neděle 18. srpna 2019

Komentář Eleison DCXXXI – Hlas lidu – II (2019)


Komentář Eleison DCXXXI – Hlas lidu – II (2019)
(631)
17. srpna 2019
HLAS LIDU – II     
Červnový rozhovor prezidenta Putina s Financial Times, částečně shrnutý a citovaný zde minulý týden, se stal nechvalně proslulým, protože jeho proroctví, že „liberální idea“ dosloužila a je zastaralá, zasáhlo citlivé místo u západních politiků a médií. Reagovali rázně, jako mravenci, jejichž mraveniště bylo rozryto klackem. Jaký je význam jeho proroctví a západní reakce na něj? Musíme začít se shrnutím shrnutí, abychom si ujasnili, co je v samém srdci jeho argumentu. V původním dlouhém rozhovoru hovořil o mnoha věcech, ale to, co řekl o liberalismu, bylo vskutku nejdůležitější věcí, kterou otevřel.
Prezident začíná od praktického problému západních národů, jímž je masová imigrace neasimilovatelných cizinců do jejich zemí. Na základní úrovni multikulturalismus prostě nefunguje, ale liberalismus elit vedoucích Západ je nutí brát imigraci nikoliv jako problém, ale jako osvícený posun, takže [elity] nečiní nic, aby ji zastavily, a ona neomezeně pokračuje. Státy však nemohou přežít bez některých základních lidských pravidel a morálních hodnot, jež byly na Západě zformovány Biblí. Tím, že liberální elity ignorují tyto biblické hodnoty, jež národy stále ještě zastávají, prokazují liberálové, že jejich liberalismus už není v kontaktu s realitou a zastaral. Nenechme naopak antiliberalismus změnit se na tyranii, ale současná pevná kontrola západní politiky a médií ze strany liberálů je skutečnou tyranií a musí skončit.
Stručně řečeno, liberální hodnoty jsou v protikladu k biblickým hodnotám. Biblické hodnoty vytvořily západní národy. Liberální hodnoty tyto národy ničí. Je čas, aby liberální hodnoty přestaly Západ ničit. Potud má Putin celkem pravdu, ale protože je politik a nikoliv teolog, neumí vyjádřit argument v jeho plné síle a musí nechat své argumenty spočinout nikoliv na absolutně platných pravdách jako jsou Všemohoucí Bůh a Jeho Desatero přikázání, ale na pořád ještě přítomnosti biblických hodnot mezi národy Západu. Sedmdesát let vážného utrpení pod židovským komunismem přivádí ruský národ zpět ke Kristu pravoslaví, takže Putin může svůj argument postavit na návratu svého vlastního lidu k biblickým hodnotám, existuje však něco z Krista u odporu západního lidu k masové imigraci? Sotva. A přesto se nepřátelé Krista rozhodujícím způsobem podílejí na organizování a financování masové imigrace. (Čtenáři těchto „Komentářů“ si mohou vzpomenout na švédskou Židovku Barbaru Specter, která se vychloubala, že její lid stál za imigrací, „nutnou k záchraně Evropy“ – rozuměj před Kristem.)
A tak, staví-li Putin svou argumentaci pro západní národy na jejich věrnosti biblickým hodnotám, kdo může popřít, že tyto hodnoty se stále rychleji rozrušují? – „Děkujem vám, pane prezidente, že nás chcete bránit, ale ve vší upřímnosti, vaše obrana nás nezajímá. Milujeme svůj liberalismus, protože nám dává svobodu hřešit, jak se nám zlíbí. Snažíte se nás zachránit před sebou samými, ale my uctíváme Mamon (peníze) a zbožňujeme svou volnost, rovnost a bratrství. Zvolili jsme si jít do pekla. Laskavě nám dejte pokoj. Trvalo nám staletí, zbavit se Boha a nechceme Ho zpět.“ Taková je, implicitní, ne-li explicitní, reakce Západu na Putinův politický přístup. On potřebuje buřičské apoštoly, aby vyjadřovali tento náboženský argument nejabsolutnějšími termíny:
Bůh existuje neměnný od věčnosti. Svobodně se rozhodl stvořit duchovní tvory, anděly a lidi s materiální zemí, aby měl bytosti, které sdílí Jeho nesmírné blaho. Nechce však ve Svém nebi roboty, takže každý duchovní tvor musel nebo musí užívat svou svobodnou vůli, aby se rozhodl strávit věčnost s Ním v nebi namísto bez Něj v pekle. Přesto se třetina andělů a původní lidský pár rozhodli pro peklo. On připravil plémě, které poskytlo lidskou kolébku Jeho Božímu Synovi, aby přijal lidskou přirozenost, aby tento pád napravil. Toto plémě ukřižovalo Jeho Syna a od té doby bojuje proti Církvi, kterou Jeho Syn ustanovil, aby nadále až do konce světa zachraňovala duše. Tento boj je kosmickou válkou pohánějící světové události.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof