sobota 22. června 2013

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCX (2013)


Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCX (2013)
(310)
22. června 2013
HROZNÝ PÁD – II 
„Hrůza“ se může zdát příliš silným slovem pro změnu směřování v Bratrstvu sv. Pia X., která se nakonec stala jasnou před rokem. Je-li však peklo hrozné; jestliže se mu člověk nemůže bez víry vyhnout; jestliže se Víra v Církvi vyřazené z činnosti Druhým vatikánským koncilem dostala do vážného nebezpečí, ale byla zázračně vybudována pevnost pravé Víry v rámci této oslabené Církve; a nakonec jestliže ona pevnost nyní také začíná být vyřazena z činnosti, pak „hrůza“ nemusí být až tak silným slovem.
FSSPX ještě zcela neupadlo, upadlo však velice a možná upadne zcela. Vedení, které tento pád obratně prosazovalo posledních 15 let, je stále u moci. Následovalo arcibiskupa Lefebvra, když žil, nikdy však nepochopilo, nebo se rozhodlo přestat chápat, proč především založil Bratrstvo, a to, aby vzdorovalo pádu koncilních duchovních, kteří se snažili dostat Církev do souladu s přitažlivým, ale zkaženým moderním světem. Když zde již nebyl, tito vůdci se příliš brzy nechali znovu ovládnout onou přitažlivostí.
Právě teď stahují s sebou dolů mnoho starších kněží FSSPX a deformují mladé. Co se týče těch starších, přesně jako po Druhém vatikánském koncilu, ti, kteří byli formováni pod arcibiskupem, se mohou soužit tím, že je Novobratrstvo odklání od tohoto formování, pokud a než učiní rozhodnutí jít s proudem, načež však musí být jejich svědomí umrtveno. Co se týče mladších kněží, přesně jako po Druhém vatikánském koncilu, když byli obvykle deformováni novým směrem, mohou nalézt staré směřování pouze sami, protože nejsou vyučováni, co arcibiskup opravdu představoval. Ve skutečnosti jsou semináře FSSPX pomalu proměňovány na novosemináře. Musí se dávat pozor na to, doporučovat je povoláním.
A k špičce FSSPX? Zde je poslední myšlení člověka, který je důkladně obeznámen s věroučným postojem arcibiskupa. Po dlouhou dobu byl jejím obhájcem, protože však věroučné rozhovory z let 2009 až 2011 prokázaly, že Řím setrvává ve svém naukovém omylu, nyní v roce 2013 také on schvaluje zhroucení zásady Bratrstva na kapitule v roce 2012, když odmítla věroučnou dohodu a stanovila podmínky pro dohodu čistě praktickou. Přesto je šťastný, že v praxi toto zhroucení nepřineslo žádné plody! Jistě to bylo jen proto, že Římané si ještě nemysleli, že je zhroucení dostatečně úplné, on se přesto těší na to, že vůdci FSSPX obnoví kontakty s novým papežem, jako by, když se na půl zhroutili, neriskovali úplné zhroucení, když se doplazí zpět do Říma ve snaze o kanonické uznání FSSPX.
Co se s jeho myšlením stalo? On, stejně jako mnoho dobrých kněží pod despotickým Pavlem VI. po Druhém vatikánském koncilu, jej [své myšlení] oprostil od Božské nauky a nutí jej jít s lidským proudem. Nemůže mít lehké svědomí, pravděpodobně je však jeho vůle napadena tím, že upřednostňuje zdánlivé dobro FSSPX před skutečným dobrem Víry, která je neslučitelná s podrobením se svým mocným nepřátelům. Tím, že vyhlašuje svou solidárnost s vůdci Bratrstva, kteří takové podrobení chtějí, možná sám neztratí víru, ale svou novou změkčilostí vůči římským odpadlíkům riskuje přinejmenším to, že mnoha jiným duším o hodně usnadní, že začnou ztrácet pravou víru.
Co se týče vůdců FSSPX, jsou ponořeni v bahně licoměrnosti, protože stále musí klamat sebe i druhé, že jsou věrní starému náboženství Boha a arcibiskupa Lefebvra, když ve skutečnosti chtějí patřit do konvenční Církve oddané novému náboženství člověka. Ztráta duší a licoměrnost jsou dvojnásobnou hrůzou.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof