neděle 4. srpna 2019

Komentář Eleison DCXXIX – Jednota „Odporu“ (2019)


Komentář Eleison DCXXIX – Jednota „Odporu“ (2019)
(629)
3. srpna 2019
JEDNOTA „ODPORU“    
Se záměrem zaměřovat se hasicím přístrojem na pýchu se tyto „Komentáře“ rozhodly zřídkakdy upozorňovat na jakýkoliv úspěch kněží a laiků pracujících od roku 2012 na zajištění přežití katolických zásad a praxe, zvláště, ale nikoliv výlučně v rámci Novobratrstva sv. Pia X., tj. Bratrstva, které upadá do náručí Říma. Vůdci Novobratrstva přirozeně odsuzují tzv. hnutí „Odporu“ či hnutí „Věrnosti“ a poukazují zvláště na rozdělení, jež vyvstala mezi různými jeho kněžími. Přišel však čas upozornit na s tím kontrastující jednotu katolického „Odporu“.
Například dlouhodobý pozorovatel scény „Odporu“ činí následující příhodné poznámky: Hlavním argumentem představených Novobratrstva proti „Odporu“ je poukazování na rozdělení mezi kněžími „Odporu“. Zatímco však rozliční kněží „Odporu“ mají rozmanité dary povolání, což dává povstat rozmanitým dílům „Odporu“ (např. bratrstvo, seminář, klášter, priorát, misie atd.), vládne mezi nimi všemi pozoruhodná jednota, pokud jde o cíl, o nějž usilují – přežití katolické Víry. Naopak Novobratrstvo je obrem na hliněných nohách a drží pohromadě pouze díky disciplinárním opatřením, strachem z postihů a osobními zájmy, ale pokud jde o cíl, jejž uskutečňuje, je velice rozdělené: dohoda s Římem ano či ne; sňatky pod oficiální autoritou ano či ne; flirtování s koncilními biskupy ano či ne – Novobratrstvo praská ve všech směrech.
Znovu, to, co dnes vidíme, je to, jak všichni katolíci bez výjimky jsou podrýváni rozdělením mezi katolickou Pravdu a katolickou autoritu, jež vyplynulo ze zrady 2000 biskupů a dvou papežů, kteří zosnovali Druhý vatikánský koncil. A tak v roce 2019 na jednu stranu „Odpor“, který se přidržuje Pravdy, trpí vnějškovými rozděleními z nedostatku autority, protože potřeba autority nemůže zdola vytvořit její realitu, protože autorita může z definice přicházet pouze seshora. Na druhou stranu Novobratrstvo, které se přidržuje římské autority, trpí vnitřním rozdělením z nedostatku Pravdy, protože tato římská autorita lne ke lžím Druhého vatikánského koncilu.
Pravda však je účelem autority a nikoliv naopak. „A ty [Petře] jednou po svém obrácení posiluj své bratry!“ (Lk. XXII, 32) Jinak řečeno, prvně obnov svou vlastní otřesenou víru v Pravdu, pak jako druhé uplatňuj svou autoritu nad ostatními apoštoly. Je to tak proto, že v padlém světě vnitřní Pravda potřebuje vnější autoritu, aby ji bránila, jestliže však už tato vnější autorita nehájí onu vnitřní Pravdu, pak ztratila svůj pravý důvod bytí a stává se cílem sama o sobě, stává se dříve či později tyranií, která má sloužit osobním zájmům, jako u Pavla VI. a arcibiskupových nástupců.
Proto, i když existuje mnoho osobních trápení u jednotlivých členů „Odporu“, dokud jsou věrní Pravdě, „Odpor“ přežije Novobratrstvo, stejně jako arcibiskupovo Bratrstvo, dokud bylo věrné Pravdě, mělo převahu a nakonec přežije koncilní Římany. Základním problémem není problém osob nebo autority, ale nauky a Pravdy. A tak, když se počátkem nultých let 21. století arcibiskupův nástupce v té době odvolával na autoritu, aby vyřešil rozdělení uvnitř Bratrstva, už byl ve skutečnosti na koncilní cestě upřednostňování autority před Pravdou, nebo upřednostňování vůle před rozumem. Ve výsledku bylo arcibiskupovo Bratrstvo změněno na tyranii, a ačkoliv tyran byl volbou před rokem zdánlivě zbaven vládnoucí funkce, ve skutečnosti je v ní zpět. Takový je náš moderní svět.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof