čtvrtek 18. května 2017

František kárá ty, kteří hovoří o Božím trestu (2017)


František kárá ty, kteří hovoří o Božím trestu (2017)
Marian T. Horvat, Ph.D.
Papež byl dnes (13. května 2017) ve Fatimě, aby oslavil 100. výročí prvního zjevení Naší Paní, a aby svatořečil dva vizionáře, Hyacintu a Františka. Organizátoři očekávali, že mši dnes navštíví až milion lidí. Nakonec dle Vatikánu přišla polovina z tohoto počtu.
 Velké davy přišly do Fatimy, aby uctily Naší Paní a dva pasáčky, dole, vigilie se svíčkami 
I tak je to pohled – esplanáda obklopující Kapli Zjevení naplněná půl milionem věřících modlících se růženec. Vigilie se svíčkami včera, tj. v pátek [12.5.2017], se stala mořem světel, vhodným projevem úcty k Naší Paní, která svět poctila svým zjevením, aby v roce 1917 předala klíčové poselství třem dětským pasáčkům.
Nevěřím, že většina těchto lidí přišla kvůli Františkovi, který věnuje jen malou pozornost Fatimě a úplně minimální Naší Paní a růženci. Přišli, aby vzdali čest Naší Paní, jako to činí každého 13. května, když davy dokonce ještě větší než ten dnešní naplní hlavní náměstí.  Letos si přišly také připomenout Hyacintu a Františka, kteří zemřeli mladí ve věku 9 resp. 10 let, jak jim předpověděla Naše Paní, a odešli do nebe, jak jim Naše Paní také slíbila.
Fatimští poutníci tradičně jdou část cesty do Fatimy pěšky. Mnozí tento rok putovali do Fatimy pěšky celé dny – někteří končili poslední metry na kolenou po spojovací cestě ke Kapli Zjevení. Tisíce dorazily poté, co šly 135 kilometrovou cestu z Lisabonu. Abyste měli představu, jak vážně portugalský lid bere zjevení ve Fatimě, stačí, když uslyšíte, že státní zaměstnanci měli v pátek poskytnuto volno na obřady 100. výročí.
Papež řekl...
Co řekl papež první den ve Fatimě těm, kteří se na esplanádě shromáždili? Vyzýval k obrácení a varoval před přicházejícím trestem lidstva, o němž Naše Paní řekla, že nastane, jestliže věřící nezmění svůj život a nebudou prosit o prominutí za své hříchy?
Naléhavou žádost o každodenní modlitbu růžence, jak při každém zjevení Naše Paní žádala? Výzvu k obrácení Ruska, o němž Naše Paní předpovídala, že bude šířit komunismus po světě, pokud se [Rusko] nevrátí ke katolické Církvi? Povzbuzení k praktikování pobožnosti k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a pěti prvních sobot?
 
František popírá, že fatimské poselství je o velkém trestu
Ne. Neučinil žádnou z těchto věcí. František šel ve stopách všech koncilních papežů, kteří navštívili Fatimu a ignoroval tyto klíčové části fatimského poselství. Namísto toho zaměnil tuto hrozbu vznášejícího se trestu za poselství „jednoty, milosrdenství a míru“.
V předvečer 13. května po svém příjezdu zašel tak daleko, že zesměšnil slova jednoho z vizionářů, kterého přišel svatořečit. Skutečnost je taková, že Hyacinta než umřela, řekla, že Naše Paní bědovala nad nemravností, špatnými manželstvími, neslušným oblečením a nemravnými kněžími. Dodala: „Blahoslavená Matka již déle nemůže zadržet ruku svého Božího Syna, aby udeřila na svět spravedlivým trestem za jeho mnohé hříchy.“
František se dotázal věřících „jaké Marie“ jste poutníky? Existuje Marie uctívaná Církví, řekl František, ale také Marie „vlastních představ: Ta, která zadržuje ruku pomstychtivého Boha.“
Toto troufalé tvrzení se mi jeví jako vzpurná odpověď na varování Matky Boží.
 
František svatořečí pasáčky na holém oltáři fatimské mezináboženské svatyně
Dále řekl, že Boží milosrdenství se musí vždy klást před soud, a zdůraznil, že trvání na potrestání hříchů, aniž by se prvně hovořilo o tom, že byly odpuštěny skrze Jeho milosrdenství, činí „velkou nespravedlnost“ vůči Boží milosti.
Toto byla jeho slova: „Boží milosti se činí velká nespravedlnost kdykoliv říkáme, že hříchy jsou potrestány Jeho soudem, aniž bychom prvně řekli – jak nás Evangelium jasně učí – že jsou odpuštěny skrze Jeho milosrdenství!“
„Milosrdenství se musí klást před soud a v každém případě bude Boží soud vždy zadržen ve světle Jeho milosrdenství,“ řekl, když četl své poznámky v portugalštině. „Boží milosrdenství zjevně nepopírá spravedlnost, protože Ježíš vzal na sebe následky našeho hříchu i spolu s náležitým trestem za něj.“
Františkovo poselství je tedy jasným popřením přicházejícího trestu. Podle něj si ten, kdo si myslí, že fatimské poselství předpovídá trest, vymýšlí jinou Pannu Marii než tu, kterou hlásá Církev...
Papež přátelský ke komunistům...
Nechte mě zopakovat, že nezmínil obrácení Ruska, které má nadále schizmatickou církev se svými heretickými naukami ohledně vycházení Ducha Svatého, papežské neomylnosti a Neposkvrněného početí Panny Marie. Samozřejmě, ten – který je blízkým přítelem mnoha latinskoamerických komunistických diktátorů – nezmínil Rusko a šíření jeho komunistických omylů ve světě.
Rusko se však neobrátilo ani ve světské, ani v náboženské oblasti, a varování Naší Paní dané ve Fatimě ohledně omylů této země je nadále tak příhodné dnes jako bylo v roce 1917.
Více zmatení ohledně třetího tajemství
Pokud jde o třetí fatimské tajemství, kardinál Mario Luigi Ciappi napsal: „Ve třetím tajemství se, mezi jinými věcmi, předpovídá, že velká apostaze v Církvi začne od vrcholu.“ (1) 
Kristus bez tváře se vznáší nad davem na fatimském náměstí, což je symbolické pro koncilní církev
Kardinál Silvio Oddi také psal o stejném tématu: „Dle nejpravděpodobnějšího výkladu, není třetí tajemství – jež Jan XXIII. nepovažoval za vhodné odkrýt – o obrácení Ruska, které je stále daleko od toho, aby se událo, ale o “revoluci“ v katolické Církvi.“ (2)
Co bylo tou revolucí v 60. letech 20. století, že si to vyžadovalo varování od Naší Paní? Zajisté to byl Druhý vatikánský koncil.
František nezmínil třetí tajemství. Jedinou nepřímou narážku, kterou na něj učinil, bylo, že řekl v jedné ze svých modliteb: „Já jsem biskup v bílém.“ To je vyjádření z falešného třetího tajemství šířeného Vatikánem v roce 2000 [A nebo nikoliv z falešného třetího tajemství, ale z první zveřejněné části tohoto tajemství, jak na to poukazují někteří, viz např. zde – pozn. překl.]. Až do chvíle před dvěma dny bylo „oficiálním“ výkladem to, že biskup v bílém je Jan Pavel II. Nyní, když František prohlašuje, že on je biskupem v bílém, šíří tím ještě více zmatení ohledně výkladu tohoto falešného textu. [Vatikánem oficiálně zveřejněný text třetího tajemství viz ve slovníkovém hesle zde.]
Bilance této návštěvy je tedy toto:
  • František zásadně odporuje myšlence, že fatimské poselství je poselstvím o trestu.
  • Zcela ignoruje další části poselství, které hovoří o nemravnosti a úpadku obyčejů vedoucích nespočet duší do pekla; ignoruje omyly Ruska – komunismus – a jeho obrácení.
  • Neřekl nic o apostazi v Církvi.
  • Pokud jde o třetí tajemství, nezmínil jej, ale vytvořil ještě více zmatení u falešného [textu třetího] vatikánského tajemství.
Poznámky:
1)      Paul Kramer, The Devil´s Final Battle, (Terryville, CT: The Missionary Ass., 2002)
2)      Silvio Oddi, Il Tenaro Mastion di Dio, (Roma: Progetti Museali Editore, 1995), str. 217
Překlad: D. Grof