neděle 10. května 2015

Komentář Eleison CDVIII – Shledán lehkým (2015)Komentář Eleison CDVIII – Shledán lehkým (2015)
(408)
9. května 2015
SHLEDÁN LEHKÝM
Katolíci, kteří se dnes snaží udržet si Víru, nemají snadnou úlohu. Zde je popis jednoho pozorovatele současného stavu Bratrstva sv. Pia X. v USA, jak jej pozitivně i negativně vidí. Vezměme nejprve ten negativní, nikoliv abychom nevražili na Bratrstvo, ale abychom prokoukli onen problém. Patrick Henry, jakožto americký vlastenec, v roce 1775 řekl: „Pokud jde o mě, ať již to bude stát jakékoliv utrpení ducha, jsem ochoten slyšet celou pravdu, vědět to nejhorší a zařídit se podle toho.“
Doteď kněží Bratrstva v USA nereagovali na modernistickou infiltraci svého Bratrstva. Většina se velice snaží, aby ospravedlnila každé slovo a čin svého generálního představeného. Jak mohou ospravedlnit kompromis v nauce je pro mě tajemstvím. Jeden z nich říká, že jen rozhovor s biskupem Fellayem vše vyjasní. Hrstka amerických seminaristů, se kterými jsem se setkal, jsou znetvořováni, ztracení v ospravedlňování všeho, dokonce i „dobra“ nacházejícího se v Druhém vatikánském koncilu. Slepá poslušnost je bubnem, podle nějž pochodují. Konspirační teorie jsou v semináři tabu, takže jako budoucí kněží budou snadnou kořistí nepřítele. Na návštěvu Novus Ordo biskupa Schneidera nebo na „argentinskou asimilaci“ nebyla žádná reakce. „Odpor“ vůči modernismu biskupa Fellayho se naprosto nediskutuje, je zavrhován jako další vzpoura, jako vzpoura „devíti“ kněží v roce 1983.
Přesto priorové FSSPX nekriticky dovolují účast na mších Bratrstva sv. Petra a definují modernismus jako „hromádku prachu“, která se má sfouknout na stranu. Jeden nově vysvěcený kněz byl poslán, aby navštívil slavnostní inauguraci místního Novus Ordo biskupa. Celkově neexistuje žádný boj proti omylům Druhého vatikánského koncilu nebo proti omylům vlastní Věroučné deklarace Bratrstva z roku 2012. Co je nejhorší, je věroučný propad, který se v Bratrstvu udál od roku 2012, přesto kněží FSSPX stále říkají, že nebudou nijak konat, dokud neuvidí něco konkrétního.“
Taková slepota může být jedině Božím trestem. Co trestá? V 50. letech 20. století byli katolíci usilující příliš mnoho o své světské pohodlí potrestáni koncilem v 60. letech. Věrnému zbytku Bůh poskytnul arcibiskupa Lefebvra, pravého pastýře 70. a 80. let. Jistě byl Bůh oprávněn na oplátku očekávat, že tito katolíci zbytku pochopí onen problém a opustí mylné řešení 50. let. Ale ne. Od konce 90. let se vůdci FSSPX a pak i kněží a laici pomalu ale jistě vracejí zpět k „padesátismu“ neboli „nedělnímu katolicismu“ 50. let, který je chabou odezvou na množství milostí, jež poskytnul Bratrstvu. Zdálo by se, že Bůh toho má dost. Povolil tedy diecézi v Argentině, aby ustavila příklad toho, jak oficiální Církev poskytne schválení Bratrstvu, které vedení Bratrstva odmítlo jako „čistě administrativní opatření“, ale jež dláždí cestu pro úplné římské církevní schválení nebo schválení diecézi po diecézi, u nějž budou všichni předstírat, že si jej nevšimli, ale z nějž se takřka všichni budou radovat. Tihle Římané jsou mistři!
Všemohoucí Bůh však ještě pozvedá odporující zbytek z tradičního zbytku. Výše citovaný pozorovatel to uzavřel: „Myslím si, že až půjde do tuhého, bude zde hrstka Nikodémů a Josefů z Arimatie mezi kněžími a bratry a doufejme i sestrami Bratrstva. „Odporující“ věřící v Severní Americe jsou neochvějní, s občasnými nově příchozími z Novus Ordo nebo odnikud.“ Tatáž neochvějnost byla zjevná v reakcích mnoha katolíků na konsekraci biskupa Faureho. Zde je budoucnost pro duše. Tentokrát se však nemylme: Všemohoucí Bůh již nechce nedělní katolíky. Chce potenciální mučedníky.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof