úterý 2. července 2024

Komentář Eleison DCCCLXXXV – Zůstaňte ve stavu milosti posvěcující!

 

Komentář Eleison DCCCLXXXV – Zůstaňte ve stavu milosti posvěcující!

(885)

29. června 2024

ZŮSTAŇTE VE STAVU MILOSTI POSVĚCUJÍCÍ!

Asi před třemi týdny, 13. června, se na jednom rádiu v USA objevila děsivá reportáž o posledních přípravách Ruska na světovou jadernou válku. Reportáž může, ale nemusí být přesná, to tento „Komentář“ nedokáže říct, ale rozhodně odpovídá současné situaci, jak ji známe. V tuto chvíli nezáleží ani tak na přesnosti těch či oněch detailů, jako spíše na tom, abychom v nich jako v celku viděli ruku všemohoucího Boha, který svobodně dopouští, aby se lidé navzájem trestali vzájemným vyvražďováním v obrovském měřítku, aby alespoň menšina z nich přijala Jeho pozvání do nebe, místo aby všichni toto pozvání odmítli a dali přednost peklu. V chronologickém pořadí uvádíme následující podrobnosti:

1) Konec května – Rusko oznamuje cvičení taktických jaderných zbraní (krátkého doletu).

2) Počátek června – Rusko začíná toto cvičení ve svém Jižním vojenském okruhu.

3) Kolem 3. června vysílá Rusko do Atlantského oceánu jedenáct ponorek s jadernými raketami.

4) Kolem 6. června Rusko vysílá do Tichého oceánu dalších dvacet sedm ponorek s jadernými raketami.

5) Kolem 11. června Rusko rozšiřuje vnitrozemské jaderné cvičení krátkého doletu na Leningradský vojenský okruh v okolí Petrohradu, čímž pokrývá celou ruskou západní frontu a dostává se na dostřel sil NATO a členských zemí NATO.

6) 12. června Rusko překvapivě rozmísťuje v okolí Moskvy, Petrohradu a svých raketových sil s raketami dlouhého doletu svůj nejnovější systém protivzdušné obrany S-500 „Prometheus“, který je nejlepší na světě, ale jehož rozmístění se očekávalo až za půl roku. Ve skutečnosti se totiž ani netušilo, že existuje masová výroba nezbytná k tomu, aby mohl být tak brzy nasazen a připraven k akci v tak velkém počtu.

Reportáž v rádiu končila tím, že „vše nasvědčuje tomu, že Rusko je nyní plně připraveno provést první jaderný úder a úspěšně se ubránit před protiúderem. Jediná věc, kterou Rusové ještě neudělali, je vyhlášení všeobecné válečné mobilizace veškerého obyvatelstva a zahájení přesunu lidí do protiatomových krytů. Všechno ostatní už je hotovo.“

Na základě všech těchto podrobností lze dojít k závěru, že Rusko chce světovou válku. Určitě tomu tak ale není. Putin nikdy nechtěl vpadnout na Ukrajinu. Jeho cílem vždy bylo pouze denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu, aby jí zabránil stát se hrozbou pro samotné přežití Ruska, protože její blízkost k Rusku by mohla sloužit jako základna pro nepřátele Ruska, kteří mohou zaútočit na Moskvu například raketami krátkého doletu. Putin v roce 2022 vpadl na Ukrajinu s malými silami v naději, že to bude stačit, aby Ukrajinci pochopili, že to s jednáním o dohodě myslí vážně. Ukrajinský prezident Zelenskyj však byl v roce 2014 dosazen k moci lidmi, kteří prakticky ovládají západní mocnosti, zejména USA, a kteří chtějí třetí světovou válku, protože doufají, že tím bude dokončena jejich nadvláda nad světem, o níž jsou přesvědčeni, že jim náleží, a o níž sní již dva tisíce let.

Boris Johnson, premiér Anglie, jako jedna z jejich loutek přesvědčil Zelenského, aby nevyjednával, ale bojoval dál, a od té doby tedy Ukrajinci vedou tuto zástupnou válku za Západ a doposud ztratili více než půl milionů mrtvých a jejich země je fakticky zničená. A protože většina západních médií je samozřejmě ovládána týmiž lidmi, jsme bombardováni neustálou propagandou, že za válku na Ukrajině může jen Putin, že byl v roce 2022 agresorem, že bude agresorem, až vypukne třetí světová válka a tak dále.

Putin však dost možná nechce světovou válku. Naopak se možná bude držet rady prezidenta USA Trumana (1949–1953): „Mluvte tiše, ale mějte u sebe velkou hůl.“ Možná stále doufá, že Západ bude brát tyto přípravy na válku dostatečně vážně a zvítězí rozumnější rady. Bohužel se to v tuto chvíli zdá nepravděpodobné. „Koho chtějí bohové zničit, toho nejprve připraví o rozum.“

Kyrie eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof