úterý 5. ledna 2016

Zprávy ze světa – prosinec (2015) - aktualizace


Zprávy ze světa – prosinec (2015) - aktualizace
D. Grof
Aktualizace: Z přehledu zpráv byla vyřazena informace o inzerování mše svaté v „mimořádném ritu“ na webu mnichovského priorátu FSSPX. Zpráva je pravdivá, ale nepochází z prosince 2015, ale ze dřívější doby. Čtenářům se za tento omyl omlouvám.
P. Schmidberger předvídá regularizaci
http://de.catholicnewsagency.com/img/cache/810/schmidberger_fellay_1450348737.jpg
P. Franz Schmidberger, bývalý generální představený FSSPX, předvídá kanonické uznání Bratrstva.
V nedávném rozhovoru pro La Stampa řekl: „Věřím, že v blízké budoucnosti můžeme nalézt řešení k dosažení plného společenství.
V Roce milosrdenství papež František rozhodl, že kněží Bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) mohou „zpovídat bez omezení“. Podle P. Schmidbergera nebude gesto papeže Františka omezené koncem Jubilejního roku. „Vskutku,“ říká P. Schmidberger, „je těžké si představit, že bude omezeno jen na Svatý rok... Možná budou následovat další podobná gesta. Papež v našem Bratrstvu bezpochyby vidí sílu, která může pomoci nové evangelizaci. Mimoto, naše dílo také koresponduje s jeho výzvou k duchu chudoby. My totiž nedostáváme státní dotace nebo církevní podporu, ale žijeme pouze ze štědrosti a darů věřících.
Jestliže papež skutečně přemýšlí o kanonické struktuře, otevře to pro naše kněze dnes mnohé dveře ještě šířeji. Zvláště bychom mohli společně pracovat, dle našeho povolání, na formování nové generace kněží naplněných duchem víry a apoštolské horlivosti.“
Rozhovor v italštině zde. 
FSSPX s Františkem zvou ke sv. zpovědi
Ve výše zmíněném rozhovoru P. Schmidberger, nynější rektor kněžského semináře v bavorském Zaitzkofenu, také mluvil o tom, jak FSSPX využívá papežova gesta umožnit jeho kněžím zpovídat věřící, aniž by se tito věřící museli obávat, zda k tomu má FSSPX jurisdikci. Řekl, že před Vánocemi dali například upozornění o tomto gestu do místních novin, rozdávali letáky a distribuovali plakáty.
http://2.bp.blogspot.com/-Mv2FIO-fHBw/Vnm6NhsibFI/AAAAAAAADtI/U4swqk4MsU4/s640/Schmidberger.PNG
Pro úplnost zjednodušeně vysvětleme, že pro udělování svátosti zpovědi a svátosti manželství je potřebné, aby měl kněz k tomuto úkonu jurisdikci, tj. přenesenou pravomoc od místního biskupa. Tu kněží FSSPX z pochopitelných důvodů nemají, protože nejsou začleněni do oficiálních struktur Církve. Nicméně mají jurisdikci suplovanou a to na základě stavu nouze v Církvi a potřebě věřících, kteří se jim svěřují. Z tohoto důvodu není potřebné žádné podobné gesto papeže Františka.
Neodmítnutí takového gesta a jeho aktivní propagace může znamenat implicitní připuštění skutečnosti, že je takovéto „povolení“ pro zajištění platnosti sv. zpovědi u kněze FSSPX potřebné.
Nová kaple FSSPX v Madridu
O posunu v uvažování FSSPX může svědčit i vlastní vnějšková prezentace.
Toto je nově budovaná kaple FSSPX v Madridu, která architektonicky připomíná spíše diskotéku:
http://2.bp.blogspot.com/-ntbPiGShrB8/VmzwL7Om_uI/AAAAAAAACh0/hTzPoqX51c8/s1600/Capilla.jpg
Sakrální umění tohoto typu také není zcela obvyklé:
http://4.bp.blogspot.com/-3mzvVN0BdVU/VmzulZ1ldXI/AAAAAAAAChc/mH0qc_0LTCM/s1600/P1080685%2B%25282%2529.jpg
A takto bude vypadat hlavní oltář:
http://2.bp.blogspot.com/-cZPhfx3LG6U/VnOLnJ_-AmI/AAAAAAAAA_M/AurZka0WJ94/s1600/capilla%2Bmadrid.jpg
Vzhledem k tomu, že se jedná o kapli, kterou FSSPX může – samozřejmě s přihlédnutím k finančním možnostem – vybudovat podle svých představ, dalo by se očekávat, že kaple bude splňovat přísnější kritéria sakrálního umění.
 
***
Pro průběžné sledování aktuálních informací ze světa doporučujeme také: