sobota 4. května 2019

Komentář Eleison DCXVI – Brexit diagnostikován – I (2019)


Komentář Eleison DCXVI – Brexit diagnostikován – I (2019)
(616)
4. května 2019
BREXIT DIAGNOSTIKOVÁN – I
Měsíce teď britský parlament – kdysi v postatě pán světa – prezentuje celému světu nedůstojnou podívanou rozdělení a nerozhodnosti. Proč otázka opuštění Evropské unie způsobila takové zmatení a rozruch? Zajisté proto, že když v roce 2016 politická třída dala lidu možnost volit v referendu ohledně jejich politiky nového světového pořádku [NWO], lid v Británii volil ve větším počtu než kdy dřív a zcela zaskočil politickou třídu, když volil proti NWO poměrem 52 ku 48 procent. Volba pro Brexit (odchod Británie z EU) způsobil ztrátu vlivu této třídy a ta od té doby tápe. Tak úplně a po tak dlouho byla okouzlena – nebo koupena – ze strany NWO.
Koupená proto, že Evropská unie a její parlament v Bruselu reprezentuje Mamon neboli politiku peněz. Protože celá idea za Evropskou unií byla koupit si skrze materiální prosperitu podporu velmi odlišných evropských národů pro vnoření svých národních odlišností do jednoho mezinárodního evropského státu, který má být na oplátku klíčovou součástí jednoho mezinárodního světového státu, nového světového pořádku. A tak židozednářští páni peněz [stojící] za NWO předpokládali, že tato politika sjednocení by se mohla nastolit skrze ekonomiku jejich jediné měny, eura, a kalkulovali, že Evropané se natolik zamilují do materialistického díla banksterů, že nebudou protestovat proti rozpuštění svých národů skrze nekontrolovatelnou imigraci z mimoevropských zdrojů.
Ale „nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst“ (Mt. IV, 4) Ve skutečnosti v povaze věcí je náboženství (člověk vůči svému Bohu) prvořadé, politika (člověk vůči svým bližním) druhořadá a ekonomika (člověk vůči penězům) pouze třetiřadá. Proto je protipřirozené, aby ekonomika řídila politiku, a přirozenost může být obrácena naruby revolucí, přirozenost však má vždy sklon se znovuprosadit, stejně jako u volby pro Brexit, která byla přímo vyprovokována nepřirozeným přijetím davů neasimilovatelných cizinců do Británie ze strany politiků. Když se však přirozenost znovuprosadí, moderní politici, skoro do jednoho povrchní ateističtí materialisté, jsou naprosto zaskočeni, jako u volby pro Brexit. Vedou válku s přirozeností. Jak ji asi mohou vést?
Kdo však zvolil všechny tyto protipřirozené politiky do úřadu? Kdo jiný než národy (nejen britské) v souladu s posvátným principem demokracie? Posvátným? Ano, protože dnešní obrácení přirozenosti naruby je úplné, takže jako moderní ekonomika svrhává politiku, tak moderní politika svrhává náboženství, a demokracie se stává náhražkovým náboženstvím a vůle lidu nahrazuje Boha. To znamená, že volba pro Brexit nebyla platná jen proto, že to byla vůle britského lidu – 52 ku 48% – ale proto, že upřednostnila to, co je přirozené, tj. Bohem danou identitu a různé dary evropských národů, naprojektované Bohem, aby vytvářely symfonii Evropy, jaká byla dosažena v katolickém středověku. „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt. VI, 33)
Znamená to, že britský národ, který volil Brexit je náboženský? Sotva! Z větší části jsou to ateističtí materialisté zralí pro komunismus tyranské byrokracie v Bruselu, s nikterak opravdovější – a stejně tak zmatenou – vizí, než politici, jež obvyklé volí. Lamanšský průplav jim však dává jistý odstup, a nadhled, na to, co se děje v Evropě, takže když přišlo na volbu Brexitu, vstoupily do hry jakési starodávné instinkty, tytéž jako ty, jimiž si zachovali zdání – nikoliv podstatu! – katolické monarchie. Jestliže však britský národ nebude opatrný, jestliže nebude „bdít a modlit se“ za svou zemi, plody jeho původní volby pro Brexit mu tím či oním způsobem budou ukradeny bankstery. Ti již nepochybně spřádají plán, jak obejít hloupé a zpátečnické příznivce Brexitu. Bůh je nanejvýš velkorysý, nedá se však vysmívat a ani ošidit!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof