úterý 18. dubna 2017

Chrabrost a ničemnost (2017)

 
Chrabrost a ničemnost (2017)
18. března 2017
„Formální korekce stále na cestě...“ – jen si počkejte. Uvidíte. Každým dnem ti preláti vystoupí se silným prohlášením. Zvěsti kolují po Věčném městě a skrze web i po světě, avšak vše, co jsme obdrželi, je jen pořádná dávka čekání a nevidíme nic. Co tatáž římská továrna na šeptandu a výmluvy vyprodukovala předtím? Vzpomínáte na velké setkání mezi kardinálem Burkem a biskupem Schneiderem dříve tento rok? Které nikdy nevyústilo v nic moc. Podíváme-li se zpět na falešnou synodu [o rodině] II, existoval tam vychvalovaný odpor konzervativních kardinálů. V roce 2014 kardinál Pell vzbudil pozornost svými řádky o jednom z nejneobvyklejších papežů v historii a 37 antipapežích. Pokaždé nás naši konzervativní přátelé ujišťují, že už je to tady. Přesto cokoliv, co taková mlhavá prohlášení údajně ohlašují, neustále zklamává. Odpor vůči bergogliovskému buldozeru v reakci na otevřené útoky na katolíky, svaté kněžství a Nejsvětější svátost oltářní nadále neexistuje. Žádní kněží nepovstanou. Proto by šuškandové kampaně ze strany řeholního bratra a přátel naznačující katolické povstání vedené římskými církevními zbabělci, kteří se v noci pomočují, nemělo vyvolávat žádný dojem a mělo by být hodno pouze té nejskrovnější pozornosti katolíků.
Sovětští komunisté věnovali s bezkonkurenčním úspěchem ohromné množství času a úsilí k oklamání Západu skrze strategické používání dezinformací. Pro stranické aparátčíky minulých desetiletí (a pravděpodobně i nyní) má to slovo vysoce technický a diskrétní význam. Dezinformace sebou nese zveřejnění pečlivě vytvořených prohlášení, která zamýšlejí nejen svést odpůrce komunismu k neproduktivní aktivitě, ale také uspíšit dlouhodobé politické cíle komunistů, a tím se rozšiřuje daleko za pouhý momentální klam. Dezinformační kampaně v sovětském stylu byly (a já věřím, že stále jsou) vytvářeny podle vzorců. Jeden takový vzorec byl oficiálně pojmenován slabost a evoluce (*). Za pomoci tohoto vzorce se Sověti snažili přesvědčit Západ, že ekonomická zaostalost zemí východního bloku natolik brzdí inovace a technologický rozvoj, že se ruští komunisté ve skutečnosti stávají méně ideologickými. To je mylné. Komunismus je ryzí a nesmiřitelná ideologie. „Slabost a evoluce“ sloužily k rozdělení odporu Západu a k tomu, aby přilákaly mezinárodní pomoc takzvaným umírněným za železnou oponou, čímž by se finančně podpořil samotný komunismus. Tzv. pád komunismu včetně doslovného zhroucení betonové berlínské zdi možná docela dobře bylo nejen předem plánovanou demolicí, ale byly to významné historické úspěchy (a nikoliv poslední) dlouhodobých politických cílů dosažených částečně díky dezinformaci.
Možná bychom my, katolíci z komunikačního prostoru (ti z nás pohánění láskou ke Svaté Matce, abychom hovořili, bojovali a povzbuzovali, jak jen můžeme), měli přijmout hlubší a bystřejší pochopení římského „mlýnku na fámy“ tak, že ke svému porozumění jejich zpráv přičleníme zásadu strategické dezinformace. Ať už je řeholní bratr a jeho utajení kamarádi kdokoliv, přinejmenším jeden z nich sedí u stolu s Bergogliem. Nevadí skutečnost, že nevkusný, v nose se dloubající, odpadlický slizoun by bezpochyby prověřil i naše nejpevnější dávivé reflexy, očekává se však, že uvěříme, že takový bergogliovský zasvěcenec si zachovává hluboce ukrytou lásku k Tradici? Mimo to, mohly by tyto šuškané náznaky tam a onde, spolu s výše zmíněným prázdným pózováním tolika prelátů, sloužit dlouhodobému Novus Ordo politickému cíli? Konkrétně řečeno, udržují záměrně závany vatikánského větru narážek iluzi, že kdesi v hierarchii čeká na svůj čas nějaký skutečný člověk se skutečnou páteří, který se nebojí konfliktu, aby spustil vytouženou protiofenzívu? Je čas, aby katolíci přestali být tak přespříliš naivní. Jestliže je válka peklem, pak je pekelným také psychologický boj proti naivním věřícím, kteří však mají dobré úmysly. Hořká zkušenost nás učí, že kardinál, který dnes hrozí svou rétorickou pěstí Bergogliovi, zítra podepíše přísahu věrnosti „Miluji Jorgeho“. Cožpak jsme už předtím neslyšeli vytváření zvěstí ze strany onoho řeholního bratra? Došla jakákoliv z těchto zvěstí k jakémukoliv jedinému příkladu ryzí kontrarevoluční aktivity? Ať dubia zodpoví tuto otázku, a dokud nebude nezvratně prokázán opak, předpokládejme, že římský „mlýnek na fámy“ je ovládán vatikánskými ničemy.
Dost diskusí o ničemech. Co my? Cyklus OODA je zkratkou fráze používané ve vojenské terminologii, která popisuje rozhodovací cyklus, mající čtyři fáze – ve válečném kabinetu, celou cestu na frontové linie a ve všech bodech mezi tím. Aby byl bojovník úspěšný, musí Pozorovat, Orientovat se, Rozhodovat se a Jednat [anglicky Observe, Orient, Decide, Act = OODA – pozn. překl.]. My, katolíci z komunikačního prostoru, děláme slušnou práci v pozorování toho, co se děje vůči Svaté Matce. Bohužel však padáme za oběť ďábelskému zmatení; zastavujeme se před postupem, myslíme si, že tentokrát preláti budou jednat. A hádejte co? Je to více, než polovina životnosti onoho tentokrát to bude jinak, ale nic se nezměnilo. Proto se musí změnit naše myšlení. Jednoznačně se musíme vzájemně podporovat, abychom dovršili druhý krok v cyklu OODA a zorientovali se v bitvě. To nás přivádí k uznání katolické chrabrosti některých bratrů, kteří se dlouho namáhají, a kteří nám mohou pomoct znovu se spojit s akcí katolického myšlení, jak formulovalo své myšlenky před pseudokoncilem z 60. let 20. století, s autory na Tradition In Action (TIA). Ne, nesouhlasím s každým postojem, který zaujímají v současných otázkách, a ano, ty jsou zde hodně zmiňovány. Vysvětlující síla jejich teorie falešné pravice je do velké míry prostě nepopiratelná. Prohledejte internet ohledně jakéhokoliv domnělého příkladu, jak nějaký konzervativec v posledních čtyřech letech zaujal rázný postoj, a jak to nevyústilo v naprosto nic. Pak si zase sedněte a aplikujte teorii z TIA, že opozice je kontrolovaná progresivisty, aby zabránila tomu, aby nastala pravá kontrarevoluce. A ne, FSSPX nespadá mimo parametry této teorie. Teorie o kontrolované opozici nám vyplňuje mezeru, pokud jde o dezinformační vzorec používaný Novus Ordo sektou, vzorec, který by se dal popsat jako odporuj a ustupuj. To jest, kardinál „Nastrčená loutka“ předvede přesvědčivou ukázku katolicismu proti Jorgemu Apostatovi, aby pak na tři měsíce zmizel a znovu objevil němotu se ztrátou paměti. Řeholní bratr a jeho utajení kamarádi vypustí pár fám, jen abychom nadále věřili. Když je veřejnost vyčerpána jedním příběhem, vzorec se obnoví a další „Nastrčená loutka“ vše opakuje pro následující akt. Jestliže pochopíme, jak si s námi tito lidé hrají, pak bychom si navzájem měli připomínat, že konzervativní kavalérie nepřijede na pomoc, protože neexistuje, a že když ten a ten kardinál přijde s dalším veřejným výstupem, nemá se mu věřit. Nepotřebujeme supertajný zdroj v Římě, abychom věděli, že byli za pomoci dubií oklamáni. Co potřebujeme, je správný výkladový rámec. Ve skutečnosti vůbec nemusíme předvídat další nepřítelův krok. Abychom se zorientovali a postoupili ke kroku číslo 3 OODA cyklu, Rozhodnout se, potřebujeme jen správně pochopit, co už se děje – strategický dezinformační vzorec k potlačení kontrarevolučního podnětu. Tento vzorec postupně vyvstává ze struktury, v níž jsou oponenti vybráni a kontrolováni samotným nepřítelem. Když tedy vycítíte, že tzv. tradiční blog propadá dezinformačnímu vzorci „odporuj a ustup“ a dostanete zákaz [přístupu na tento blog], protože jste zpochybnili tohoto bloggera, který popírá teorii o kontrolované opozici, berte to jako odznak své chrabrosti. A u nás zanechte komentář kdykoliv.
Poznámky:
(*) Golitsyn Anatoliy; New Lies for Old, the Communist Strategy of Deception and Disinformation; Dodd, Mead andCompany, Inc.; New York, 1984.
Překlad: D. Grof