sobota 11. dubna 2015

Komentář Eleison CDIV – Podkopávaná víra (2015)Komentář Eleison CDIV – Podkopávaná víra (2015)
(404)
11. dubna 2015
PODKOPÁVANÁ VÍRA
Úvodník v nedávném priorátním zpravodaji jednoho ctihodného kolegy z Bratrstva sv. Pia X. ukazuje jeden zásadní důvod, proč se kněží Bratrstva ještě nepřipojují k „Odporu“ – ještě nevěří, že je v sázce Víra. Přemýšlíme, čeho bude potřeba k jejich přesvědčení. Můžeme si být jistí, že vůdci ve vedení ex-FSSPX jsou přesvědčení, že oni sami Víru nemění, a že shledávají mnohem snazším nadále přesvědčovat kněze Bratrstva a laiky, že Víru nemění. Kdyby však měli pravou Víru, jak by mohli snít o tom, že svěří svou lefebvristickou obranu pod neomodernistickou kontrolu v Římě?
Úvodník má název „Poslušnost vůči omylným představeným“. Uznává, že odpor vůči omylným představeným je legitimní, když je v sázce Víra, důraz úvodníku však spočívá spíše na stanovování omezení pro takovýto odpor: anarchie a neúcta k autoritě jsou vždy nezákonné; poslušnost vůči zákonným představeným je pro každou společnost zásadní; představení mají zvláštní milosti stavu; musí se věnovat péče varování oveček, že nemohou činit nezbytná rozlišení; mezi lidmi dnes existuje nebezpečný duch nezávislosti (Benedikt XV.); mělo by se vyvarovat nadávání atd. – principy jsou bezvadné, problém spočívá v jejich aplikaci.
Například, i když se úvodník vyhýbá nadávání, uznává nicméně, že Pius IX. nazval „liberální katolíky“ „nejhoršími nepřáteli“ Církve. Za jakékoliv krize Církve je skutečně hlavním prvním krokem vpřed rozpoznání a pojmenování nepřátel Církve, aby se proti nim mohlo bojovat, např. „protestantů“ za reformace. Není pochyb, že to by autor úvodníku schválil tam, kde je v sázce Víra, jen by popřel, že v Bratrstvu probíhá jakákoliv krize Víry. Myslíte si však, otče, že liberální katolíci 19. století, kteří byli odsouzeni za Pia IX., by bývali popřeli jediný článek Víry? Naopak, energicky by bývali potvrzovali svou víru v každý takový článek. Ale cožpak by přesto se stejným zápalem neodsuzovali Syllabus omylů Pia IX.? Problém toho, aby bylo moderní myšlení katolické, spočívá nikoliv v jeho přijímání či odmítání jakékoliv pravdy Víry, ale v jeho instinktivním podkopávání jakýchkoliv pravd, a tento strašný rozklad myšlení je bez Božího zázraku pro Víru a z Víry prakticky neřešitelným problémem.
A dosáhl vrcholu Bratrstva. Otče, uznáváte, že „hermeneutika kontinuity“ Benedikta XVI. se rovná popření zákona bezrozpornosti? A prostudoval jste odstavec III.5 Věroučné deklarace biskupa Fellayho z dubna 2012, což je dokument, který [biskup Fellay] za daných okolností „stáhnul“, ale nikdy se jej ve své podstatě nezřekl? Ten tvrdí, že prohlášení Druhého vatikánského koncilu, jež jsou v nesouladu s Tradicí, musí být vykládány jako tradiční. Cožpak to není dokonalý příklad „hermeneutiky kontinuity“, výkladu, který se zmocňuje reality? Myslíte si pak opravdu, že Bratrstvo nemá žádný problém Víry, když se jeho představení připojují k tomu, že Řím popírá zákon bezrozpornosti a plave v rozporech a v tom, co Churchill taktně pojmenoval jako „terminologické nepřesnosti“, tak šťastně jako plave ryba ve vodě?
Mimochodem také říkáte, že kdokoliv, kdo „zpochybňuje, že může na počátku 21. století ještě existovat hierarchie, se vylučuje ze všeho katolického života“. Jestliže to zpochybňuje v principu, pak lze s vámi souhlasit, ale jestliže to jen dává do spojitosti s tím, co vidí v praxi, cožpak možná jen o jedno století později nepozoruje rozšíření toho, co citujete, že již pozoroval Benedikt XV. jako „nebezpečného ducha nezávislosti mezi lidmi“ v roce 1914?
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof