sobota 5. srpna 2023

Komentář Eleison DCCCXXXVIII – Dva druhy biskupů – IV (2023)

 

Komentář Eleison DCCCXXXVIII – Dva druhy biskupů – IV (2023)

(838)

5. srpna 2023

DVA DRUHY BISKUPŮ – IV

Po třech vydáních tohoto „Komentáře“ (15., 22. a 29. července) je čas dostat se k samému jádru rozdělení mezi těmito dvěma druhy katolických biskupů pro budoucnost katolické Církve. Na jedné straně jsou ti, které chtěl arcibiskup Lefebvre pro svoje původní Bratrstvo sv. Pia X. Na druhé straně jsou ti, které chce Novobratrstvo biskupa Fellayho a budou mít oficiální schválení Novocírkve Druhého vatikánského koncilu. Arcibiskup díky své politice „žádná praktická dohoda bez věroučné dohody“ předřadil Boha před lidi a Boží nauku pravé Církve před jakoukoliv falešnou dohodu s muži Novocírkve. Naopak Novobratrstvo je díky své politice „protože nemůžeme mít věroučnou dohodu s oficiálními římskými představiteli, mějme alespoň praktickou dohodu“ náchylné předřazovat lidi před Boha.

Někteří stoupenci Novobratrstva mohou okamžitě namítnout, že od doby, kdy v roce 2012 přijalo praktickou politiku na úkor naukové politiky, neuzavřelo žádnou falešnou dohodu zrazující pravou nauku, takže neklade lidi před Boha. To je pravda, Novobratrstvo doteď odmítalo každou velkou falešnou dohodu s Římem, kdykoliv Řím trval na tom, aby Novobratrstvo přijalo teoretická východiska nového náboženství, Druhý vatikánský koncil či jeho praxi prostřednictvím nové mše. Novobratrstvo však od roku 2012 přijalo přinejmenším tři menší dohody (ohledně zpovědí, sňatků a svěcení), které světu názorně ukazují, že apostaty v Římě, ve skutečnosti apostaty od Víry – jak řekl arcibiskup – stále považuje za služebníky pravé Víry. Jaké poselství to katolíkům v nesnázích ukazuje? Římané to hrají šikovně.

Ve skutečnosti totiž koncilní Řím opustil katolickou nauku, od Druhého vatikánského koncilu pustoší Církev, v osobě papeže Bergoglia den za dnem záměrně ničí Víru a připravuje zářijovou synodu o synodalitě, prostřednictvím níž chce rozrušit poslední zbývající struktury Církve Ježíše Krista. A Novobratrstvo? Zachovává oficiální mlčení k celému tomuto ničitelskému dílu! Proč? Protože nechce urazit apostaty v Římě, od kterých doufá získat oficiální schválení! Novobratrstvo sní o velkém schválení, a proto nechce tím, že by se vyjadřovalo, zahodit tři menší ústupky Říma zmíněné výše, jimiž si Řím účinně a lacino koupil jeho mlčení. Cožpak vůdci Novobratrstva nevidí, jak jim prodali pokrm z čočky (Gen. XXV, 34)?

Ne, nevidí to, protože, jak se lze obávat, chtějí mít pohodlný život schovaný v klidném koutě zlého Systému, který dnes řídí svět a Církev. Ďábel je oklamal, že dnešní Řím vlastně není tak špatný, že Novobratrstvo je normální katolickou kongregací, která si plně zasluhuje oficiální uznání, že se nenacházíme v předapokalyptické krizi, kdy nad naší hlavou visí Boží trest, že oficiální vatikánští představitelé jsou našimi „novými přáteli“, že „papež Bergoglio nás miluje“ atd. Jinak řečeno, přinejmenším vůdci Novobratrstva, pokud ne i velký počet jeho kněží a věřících, nakonec napůl vstoupil do „země pohodičky“ moderního člověka, což stačí k tomu, aby jejich katolická sůl ztratila svou chuť. Vlastně neměli dost víry, neměli dost lásky k Pravdě (II Tes. II, 10), aby posoudili skutečnou míru toho, co se kolem nich děje. Sv. Tomáš More by o nich mohl říct to, co řekl o anglických duchovních zodpovědných za zhroucení katolické Církve v Anglii jeho doby: „Dostatečně se nemodlili.“

Čtenáři, katolíci i nekatolíci, situace je nevýslovně naléhavá. Modlete se, aby nám Náš Pán dal katolické biskupy se skutečnou láskou k Pravdě; se silnou vírou vidět, jak zkažený je tento Systém, který všude kolem nás buduje ďábel a jeho stoupenci; bez touhy třebas jen napůl vstoupit do „země pohodičky“; bez sklonu mlčet, když miliony a miliony duší směřují k věčnému zatracení; ale s připraveností jako sv. Tomáš More zemřít v případě nutnosti pro větší slávu Boží.

Modlete se skrze Jeho Matku. Modlete se růženec. Modlete se patnáct tajemství denně. A Bůh vám požehná.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof