sobota 8. června 2013

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCVIII (2013)


Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCVIII (2013)
(308)
8. června 2013 
 HROZNÝ PÁD - I
Pád Bratrstva sv. Pia X. z toho, čím bylo pod arcibiskupem Lefebvrem mezi lety 1970 až 1991, na to, čím se stalo posledních, řekněme, patnáct let, je hrozný. Podívejme se v krátké sérii prvně na to, proč je hrůza ve zbídačeném světě kolem nás normální, protože pochopit znamená odpustit, a my všichni potřebujeme odpuštění; za druhé, postavme se hrůze, nikoliv, abychom se odradili, ale naopak, abychom se připravili na to horší, co takřka jistě přijde; a za třetí se podívejme, co můžeme udělat, abychom se připravili, protože on nás pod Božskými nebesy nemohl zanechat bez toho, že bychom něco mohli učinit (v této souvislosti je však důležité, abychom tu trochu vody, co máme, nevylili do písku). Začněme třemi skvělými katolickými mozky, které poměřují naší dobu, abychom viděli, proč je dnes hrůza normou.
Ve své skvělé encyklice z roku 1884 o svobodném zednářství, papež Lev XIII. vyjevuje, jak zednářské špatné principy postupují od (13) lhostejnosti k (14) zraňování k (15) ničení katolické Církve a pak od (16) zničení všech pozitivních náboženství k (17) zničení celého přirozeného náboženství k (18) zničení velkých přirozených pravd jako je Boží stvoření a Prozřetelnost a nesmrtelnost duše. Ve 21. století jsme logicky ještě postoupili, konkrétně ke zničení samotného pojmu pravdy. Mozky byly proměněny na kaši, dokonce i mozky papežů, kardinálů a biskupů.   
Ve své skvělé encyklice-dopisu z roku 1907 o modernismu, papež sv. Pius X. jasně viděl stejné zničení veškeré pravdy a myšlení ze strany modernistů. Je pod důstojnost papežů, aby křičeli, v Pascendi však Pius X. užívá nejsilnější vyjádření, která pro něj připadala v úvahu, aby kritizoval úpadek rozumu, jímž modernisté rozkládají katolickou Víru. Tolika slovy říká, že modernismus je koncem oné linie. Jeho dramatické varování pro Církev získalo odklad trestu o půl století, s Druhým vatikánským koncilem však byl úpadek Víry, který on z Církve vyhodil, Janem XXIII. a Pavlem VI. učiněn oficiální naukou v Církvi! Jestliže papeži ztratili rozum, jak by jej neztratili pouzí superioři?
Třetím katolickým mozkem poměřujícím zmatení uvalené na katolickou nauku Druhým vatikánským koncilem, byl mozek Romana Ameria, italského laika, jehož rozbor moderních omylů, Iota Unum, byl arcibiskupem Lefebvrem vysoce ceněn. V jeden moment Amerio říká (mohl by mi někdo nalézt odkaz?), že budou-li věci pokračovat po stejné cestě jako nyní, nakonec se stane nemožným vůbec hovořit nebo psát, vše, co zůstane, bude být zticha! Může se to zdá nepředstavitelné, nedávno však velice dobrý komentátor v USA, Dr. Paul Craig Roberts, takřka přestal psát, protože se mu zdálo, že již neexistuje žádná veřejnost schopná nebo ochotná myslet.
Opravdu, kdyby v této současné generální zkoušce na Antikrista ty dny nebyly ukráceny, jak říká Náš Pán (Mt. XXIV, 22), my všichni bychom mohli ztratit svůj rozum a svou víru. Kdo se pak ještě cítí nakloněn tomu, hodit první kámen na papeže nebo biskupa, kteří ztrácí svůj rozum dnes?
Avšak, i když nám Náš Pán zakazuje, abychom soudili-odsuzovali (Mt. VII, 1), protože Bůh sám má dokonalé poznání všech okolností, které je nutné, má-li někdo soudit bez omylu, zároveň nám Náš Pán nařizuje soudit-rozlišovat mezi pravými pastýři a prodejnými, nebo mezi ovcemi a vlky v rouše beránčím (Mt. VII, 15). Taková je naše odpovědnost jakožto katolíků, a proto se brzy znovu podíváme na hrůzu, která se nyní odehrává v Bratrstvu sv. Pia X.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof