pondělí 11. dubna 2022

Splnilo nedávné zasvěcení požadavek Naší Paní? (2022)

Splnilo nedávné zasvěcení požadavek Naší Paní? (2022)

1. dubna 2022

Na velký svátek zvěstování Panny Marie, 25. března 2022, zasvětil při slavnostním a uctivém obřadu papež František „nás samotné, Církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu“ Neposkvrněnému Srdci. V reakci na papežovo pozvání učinili totéž mnozí biskupové světa. Od té chvíle jsme my ve Fatima Center zaplaveni e-maily a telefonáty, které kladou stejnou otázku:

Splnilo zasvěcení z 25. března 2022 požadavek Naší Paní z Fatimy?

Our Lady of Fatima Statue in St. Peter's Basilica

Ve Fatimě nám Naše Paní řekla, že pokud budou Její požadavky na zasvěcení Ruska a na pobožnost prvních sobot splněny, „Rusko se obrátí a nastane období míru“. Obrácením Ruska Naše Paní myslela obrácení ruského národa k jedné, svaté, všeobecné, apoštolské a římské Církvi založené jejím Synem. Mírem nemyslela jen nepřítomnost války, ale opravdovou křesťanskou harmonii a jednotu mezi národy.

Jestliže v nadcházejících týdnech a měsících začnou Rusové hromadně konvertovat ke katolicismu a v celém světě vypukne skutečný křesťanský mír, budeme vědět, že fatimské požadavky Naší Paní byly splněny. Jestliže k takovému vývoji nedojde, budeme vědět, že jeden nebo oba tyto požadavky zůstávají nesplněné. I kdyby zasvěcení z roku 2022 nesplnilo požadavky Panny Marie, může i tak přinést nějaké milosti. Předešlá zasvěcení (například z let 1942, 1952, 1984) přinesla milosti, které měly vliv na svět, i když se nejednalo o to zasvěcení, které požadovala Naše Paní z Fatimy.

Jen nebe posoudí Františkovo zasvěcení z roku 2022. Kdo z nás by se odvažoval tvrdit, že zná Boží myšlení a Srdce naší Blahoslavené Matky? My ve Fatima Center se nadále budeme modlit, aby nebe příznivě shlédlo na toto zasvěcení a poskytlo Církvi a světu milosti potřebné k tomu, aby se fatimské poselství zcela naplnilo.

Nicméně vzhledem ke svědectvím, která máme k dispozici a vzhledem k našemu chápání fatimského poselství a katolické víry, musíme dojít k závěru, že zasvěcení z roku 2022 nebylo zasvěcením, které požadovala Naše Paní z Fatimy.

Text: „Zasvětit“ znamená vyčlenit něco ke svatému účelu. 25. března papež František zasvětil „nás samotné, Církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu“ Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zasvěcením celého lidstva nevyčlenil Rusko ke svatému účelu, jak to bylo požadováno ve Fatimě. To potvrzují dvě události ve fatimské historii.

Papež Pius XII. v roce 1942 zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci se zvláštní, ale vedlejší zmínkou o Rusku, což je podobné tomu, co papež František udělal 25. března. Náš Pán sestře Lucii potvrdil, že zasvěcením z roku 1942 získal papež Pius XII. „zkrácení dnů trápení“ druhé světové války, ale že „obrácení Ruska není nyní“. Sestra Lucie v roce 1984 řekla, že zasvěcení světa vykonané papežem Janem Pavlem II. nebylo tím zasvěcením, které požadovala Naše Paní, protože „Rusko se jednoznačně neobjevuje jako jediný objekt zasvěcení“. Totéž se dá říct o zasvěcení z roku 2022.

Our Lady appearing to Sister Lucia in Tuy, Spain

Všichni biskupové: Když se Naše Paní zjevila sestře Lucii v Tuy ve Španělsku v roce 1929, aby požádala o zasvěcení Ruska, řekla:

Nadešla chvíle, kdy Bůh žádá Svatého otce, aby v jednotě se všemi biskupy světa provedl zasvěcení Ruska Mému Neposkvrněnému Srdci, a slibuje jej takto zachránit kvůli tomuto dni modlitby a celosvětové nápravy.“

Papež František pozval všechny biskupy, aby se k němu 25. března připojili při modlitbě zasvěcení, ale nenařídil jim to. I když několik biskupských konferencí oznámilo, že se jejich členové zúčastní, jiné se neúčastnily. Otec Gruner byl přesvědčen, že aby bylo zajištěno, že všichni biskupové zasvětí Rusko, jak požadovala Naše Paní, měl by jim papež nařídit to učinit pod trestem, že přijdou o svůj úřad. To se nestalo.

Otec Gruner a další odborníci na Fatimu byli přesvědčeni, že náležitému zasvěcení Ruska musí předcházet, nebo s ním být souběžné, dva klíčové kroky:

Celosvětová náprava: Náprava, prostřednictvím které konáme odškodnění za své hříchy a za hříchy druhých, je ústředním bodem fatimského poselství. Naše Paní žádala pobožnost prvních sobot a zasvěcení Ruska jako akty odškodnění vůči Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Zasvěcovací modlitba z 25. března vynechala jakýkoliv odkaz na potřebu odškodnění. Aby nastalo náležité zasvěcení Ruska, Církev a katoličtí věřící musí znovu objevit potřebu odškodnění zejména prostřednictvím propagování a vykonání pobožnosti prvních sobot.

Třetí tajemství: Naše Paní chtěla, aby Církev zveřejnila třetí fatimské tajemství světu v roce 1960. V roce 2000 Vatikán zveřejnil text vidění, který tvoří část třetího tajemství. Dodneška však nezveřejnil slova Naší Paní, která toto vidění vysvětlovala. Otec Gruner byl přesvědčen, že náležité zasvěcení Ruska nenastane, dokud Vatikán neučiní odškodnění za tuto neposlušnost tím, že zveřejní celé třetí tajemství.

Naše Paní z Fatimy, oroduj za nás!

Zdroj: The Fatima Center

Překlad: D. Grof