středa 23. srpna 2023

Bergogliovské Světové dny mládeže nepřekvapily (2023)

 

Bergogliovské Světové dny mládeže nepřekvapily (2023)

Louie Verrecchio

14. srpna 2023

Většina čtenářů již četla děsivé zprávy z Lisabonu, které detailně popisují různé svatokrádeže a zneuctění, které se odehrály na Světových dnech mládeže.

Kdo by očekával něco jiného, když jako hostitel i hlavní hvězda vystupuje Jorge Bergoglio (pseudonym František)? [Autor článku je sedesvakantista – pozn. překl.] Konec konců je to papež Pačamamy, tentýž muž v bílém, který léta tvrdošíjně odmítá poklekat před (údajnou) Svátostí oltářní na Novus Ordo stole, který však horlivě padá na kolena, kdykoliv se objeví vhodná zaranžovaná fotografická příležitost.

Seznam urážek, které se staly na Světových dnech mládeže, je příliš početný, abychom jej vypočítávali celý. Následuje jen hrstka některých zpráv, které šokují nejvíc, byly však převzaty z důvěryhodných zdrojů:

● V noci před velkou papežskou mší mnoho mladých lidí (což oficiálně zahrnuje muže a ženy ve věku do 35 let) tábořilo ve stanech a spacácích při něčem, co světský tisk nazval „papežskou spací party“. Mnohé bylo vidět, jak „dovádějí“ na veřejnosti… No a u toho zůstaňme.

● Samotné papežské mše se ve velkém počtu účastnily mladé ženy v mikro-mini sukních, s nahým břichem a v různém stupni neoblečenosti – včetně bikin – a tančily jako by byly v nočním klubu nebo na venkovní plážové party nebo na rockovém koncertě.

● Když mluvíme o koncertech, Světové dny mládeže zahrnovaly dvacet pět pódií, kde se odehrálo zhruba pět set vystoupení – včetně punk rockové show – které byly přizpůsobeny spíše zábavě a rozdmýchávání emocí návštěvníků, než oslavě Boha a podněcování lásky ke katolické víře.

● Navzdory násilným homo-deviantním útokům na Církev a společnost obecně si mnozí biskupové oblékli ornáty, které troufale vystavovaly velkou duhu, symbol tohoto bezbožného hnutí.

● Při papežském uvítacím ceremoniálu obdržel … ehm … „Svatý otec“ požehnání od domorodého šamana.

● Armáda „mimořádných služebníků“ roznášela při papežské mši Svátost oltářní v plastikových kelímcích a odevzdaně podávala Svaté přijímání každému účastníkovi, který natáhl ruku.

● Po skončení papežské mše zůstaly na oltáři bez dozoru četné posvátné nádoby. Dav se vyrojil a začal si plnit tašky a kapsy zbývajícími Hostiemi. Někteří dokonce namáčeli prsty do kalichů a jejich obsahem si označovali čelo, pravděpodobně jako akt žehnání.

Jak jsme poznamenali výše, kdo by s Jorgem Bergogliem u kormidla očekával něco jiného?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě, nikdo. A přesto se každá z výše zmíněných urážek Našeho Pána a svaté katolické víry odehrála na Světových dnech mládeže i za Jana Pavla II. a Benedikta XVI.

Pro ty čtenáře, kteří čtou tento web pravidelně, je poučení z příběhu, které budu neúnavně opakovat, známé: Problémem není František a obecněji bergogliovský režim. Světové dny mládeže nejsou ničím jiným než produktem falešného náboženství, které se zrodilo z „nových letnic“ obvykle nazývaných Druhý vatikánský koncil, což je událost, která svým podněcujícím duchem, duchem Mistra klamu, vtiskla duši koncilnímu náboženství.

Jorge Bergoglio je jen posledním v řadě mužů, kteří se věnují udržování tohoto klamu.

Na koncilní světovou scénu brzy vstoupí Synoda o synodalitě.

I když se mnoho upřímných katolíků – Bůh žehnej jejich naivní duši – modlí a povzbuzuje i ostatní, aby se modlili, aby Synoda věrně prosazovala katolickou nauku, se mnou nepočítejte.

Pokud jde o mě, já doufám v pravý opak, totiž, že Satanova domýšlivost pohne Synodu a její náhražkovou papežskou hlavu dostat se do rozporu s pravou vírou tak mimořádným způsobem, že slepí nakonec uvidí koncilní církev takovou, jaká je. Jako padělek.

Zdroj: AKA Catholic

Překlad: D. Grof