úterý 9. července 2024

Byl zveřejněn pracovní dokument synody (2024)

Byl zveřejněn pracovní dokument synody (2024)

Ženská služba pro kázání, křty a svatby – přesto bez svěcení

9. července 2024

Vatikánská tisková kancelář vydala 9. července obsáhlý padesátistránkový dokument „Instrumentum laboris“ pro říjnovou synodu biskupů. Sestavila jej skupina dvaceti vybraných synodních „odborníků“ a teologů.

Pozoruhodné je, že se vyhýbá tzv. ožehavým tématům.

Problematika homosexuálů se přímo neřeší. V textu se píše pouze o přijetí lidí, kteří se „cítí odmítnuti“, vyloučeni nebo na okraji Církve a „kteří bojují o plné uznání“.

Účastníci jsou upozorněni, že se v říjnu nebude diskutovat o svěcení neplatných jáhenek.

Text však přichází s „výzvou, aby se náležitě vyškolení mužští i ženští laici podíleli na hlásání Božího slova, a to i při slavení Eucharistie“.

Dokument zmiňuje předpisy v Církvi, které umožňují laikům za výjimečných okolností křtít nebo asistovat při svatbách. „Je užitečné pokračovat v úvahách o tom, jak tyto služby trvaleji svěřit laikům.“

Klíčové prvky textu se zabývají životem Církve a hierarchií v souladu se synodalitou, včetně většího podílu laické správy.

Tvrdí, že „praxe synodality je způsob, jakým dnes obnovujeme svůj závazek k tomuto poslání“. Pružný pojem „synodality“ je dokonce popsán jako „vyjádření přirozenosti Církve“.

Cílem je zamyslet se nad tím, jak mohou církevní struktury podpořit větší zapojení. Hledá se prostor pro „legitimní rozmanitost“ mezi místními církvemi. Výraz „církve“ se používá v množném čísle, ačkoliv Kristus založil pouze jednu Církev.

Pravidla pro oznamování: Může být vznesen „návrh“ na některé změny v kanonickém právu. Dokument „neočekává odpověď na každou otázku“. („Může dojít ještě k významnějšímu a hlubšímu vývoji, jak bude základní návrh dále přijímán a prožíván.“)

Zároveň dokument slibuje viditelné změny: „Bez konkrétních změn nebude vize synodální církve věrohodná, a to odradí ty členy Božího lidu, kteří čerpali sílu a naději ze synodální cesty.“

Shrneme-li to, je připravena půda pro trvalou synodalitu a zastřešující organizaci v anglikánském stylu napříč různými vyznáními v místních církvích.

Zdroj: Gloria TV

Překlad: D. Grof