sobota 1. června 2013

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCVII (2013)


Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCVII (2013)
(307)
1. června 2013
 

OCHROMENÁ AUTORITA
Mnoho dobrých duší si přeje, aby byla založena Kongregace, která by nahradila Bratrstvo sv. Pia X. Zatímco však sdílím jejich obavu, že FSSPX je v současnosti rozhodně na cestě k ochromení své dříve tak skvělé obrany katolické Víry a života, a i když mám proto pochopení pro jejich přání vidět jinou podobnou Kongregaci zaujmout její místo, nevěřím, že je to možné a myslím si, že stojí za to vysvětlit proč.
Když arcibiskup Lefebvre v roce 1970 sepsal listinu základních myšlenek, v souladu s nimiž by budoucí FSSPX bylo založeno a fungovalo, jmenovitě jeho Stanovy, bylo pro něj velice důležité získat jejich oficiální schválení od biskupa katolické diecéze, v níž původní dům FSSPX sídlil.  Pokud šlo o něj, získání nebo nezískání tohoto souhlasu znamenalo naprostý rozdíl mezi založením Kongregace katolické Církve a spuštěním vlastního soukromého sdružení. Měl velký zájem na založení katolické Kongregace, mnohem méně zájmu na spuštění soukromé instituce.
Ve skutečnosti, když jel navštívit biskupa Charriéra z diecéze Ženeva, Lausanne a Fribourg, aby získal ono schválení, příliš nedoufal. Koncilní revoluce byla tehdy v plném proudu a byla přímo v rozporu s tím, co Stanovy navrhovaly. Díky Bohu však biskup Charriére dal své schválení, snad proto, že věděl, že půjde brzy poté do důchodu. V každém případě se arcibiskup rozjásaný vrátil do Écônu a jedna zpráva dokonce říká, že ve vzduchu vítězoslavně mával Stanovami.
Znamenalo to pro něj, že od nynějška, pokud šlo o něj, měl autoritu Církve pro vybudování církevní Kongregace, a zatímco se Řím o pár let později mohl pokusit vzít toto oprávnění zpět, byl tento pokus vnitřní podstatou dle církevního práva tak nespravedlivý, že arcibiskup nikdy neváhal nadále uplatňovat uvnitř FSSPX všechnu autoritu klasického představeného Kongregace. Tato klasická katolická autorita má takovou moc, že když ji koncilní papeži využili ke lžím,  byli schopní prakticky zničit univerzální Církev, a tím, že je využita k praktické dohodě s koncilním Římem, v podstatě nyní ničí FSSPX. Na druhou stranu, pokud jde o autoritu nad kněžími, jeptiškami a laiky vně FSSPX, nepřisuzoval si arcibiskup Lefebvre sám nikdy žádnou jinou, než autoritu otce, rádce a přítele.
Dny biskupa Charriéra jsou však od té doby dávno pryč. Kolik duševně zdravých biskupů v konvenční Církvi zůstalo? A jak by kterýkoliv z nich dnes mohl schválit tradiční a protikoncilní Stanovy? Je to jako by se hned poté, co se arcibiskup dostal z katolického hradu s katolickými Stanovami ve svých rukách, zřítila za ním koncilní padací mříž. „Jsou duševně nemocní, ale mají autoritu,“ jak řekl jeden ze čtyř teologů FSSPX o římských teolozích po naukových rozhovorech z let 2009-2011. FSSPX je jistě poslední v řadě z klasických kongregací, které měly být založeny, přinejmenším do doby po Trestu. A netrvalo dlouho.
Proto, dle mého názoru, „Co se nedá vyléčit, to se musí přetrpět“. A proto právě teď počítám, že budu o trochu více, než otcem, rádcem a přítelem pro jakékoliv duše volající po biskupském vedení a podpoře. I to je dostatečný úkol. Kéž je Bůh s námi všemi.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof