neděle 24. dubna 2022

Komentář Eleison DCCLXXI – Marxismus = náboženství (2022)

Komentář Eleison DCCLXXI – Marxismus = náboženství (2022)

(771)

23. dubna 2022

MARXISMUS = NÁBOŽENSTVÍ          

Staré přísloví říká: „Klacek či kámen kosti ti zláme. Slova však neublíží.“ Není to však vždy pravda. Slova sama o sobě mohou mít zničující moc při likvidaci oponenta. V tomto ohledu získává první cenu slovo „antisemita“, ale v poslední době se na něj dotahuje slovo „rasista“. Kde se tato posedlost „rasou“ vzala a proč se stalo tak špatným být „rasistou“? James Lindsay je 42 letý americký autor a kulturní kritik, u nějž by člověk předpokládal, že je z generace, která se narodila a byla vychovávána v levicovém myšlení. Začíná však přecházet na druhou stranu, jako to ve své době udělali Dostojevský a Solženicyn. Lindsay ve dvou fázích jasně vysvětluje, jak „rasa“ zaujala tuto nepřiměřenou důležitost, která se jí dnes přikládá.

V první fázi Lindsay ukazuje, že by měl být marxismus spíše nazýván marxťanstvím, protože je nejúplnější náhražkou za křesťanství. Lindsay říká, že je to naprosto jasné už v Marxově Poznámkách z roku 1844, které nejsou ani zdaleka tak proslulé jako Marxův „Kapitál“ z roku 1867, jsou však možná důležitější a zajímavější. Ve druhé fázi Lindsay ukazuje, jak se filozofický systém Marxe, jakožto nástupce subjektivistického Kanta a evolučního Hegela, neustále vyvíjí, takže se komunistická revoluce může nejen vyvíjet, ale jak řekl Lenin, musí se vyvíjet podle okolností doby. A byl to další židovský myslitel, Herbert Marcuse (1898–1979), který v polovině 20. století úspěšně argumentoval, že pracující třída jakožto páka revoluce je zastaralá a musí být nahrazena – rasou! Odtud pochází kvazináboženská důležitost rasy jako prostředek k pokračujícímu obracení světa vzhůru nohama.

Náboženství k obracení světa vzhůru nohama? Ano, to je komunismus charakterizovaný Winstonem Chruchillem jako „křesťanství s tomahawkem“ a Piem X. jako “mesianismus materialismu“. Asi tak v roce 1851 slyšel anglický básník Matthew Arnold (1822–1888) v příboji na doverské pláži „melancholii dalece odstraňující ryk víry po světě“. A jak křesťanství ustupovalo jako odliv, zanechávalo obrovskou prázdnotu v myslích a životech lidí, která musela být zaplněna něčím, nebo jak řekl Chesterton, čímkoliv, ale nejraději něčím, co se zdálo být schopné vyplnit ony potřeby člověka, jež vyplňovalo křesťanství. A Lindsay říká, že to je to, co marxismus dělal a stále dělá. A tak Marx představoval mnohem víc než jen politickou a společenskou teorii. Nastiňoval teologii, úplnou teorii lidstva a lidské povahy. Zde je výčet různých prvků křesťanství, abychom viděli, jak je Marx nahrazuje:

Křesťanství má Boha s účelem a konečným cílem pro tento svět, jehož bytí je reálné a stálé (ontologie) a poznatelné (epistemiologie). Existuje Boží království dosažitelné v nebi. Na zemi však byla rajská zahrada ztracena kvůli prvotnímu hříchu se všemi následnými hříchy. Existuje však nebeská spása od hříchu prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele.

A teď Marx. Zbavuje se jakéhokoliv reálného Boha a nahrazuje Ho člověkem. Náboženství je jen „opiem lidstva“. V marxistické ontologii může být bytí reálné, ale určitě není stálé, protože se neustále vyvíjí (srov. Hegel), a není objektivní, ale pouze subjektivně poznatelné (srov. Kant). Život člověka na zemi má nicméně konečný cíl a záměr, jímž je vítězství socialistické revoluce, díky které budou všichni lidé žít v komunistické harmonii a na zemi znovu vytvoří Boží království a rajskou zahradu. Prvotním hříchem, který kazí všechny nesocialistické společnosti na zemi, je soukromé vlastnictví, protože vytváří dělbu práce, která dále vytváří společenské vztahy nadvlády, vykořisťování a odcizení. Komunismus tedy ruší soukromé vlastnictví (srov. Karl Schwab) a všechny třídní rozdíly. Univerzální vykoupení nastane, jakmile už nebude potřeba mechanismus státu k ustavení univerzální rovnosti. Mezitím musí být všichni lidé na straně revoluce a pracovat s ní a pro ní, aby se zavedl tento ráj na zemi, kde člověk bude Bohem.

Sledujte Lindsayho samotného na theepochtimes.com/james-lindsay-the-roots-of-the-new-race-marxism. V „Komentáři“ příští týden uvidíte druhou fázi jeho argumentu, pokud jde o kořeny současného „rasismu“.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof