úterý 27. srpna 2019

Návštěva P. Marii-Vavřince, OP v Praze (2019)


Návštěva P. Marii-Vavřince, OP v Praze (2019)
D. Grof
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijYHR94UeNYfgsQLFIy7C9Ag_X2hnb4F_c3mGS5YiLT2ocFoH9yBfZ4p4yKcJsC16x5yadMGvunJfdTBPk1nXxqTcxexuMw7Nf-nuB9ZaDebcipe47Y9ksM-nBm-KF1IxTQ4Q7xYT8orHb/s1600/Dom.png 
Stejně jako v loňském roce, i letos přijel navštívit věřící v Česku zástupce z kláštera bratrů dominikánů z Avrillé z Francie, P. Maria-Vavřinec, OP. Tato návštěva se konala v rámci starosti o Třetí řád, který bratři spravují především ve Francii, ale i jinde ve světě včetně České republiky. Při této příležitosti odsloužil P. Maria-Vavřinec, OP v průběhu několika dní tři mše svaté v tradičním dominikánském ritu.
V sobotu 24. 8. po mši svaté přednesl P. Maria-Vavřinec, OP také zajímavou přednášku pro více než dvě desítky zájemců. Tématem této přednášky byl rozbor knihy P. Theotima de Saint Just, OMC – Společenské kralování Našeho Pána Ježíše Krista dle kardinála Pie.
V této přednášce P. Marii-Vavřince, OP zaznělo mnoho podnětných myšlenek, které přesahují rámec této krátké zprávy. Mimo jiné však poukázal na skutečnost, že národy mají povinnost uznat nárok Našeho Pána Ježíše Krista na Jeho společenskou vládu, což kardinál Pie dokazoval z Písma svatého. Protože se tak neděje, je krize v dnešním světě především duchovní, a veřejná apostaze je největším hříchem. V této souvislosti pak P. Maria-Vavřinec, OP připomněl, že pokud jde o jednotlivce, má Bůh mnoho času, aby je, je-li to nutné, potrestal. V krajním případě tento trest může trvat celou věčnost. Protože však společnosti nejsou věčné, trestá je Bůh za apostazi už nyní. Tak, jak se nějaká společnost chová k Bohu, chová se i On k ní. Jestliže společnost neuznává společenskou vládu Krista Krále a působí tak, jako by Bůh neexistoval, i On se směrem ke společnosti chová, jako že On neexistuje, tj. může dopustit a často dopouští tresty ve formě válek, hladomoru, epidemií apod.
Důležitý je osobní přístup každého člověka. I když jako jednotlivci nemáme moc výrazně politicky změnit to, aby opět byla nastolena společenská vláda Krista Krále, máme přesto zásadní úkol hájit to, co zbylo z křesťanské civilizace. Nikdy také nemůžeme působit v intencích hesla „čím hůř, tím líp“ a přát si uspíšení trestu, protože takové chování není povolené.
Naopak se máme modlit a činit pokání za návrat společenské vlády Našeho Pána Ježíše Krista, máme veřejně praktikovat své náboženství, máme se účastnit mše sv., hlásat Boží slovo, křesťansky vychovávat své děti atd.
Přednáška byla zakončena společnou modlitbou a následně měli účastníci ještě možnost s otcem dominikánem neformálně pohovořit.
Poděkování za zajištění návštěvy patří organizátorům, tlumočníkovi z francouzštiny i štědrým dárcům. Pán Bůh to všem oplať.