neděle 28. května 2017

Komentář Eleison DXV – Obrana manželství (2017)


Komentář Eleison DXV – Obrana manželství (2017)
(515)
27. května 2017
OBRANA MANŽELSTVÍ
Mnozí z vás již jistě vědí o Otevřeném dopise sedmi vedoucích kněží Bratrstva sv. Pia X., dopisu spolupodepsaném představenými tří dalších tradičních kongregací, v němž před třemi týdny protestovali proti pokusu římských autorit vměšovat se do sňatků celebrovaných v rámci Tradice kněžími Bratrstva. Je až příliš typické, že autority Bratrstva se postavily na stranu koncilního Říma a právě se zabývají potrestáním svých sedmi „podvratných“ kněží. Skutečná podvratná činnost však pochází z toho Říma, který podvrací křesťanskou rodinu a manželství, například skrze Amoris Laetitia. Vůdcové Bratrstva jen podávají další důkaz o své sebevražedné slepotě. Zde je hlavní myšlenka tohoto dobře napsaného dopisu:
Otevřený dopis je adresován laikům, aby jim zabránil, že budou zmatení vměšováním Říma, a začíná tím, že potvrzuje, že manželství uzavřená v rámci Bratrstva v posledních 40 letech byla a jsou dozajista platná. Je to proto, že k posílení manželství Tridentský koncil vydal výnos, že aby bylo manželství platné, musí být svědkem farní kněz nebo jeho delegát. Avšak, není-li po 30 dní možné bez „závažných nesnází“ nalézt takového kněze, pak se tento pár může platně sezdat i před pouhými laickými svědky skrze to, co je známo jako mimořádná forma sňatku (kánon 1098, starý Kodex).
Bratrstvo 40 let bojuje proti neomodernismu Druhého vatikánského koncilu, který je pro Víru jedovatý a je vysoce nakažlivý, a který od 60. let 20. století nakazil takřka celou Církev. A tak Bratrstvo instruovalo duše, aby se držely dál od Novus Ordo církve a jeho duchovních jako celku. Například v Amoris Laetitia sám papež pronesl výroky a návrhy přímo škodlivé pro rodiny a katolická manželství. Zde je ta „závažná nesnáz“ pro Víru, což je důvod proč po 40 let, když se chtěly páry vzít, je Bratrstvo, které vidělo nebezpečí pro jejich Víru, směřovalo od Novus Ordo farních kněží a k mimořádné formě manželství, obvykle v rámci Bratrstva a nepochybně platné.
Jak však mohl neomodernistický Řím vidět „závažnou nesnáz“ v tom, budou-li [snoubenci] vystaveni jeho neomodernistickým kněžím? Proto v budoucnu, říká Komise Ecclesia Dei, již, jako další krok při římském pohlcení Bratrstva do Novocírkve, nebude kněžími Bratrstva používána mimořádná forma sňatku, a namísto toho bude u sňatků Bratrstva svědkem Novus Ordo kněz jmenovaný nebo delegovaný za tímto účelem místním Novus Ordo biskupem, bez jehož účasti budou manželství Bratrstva autoritami Novocírkve posuzována jako neplatná. To znamená, že mimořádná forma sňatku bude přivedena pod kontrolu místního biskupa. Ale po hořkých diskuzích dokonce i autoři Nového kodexu kanonického práva (1983) usoudili, že takové opatření je příliš v protikladu k přirozenému právu párů sezdat se, a i nový kánon 1116 zachovává mimořádnou formu. Proto deset vedoucích kněží, kteří podepsali Otevřený dopis, dochází k závěru, že budou nadále používat mimořádnou formu, aniž by se uchylovali k jakémukoliv biskupovi Novocírkve. A ani, dodávají, se nebudou uchylovat k soudům Novocírkve, aby posoudily manželské případy, protože tyto soudy až příliš snadno poskytují anulace z nepatřičných důvodů. Všem deseti kněžím, kteří podepsali tento Otevřený dopis, lze pogratulovat!
A reakce Bratrstva? 4. dubna vydala Komise Ecclesia Dei dokument o manželstvích FSSPX, který na Bratrstvo v podstatě plive. Vedení Bratrstva v Menzingenu okamžitě tento dokument uvítalo a prakticky jej bere jako déšť z nebe. 7. května oněch deset vedoucích kněží zveřejnilo svůj protest proti vměšování Ecclesia Dei. Téhož dne představený Francouzského distriktu Bratrstva označil jejich protest jako „podvratný“, a 10. května zbavil oněch deset kněží, kteří podepsali Otevřený dopis, jejich vedoucích pozic v rámci distriktu, a P. de la Rocqueovi, duchovnímu farní „vlajkové lodi“ Bratrstva v Paříži v St. Nicolas du Chardonnet, dal tři dny na to, aby se klidil.
Takové vedení prokázalo, že Bratrstvo se potápí. Otevřený dopis prokázal, že se ještě nepotopilo.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof