neděle 23. dubna 2017

Komentář Eleison DX – Církevní prognózy (2017)


Komentář Eleison DX – Církevní prognózy (2017)
(510)
22. dubna 2017
CÍRKEVNÍ PROGNÓZY
Jak se dalo očekávat, nenastala žádná malá čtenářská reakce na portrét „pomalu upadajícího“ Bratrstva sv. Pia X., jak byl prezentován ve dvou nedávných vydáních těchto „Komentářů“. Reakce ukazuje, že ne všichni katolíci jsou slepí či nemyslící. Zde se zamýšlejí dva čtenáři, jeden o blízké budoucnosti Bratrstva, druhý o vzdálenější budoucnosti Církve. Zde je první:
Destabilizace, zmatení a změkčení v myšlení kněží a laiků Bratrstva bude bohužel pokračovat, a pro mnohé se stane dokonce ještě bolestnějším, protože současné vedení Bratrstva setrvá a bude přímo pokračovat ve hře, kterou se semikonzervativci rozehrálo. Vysvěcení „naléhavě potřebných“ (biskup Tissier) biskupů, nebude zmiňováno. A když se volbě vrcholných představitelů Bratrstva na generální kapitule, která by normálně měla nastat v červenci 2018, již nelze vyhnout, současní vůdci Bratrstva předem učiní vše, co je v jejich moci, aby se ujistili, že jejich snaha o uznání ze strany Říma bude pokračovat bez přerušení.
V závislosti na tom, kolik modliteb se odříká za záchranu pevnosti pravé Víry zbudované arcibiskupem Lefebvrem, může Všemohoucí Bůh zázračně zasáhnout, aby ji zachránil, ale lidsky řečeno by člověk řekl, že rozklad příliš pokročil na to, aby byla zachráněna. A tak celosvětový apoštolát Bratrstva naléhavě potřebuje nějaké nové a mladší biskupy, jak však mají být vybráni, aby sloužili pravé protikoncilní Víře, aniž by si znepřátelili koncilní Římany, kteří jediní mohou Bratrstvu dát uznání, o nějž tak zoufale usiluje vedení Bratrstva v Menzingenu? Arcibiskup Lefebvre v roce 1988 řekl, že tato snaha by byla pro Bratrstvo „Operací sebevražda“, ale odkdy se vytrvale bojující liberálové vzdali? Tažení za jejich báječný nový světový pořádek je jejich skutečným náboženstvím; zapomeňte na katolicismus.
Druhý čtenář se domnívá, že sebevražda Bratrstva je hotová věc a dívá se dále do budoucnosti Víry bez Bratrstva, více z Božího pohledu.
Mlčení přicházející v současnosti z Écônu a týkající se “regularizace“, je ohlušující. Zdálo by se, že dohoda je ve skutečnosti “fait accompli“. V tom případě můžeme svou pozornost nyní obrátit k dlouhé cestě zotavení a péče, kterou budou tradičně katoličtí běženci jistě potřebovat. Obnovu řádu z chaosu a záchranný člun, jehož se lze chytit, když potápějící se loď Říma podtlakem stahuje ty, kteří jsou slabí ve víře, na dno moře. Zmenšuje se Víra nebo se jen očišťuje od těch, kteří jsou nevěrní? Bůh nám pomáhej!
Když myslíme na budoucnost Církve dnes, mějme na paměti, že situace je tak dramatická, že „všechny sázky jsou uzavřeny“, což znamená, že [ji] nikdo nezná, protože, jestliže se Bratrstvo, které pro pravou Víru 40 let fungovalo jako bójka, skutečně potápí, co potom koncilnímu Římu zabraňuje, aby stáhnul ty, kteří jsou slabí ve víře, na dno moře? Bůh je však Bůh a může zasáhnout v kterékoliv chvíli a různými způsoby, aby přerušil překotné směřování Své Církve ke zničení. Nicméně se lidský pesimismus tohoto čtenáře zdá právě teď dobře odůvodněný.
Méně snadno pochopitelný je jeho optimismus pro budoucnost obnovení řádu a spuštění záchranného člunu, jestliže papež zůstane koncilní. Protože jestliže existuje nějaká lekce, která by se měla vyvodit z historie „Odporu“ od roku 2012, je to krajní obtížnost založení katolického díla bez schválení ze strany toho, co se přinejmenším jeví být oficiální Církví. Katolická Pravda je nesmírně silná sama o sobě, ale bez podpory a ochrany katolické autority, která je autoritou Našeho Pána, zůstává Pravda velmi zranitelná. Například v rámci autority se může kněz snadno podřídit věci, s níž nesouhlasí, ale vně jakéhokoliv takového rámce může snadno rozporovat moudrost nejrozumnějších věcí.
Trpělivost. Tento problém je neřešitelný. Modleme se a čekejme na Všemohoucího Boha, aby nás všechny ohromil Svým řešením!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof