petra, aby přijalo a neutralizovalo všechny kněze FSSPX, kteří vznášeli námitky vůči těmto biskupským svěcením. Podobně, když tento pozorovatel výše naznačuje, že v roce 2019 Řím přeměňuje Bratrstvo na útočiště všech katolíků, kteří odporují papeži Františkovi, aby převedl všechnu jejich opozici pod kontrolu Říma, je to velice pravděpodobně daleko od toho, aby to byly „fake news“. Pro nepřátele Boží je typické páchat přesně ten podvod, z něhož obviňují ty, kteří je kritizují.
Pokud jde o druhého pozorovatele, ten naznačuje, že Don Pagliarani může být nevinnější než biskup Fellay, co se týká špatného odhadu úmyslů Říma. Jestliže však dále jedná jako jeho předchůdce na čele Bratrstva, je to on, Don Pagliarani, kdo převezme odpovědnost za paralyzaci obrany Víry ze strany Bratrstva. Také k němu člověk nemůže být donekonečna shovívavý, protože on je čím dál méně nevinný, jestliže a pokud nadále jedná jako biskup Fellay. Zde jsou komentáře druhého pozorovatele:
Zpráva, že obnově věroučných rozhovorů mezi Římem a FSSPX bude v Římě za FSSPX přesedat biskup Fellay, vrhá temný stín na jeho nástupce Dona Pagliaraniho, který ho pro to vybral. I za předpokladu, že posledně zmíněný není zastáncem dohody, jako byl biskup Fellay, se přesto zdá, že uvíznul ve stejném způsobu myšlení jako jeho předchůdce. Proto se buď od tohoto formování oprostí, nebo je předurčen vejít do análů jako hrobař Bratrstva. Bůh chraň! Budu se za něj a Bratrstvo modlit a budu se obracet na Matku Boží, aby mu otevřela oči a osvítila jeho dva asistenty.
Všimněte si, jak oba pozorovatelé v modlitbě vidí jediné řešení. Lidsky řečeno, Bratrstvo je v podstatě, i když ne zcela, vyřazeno z činnosti. Když se rozhodlo znovu se spojit s koncilní církví, bude sdílet její osud.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof