sobota 15. listopadu 2014

Komentář Eleison CCCLXXXIII – Skrytý příběh V (2014)


Komentář Eleison CCCLXXXIII – Skrytý příběh V (2014)
(383)
15. listopadu 2014
SKRYTÝ PŘÍBĚH V
Když dlouhodobé plány biskupa Fellayho spasit Bratrstvo sv. Pia X. a Církev tím, že je smíří skrze smísení Tradice s koncilem, byly zcela zničeny v lednu 2009 kvůli celosvětové publicitě, kterou si získaly naprosto „politicky nekorektní“ názory jednoho kolegy v FSSPX, mohl s ním člověk sympatizovat, kdyby takové smísení nebylo nemožným snem. Boží katolické náboženství se však mísí se svou koncilní napodobeninou, která je „plodem práce lidských rukou“, jako se mísí olej s vodou nebo pravda s klamem. Katolíci, jejichž paměť sahá zpět do roku 1988, by si mohli pamatovat, že arcibiskup Lefebvre jakékoliv takové snahy označoval jako „Operaci sebevražda“, sebevražda prvně pro FSSPX, ale také pro cokoliv, co FSSPX mohlo bývalo vykonat pro univerzální Církev.
Proto si jasně myslící katolíci s úlevou vydechli, když onoho měsíce Prozřetelnost využila nepřátele Církve s jejich celosvětovými médii, aby torpédovali spojené úsilí Benedikta XVI. a biskupa Fellayho smísit koncil a Tradici. A takoví katolíci tak mohli mít ze strany Prozřetelnosti dramatické, ale nenápadné potvrzení, že smýšleli správně.
„Snětí exkomunikací“ Benediktem XVI. ze čtyř biskupů FSSPX vyhlášených Římem okamžitě po jejich svěceních, bylo biskupem Fellayem přímo veřejně přisuzováno zásahu Naší Paní díky druhému růžencovému křížovému tažení FSSPX na konci roku 2008. I když mu skrze posla počátkem téhož roku řekla, že jestliže růžencové křížové tažení nebude tentokrát věnováno zasvěcení Ruska, použije pomodlené růžence na nějaké jiné účely. Jsou-li tato poselství pravdivá, nemohlo se nebe zachovat příliš svolně k tomu, když byla zmanipulována pro církevní politiku při jubilejních oslavách FSSPX v Lurdech v říjnu 2008.
V každém případě, když 11. února 2009, tři týdny po „snětí“, podnikli seminaristé z mateřského domu FSSPX z Écône rekreační výlet v blízkých horách, tři z nich uvízli v lavině, byli smeteni dolů a utonuli v ledovém horském jezeře. A co je 11. února? Svátek Naší Paní lurdské.
Pouhá shoda náhod? Nebo nebe promluvilo skrze události jednou další shodou mezi skrytým příběhem těchto poselství a vnějším příběhem prvních dvou růžencových křížových tažení? Ať čtenáři sami posoudí. Jsou-li přesvědčeni, že je Novobratrstvo na správné cestě, když usiluje o oficiální schválení ze strany Novocírkve, nebudou mít žádnou potíž odmítnout tuto sérii poselství údajně z nebe, jako jedno z dalších „soukromých zjevení“, které nestojí za vážnou úvahu. Na druhou stranu, pokud jsou dle jejich úsudku Novobratrstvo i Novocírkev na špatné cestě, pak by dávalo smysl, že když je svět na pokraji nepředstavitelné pohromy kvůli tomu, že opomnělo zasvěcení Ruska, učinila Naše Paní ještě jeden pokus dosáhnout tohoto zasvěcení skrze modlitby iniciované FSSPX.
Ne, že by kdy FSSPX bylo spásou Církve, kdyby však byly jeho modlitby správně směrovány, pak by, jak dala Naše Paní pochopit svému poslovi, mohla bývala od svého Syna získat nutné milosti pro dosažení onoho zasvěcení a tím by bývala mohla zachránit FSSPX i Církev a svět. Nemá smysl teď „plakat nad rozlitým mlékem“. Má smysl praktikovat pobožnost prvních sobot zvláště kvůli Naší Paní. Ona se nás nepřestane snažit zachránit.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof