neděle 26. května 2019

Komentář Eleison DCXIX – Zlá předzvěst (2019)


Komentář Eleison DCXIX – Zlá předzvěst (2019)
(619)
25. května 2019
ZLÁ PŘEDZVĚST
Drazí čtenáři, připravte se na další špatnou zprávu. Není to konec světa, ale je to další zlá předzvěst, další náznak, že vítr fouká špatným směrem, když jsme doufali, že se vítr možná stočil správným směrem. Cožpak když byl na generální kapitule vloni v červenci zvolen nový generální představený, nebylo to konec konců znamením, že pevné sevření liberálů ohledně přijímaného směřování Bratrstva nebylo nakonec uvolněno? A že existovala naděje, že nový generální představený možná nasměruje Bratrstvo mnohem zdravějším směrem, než byl ten, který přijali dva bezprostřední nástupci arcibiskupa?
Tato naděje utrpěla drsný otřes, když jsme se dozvěděli, že těsně před koncem kapituly byly kromě normálního vedení Bratrstva, jímž je triumvirát jeho generálního představeného a jeho dvou asistentů, vytvořeny i dvě zbrusu nové pozice poradců, aby radili tomuto triumvirátu – a kdo byl dosazen na tyto dvě pozice? – nikdo jiný než dva předešlí generální představení! Ale v případě, že jsme se obávali, že by to mohlo znamenat, že nedojde k žádné změně v rostoucí noční můře Bratrstva z posledních 20 let, byli jsme opakovaně ujišťováni, že tito dva noví poradci budou radit pouze ohledně začleňování a vylučování členů Bratrstva, nebo ohledně otevírání nebo uzavírání domů Bratrstva. A každý, kdo chtěl tomuto opakovanému ujišťování uvěřit, uvěřil.
Aby dále zmírnili obavy, že čím víc se věci na vrcholu Bratrstva změnily, tím víc zůstaly stejné, [a] obavy že Bratrstvo je stále v pevném sevření svých vnitřních nepřátel, řekli nám také, že bývalý generální představený již nebude bydlet v centrále Bratrstva v Menzingenu poblíž Curychu, ale že bude sídlit v hlavním semináři Bratrstva v Écône s pohořím vysokých hor mezi ním a Menzingenem. Takový krok některé z nás vystrašil kvůli stínu, který by mohl být kvůli blízkostí bývalého generálního představeného u kněžské formace budoucích francouzsky mluvících kněží vržen na celý seminář. Ale alespoň by nestínil svému nástupci v Menzingenu. Alespoň v tomto ohledu jsme mohli doufat, že ponechá svého nástupce jakožto generálního představeného svobodného, aby určoval budoucí politiku Bratrstva podle sebe. A to byl jistě ze strany Menzingenu krok, který byl zamýšlen tak, abychom si to mysleli. Bohužel to vypadá, že z nás zase dělali hlupáky.
Protože skutečně poslední zprávou přicházející z více než jednoho zdroje, a jistě snadno ověřitelnou, je, že bývalý generální představený si sbalil svá zavazadla v Écône a odstěhoval se zpět do Menzingenu. Vypadá to jako, že buď počítal s tím, že bude jen malá potenciální reakce na jeho pobyt v centrále, nebo že se tato reakce přežene. V každém případě, že je bezpečné, aby se pavouk vrátil do středu své pavučiny, protože si toho žádná moucha nevšimne.
Kněží Lefebvrova Bratrstva sv. Pia X., v jehož jménu se na vás obracíme: věřte, musíte-li, že politika znovupodrobení se koncilnímu Římu není pro jeho Bratrstvo a pro účel, za kterým ho založil, sebevražedná, ale Hamletovými slovy: „neklaďte si na duši jemnou mast“, že tato změna generálního představeného v červenci provedla v této politice nějakou skutečnou změnu. Vypadá to, jako že stejná mafie liberálů je stále u moci a je stále odhodlaná – samozřejmě s nejlepšími úmysly – zrušit, co on učinil.
Tento problém je hluboký a přesahuje daleko mimo toto malé Bratrstvo – zůstaňte na příjmu.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof