sobota 8. srpna 2015

Komentář Eleison CDXXI – Potrava, voda (2015)Komentář Eleison CDXXI – Potrava, voda (2015)
(421)
8. srpna 2015
POTRAVA, VODA
Nesnáším být prorokem zkázy, ale to, co penzionovaný zaměstnanec vlády USA s početnými národními oceněními za své služby vidí přicházet a napsal mi o tom, musí být řečeno, protože jsem si jistý, že je to pravda.
„Západ se žene ke zkáze, když nadále opouští Boha a Jeho svatou apoštolskou Církev. Moje rodina a já žijeme v Novus Ordo pustině. Navštěvujeme mši v kapli FSSPX, ale dáváme pozor a modlíme se, protože se FSSPX zdá být smířené se svým pohlcením a zničením ze strany modernistů. Řešením tohoto problému je zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Naší Matky. Ale právě teď nemá papež, ani Kurie, žádný zájem provést ho. Náš Pán nám oznámil, že k zasvěcení dojde, ale bude to pozdě. Jsem přesvědčen, že to může znamenat, že to bude po začátku trestu, který se nebude podobat čemukoliv představitelnému.
„Mám přehled o novinkách týkajících se světové ekonomiky, nebo bych měl spíše říct o Ponziho schématu v centrálním bankovnictví. Nemůže pokračovat navždy. Dluh není ani oběživem, ani penězi, ani majetkem. Je to otroctví, smyčka, která má být nasazena na krk obyčejných lidí ke kontrole jejich práce a majetku. Věřím, že během několika let nastane ekonomický kolaps. Bude to jako „krach tulipánových cibulek“ v roce 1637 v Holandsku [srovnej „tulipánová horečka“ – pozn. překl.], kdy si lidé uvědomili, že tulipánové cibulky jsou opravdu jen cibulkami a nikoliv zlatem. Každá světová velmoc tiskne tolik nekryté měny s nuceným oběhem, kolik jen může, a lže o svých hospodářských údajích. Všechny ekonomiky se zhroutí jako lavina a budou sprovozeny ze světa.
„Moderní člověk se stal tvorem extrémního pohodlí a extrémního nevděku. Člověk si jen může představovat, jak budou lidé reagovat, až již nebudou existovat žádné bezplatné věci, internet, televize, mobilní telefony nebo potravinové poukázky na požádání. Bude to chaos. Síly, které existují, uvykají lidi na tuto chvíli tím, že vytvářejí obětní beránky. Už se to dříve dělalo mnohokrát k ospravedlnění špatných nebo ničivých rozhodnutí zločineckých elit a k poskytnutí krytí těm, kteří skutečně způsobili tyto potíže, zvláště těch, jež odhaloval otec Denis Fahey.
„Vláda Spojených států očekává ohromné ztráty na životech jako výsledek tohoto zhroucení a přesto nic nedělá. Zlo se uvolní, jak si lidé uvědomují neuvěřitelnou šířku a hloubku této krize a mění svá města na úděsné zóny násilí a zkaženosti. Obyvatelstvo bez Boha a mravů bude umíněně trvat na osobním přežití. Během chvilky se moderní svět zastaví na své dráze. Člověk bude čelit neúprosné realitě svojí slabosti, svému naprostému nedostatku kontroly, své skutečné závislosti na Bohu.
„Vaše Excelence, lidé jsou v bodě, kdy umí udělat cokoliv s mobilním telefonem, ale neumí vypěstovat rajče, zatlouct hřebík nebo vykonat primitivní instalatérské práce. Až se Ponziho schéma zhroutí, bude mít nějakou cenu jen kvalifikované řemeslo a pravé kněžství. Tesařina, instalatérství, elektrikářství, vodní správa, správa odpadu, opravárenství, zemědělství, živočišné hospodářství (nikoliv tovární farmy) a to je asi tak vše. Mladí katoličtí muži by měli být povzbuzováni věnovat se těmto řemeslům a pak vytvořit nový cechovní systém. Dnešní zkažené univerzity v současnosti podporované dluhovým trhem budou zcela jasně bezcenné. Pravda je dnes potřeba více než kdy dříve. Tradičním katolíkům se musí říct, aby si osvojili tradiční dovednosti, tradiční role a tradiční životy. Vskutku musíme opustit nedělní katolicismus Binga Crosbyho, ale musíme si také osvojit každodenní práci nutnou k znovunastolení Krista jako Našeho Krále a blahoslavené Panny Marie jako Naší Královny v našich každodenních životech. Věřícím se musí radit, aby se připravovali na zabezpečení svých rodin a druhých potřebných. To zahrnuje zajištění potravin a vody, protože většina supermarketů obsahuje zásoby zboží pro místní obyvatelstvo pouze na 36 hodin.“
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof