neděle 23. dubna 2023

Komentář Eleison DCCCXXIII – Viganò o Rusku (2023)

 

 Komentář Eleison DCCCXXIII – Viganò o Rusku (2023)

(823)

22.dubna 2023

VIGANÒ O RUSKU          

V katolické Církvi, kde jen velmi málo duchovních ještě chápe podstatu věcí nebo jinak řečeno, má odvahu odsuzovat to, proč se svět kolem nich připravuje na svou vlastní sebevraždu, říká jeden duchovní nebojácně měsíc za měsícem základní pravdy. Zde v souhrnné formě následuje povzbuzující poselství arcibiskupa Carla Marii Vigana k ustavujícímu kongresu mezinárodního hnutí „milovníků Ruska“ konaném minulý měsíc v Moskvě. Když je katolický biskup vysvěcen na biskupa, slibuje, že nebude nazývat zlým to, co je dobré, ani nazývat dobrým to, co je zlé. Arcibiskup Viganò jasně pojmenovává naše vůdce současného světa jako zlé a Rusy stojící proti nim jako dobré. Můžeme mít určité výhrady, ale přesto má v zásadě pravdu. Pokud jeho poselství nebudeme dbát, dostaneme drsné poučení.

Nedávné události ukázaly, že materialistický ateismus, který od roku 1917 pustoší Ruskou říši a svět – jak to ohlásila Nejblahoslavenější Panna Maria ve Fatimě – se dnes spojil s liberalismem, aby vytvořil globalistickou ideologii, která je základem Nového světového řádu. Jak prezident Vladimir Putin v nedávném proslovu správně poukázal, je to pekelný projekt, pomocí něhož chce nenávist ke křesťanské civilizaci vytvořit společnost otroků podřízených elitě z Davosu. Cílem je dystopická společnost bez minulosti i budoucnosti, bez víry i ideálů, bez kultury i umění, bez otců i matek, bez rodiny i spirituality. Může nás překvapit, pokud tato elita po odkřesťanštění západního světa považuje Rusko za nepřítele, který musí být svržen? Ruská federace nepopiratelně stojí jako poslední bašta civilizace proti barbarství a shromažďuje kolem sebe všechny ty národy, které se nemají v úmyslu podrobit kolonizaci světa ze strany NATO, Spojených národů, Světové zdravotnické organizace, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

A tak byla nedávná covidová fraška – naprosto zločinná ve svých metodách – vzápětí následována ukrajinskou krizí. Takové krizové situace jsou jedna za druhou vytvářeny záměrně, aby zničily společenské a hospodářské uspořádání národů, aby zdecimovaly světovou populaci a soustředily vládu v rukách oligarchie, která připravila celosvětovou změnu režimu. Teoretici tohoto sociálního otřesu mají jména a tváře počínaje Georgem Sorosem, Klausem Schwabem a Billem Gatesem. Dnes prohlašují, že Rusko je nepřítel, ale ve skutečnosti za nepřátele považuji i Evropany, Američany, Australany a Kanaďany a tak se k nim chovají. Pronásledují je a zbídačují.

A tak v roce 2020 „hluboký stát“ spustil volební podvod ve Spojených státech, který byl nepostradatelný při zabránění tomu, aby byl prezident Donald Trump znovu zvolen. Podobně se „hluboké církvi“ v roce 2013 podařilo přimět rezignovat Benedikta XVI. a nechat na jeho místo zvolit osobu, která se líbí Novému světovému řádu, jezuitu Jorgeho Maria Bergoglia. I když agenti Světového ekonomického fóra uvnitř západních vlád a uvnitř Církve mohou mít světové vůdce v hrsti a přinutit je jednat proti dobru jejich vlastního lidu, jejich sociální otřes, který měl takový úspěch na Západě, však byl prozřetelně zastaven na ruských hranicích.

Deklarovaným účelem tohoto sociálního otřesu páchaného proti lidstvu, je ustavení pekelné tyranie, v níž svrchovaně vládne nenávist vůči Bohu a vůči člověku stvořenému podle Jeho obrazu. Je to království Antikrista. Vedeme epochální bitvu. Zůstaneme pod pláštěm Nejblahoslavenější Panny Marie, úžasné „Nositelky vítězství“ spolu se svatým Michaelem Archandělem. Toto vítězství patří Kristu a všem, kteří se rozhodli shromáždit pod svatou korouhví Jeho kříže.

Kyrie elesion

Zdroj:The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof