úterý 19. dubna 2022

Františkovo zasvěcení – další neúspěšný pokus (2022)

Františkovo zasvěcení – další neúspěšný pokus (2022)

Marian T. Horvat, PhD.

7. dubna 2022

Má přítelkyně Jana se mě ve skutečnosti nezeptala na otázku, spíš si jen chtěla potvrdit něco, co instinktivně věděla. „Zasvěcení nebylo prostřednictvím té Františkovy show vykonáno, že ne?,“ řekla.

not consecrated

„Ne, nebylo,“ mohla jsem rozhodně odpovědět. Nasměrovala jsem jí na nedávný článek  Atily Guimaraese, který ukazuje vynechávky a šest bodů progresivistické agendy, které si našly cestu do textu a samy o sobě už stačí k tomu, aby tento akt zneplatnily.

„Proč se to tedy tolika mým konzervativním a tradicionalistickým přátelům líbí?“ To byla reálná otázka a hůře se na ní odpovídá. „Asi proto, že tomu tolik chtějí věřit v naději, že se vyhneme nevyhnutelnému trestu,“ nadnesla jsem.

„Nebo možná,“ odpověděla, „prostě proto, že tolik mladých generací nezná dobře fatimské poselství a proto se nadchnou senzačními zprávami, že ´Zasvěcení bylo vykonáno!´“. Ti, kteří sledují Fatimu a mnoho pokusů papežů vykonat zasvěcení správně, vědí, že musí být splněna každá podmínka, kterou Naše Paní stanovila. A ty přesně naplněny ze strany Pia XII., Pavla VI., ani Jana Pavla II. nebyly. Tyto podmínky nenaplnil ani František 25. března 2022.

Na základě jednoduchého předpokladu nenaplnění požadavků jasně stanovených Naší Paní nebylo zasvěcení vykonáno.

Požadavky Naší Paní

Naše Paní byla ve svých přáních týkajících se zasvěcení zcela konkrétní. Ve zjevení 13. července 1917 dětem řekla, že brzy přijde „požádat o zasvěcení Ruska Svému Neposkvrněnému Srdci a také o smírné Svaté přijímání o prvních sobotách“. (1)

Jestliže má přání lidé vyplní, Rusko se obrátí a nastane mír; pokud ale ne, rozšíří se jeho bludy po celém světě a zapříčiní války a pronásledování Církve. Dobří budou týráni … mnohé národy budou vyhubeny.

sister Lucy 1928 

„Nadešla chvíle, kdy Bůh žádá Svatého otce, aby … provedl zasvěcení…“ – 1929

O dvanáct let později Naše Paní vyplnila svůj slib. 13. června 1929 předala Naše Paní v Tuy sestře Lucii zcela konkrétní pokyny ohledně toho, co chce:

Nadešla chvíle, kdy Bůh žádá Svatého otce, aby v jednotě se všemi biskupy světa provedl zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci, a slibuje jej takto zachránit. Tak početné jsou duše, jež Boží spravedlnost odsuzuje pro hříchy spáchané vůči mně, že přicházím žádat o náhradu. Obětujte se za tento úmysl a modlete se.

Chci opatrně poznamenat: Jsou zde dva velmi přesné požadavky, které Královna nebe předložila. Jeden na zasvěcení a druhý na náhradu za mnoho hříchů spáchaných vůči ní.

O rok později, v roce 1930, sestra Lucie v dalším dopise svému jezuitskému zpovědníkovi P. José Bernardu Goncalvesovi tento požadavek zopakovala a tentokrát jasně spojila smírnou pobožnost prvních pěti sobot se zasvěcením Ruska:

first saturday devotion

Všichni papežové smírnou pobožnost prvních pěti sobot ignorovali

Dobrý Bůh slibuje ukončit pronásledování v Rusku, jestliže sám Svatý otec vykoná slavnostní smírný akt a akt zasvěcení Ruska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Srdci Panny Marie a také, když nařídí všem biskupům katolického světa učinit totéž. Svatý otec pak musí slíbit, že když toto pronásledování skončí, schválí a doporučí praktikování smírné pobožnosti [prvních sobot]“. (2)

Zde bych chtěla poznamenat, že tu máme přesně stejný požadavek, ale tentokrát s formulací, která nerozlučitelně spojuje Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino a příkaz vykonat smírný akt spolu se zasvěcením a schválení a propagování smírných pěti prvních sobot.

O toto Naše Paní žádala papeže, aby se dosáhlo obrácení Ruska a období míru, které slíbila. To bude Vládou jejího Neposkvrněného Srdce. Pokud se jejích požadavků nebude dbát, pak Rusko rozšíří své omyly po světě a bude vyvolávat války a pronásledování proti Církvi a Bůh potrestá svět velkým trestem. Zasvěcení bude nakonec vykonáno, ale bude příliš pozdě, aby se zabránilo tomuto trestu.

Sedm předešlých pokusů o zasvěcení ze strany papežů

„Jak můžeš vidět,“ řekla jsem Janě, „všechno závisí na papežích. Bohužel, žádný úplně nevyhověl těmto jednoduchým požadavkům.“

Tři papežové před Františkem vykonali sedm zasvěcení, která všechna předstírala, že vyplnila příkaz Naší Paní zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci. Žádné nevyhovělo všem požadavkům, jež nebe přesně zadalo:

- Papež musí vykonat slavnostní akt zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie;

- v jednotě se všemi biskupy světa;

- musí vykonat smírný akt a

- schválit a propagovat pobožnost prvních pěti sobot.

Stručně se podívejme na tato předešlá zasvěcení: Každé další nové je samo o sobě důkazem, že to předešlé nenaplnilo podmínky, které Naše Paní požadovala. Kdyby skutečně bylo provedeno, proč by jej následující papežové nadále vykonávali a znovu vykonávali? Teď se k oné skupině přidal i František a stejně jako ostatní ve svém pokusu neuspěl.

Papež Pius XII.

Pokus č. 1 a 2: 13. října 1942 papež sám na konci dlouhého rádiového poselství adresovaného portugalskému národu zasvětil Svatou církev a celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Pius XII radio message

Pius XII.: Tři pokusy. Žádný z nich nenaplnil požadavky Naší Paní

8. prosince 1942 toto zasvěcení obnovil.

Co chybí: NEšlo o slavnostní a veřejný akt; NEbylo zmíněno Rusko; NEbylo provedeno v jednotě s biskupy světa; NEbyl proveden smírný akt a NEbylo zmíněno pět prvních sobot.

Pokus č. 3: 7. července 1952 Pius XII. v Apoštolském listu Carrissimis Russiae Populis zasvětil celý ruský národ Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. (3)

Co chybí: NEšlo o slavnostní a veřejný akt; NEbylo provedeno v jednotě s biskupy světa; NEbyl proveden smírný akt a NEbyla zmíněna pobožnost prvních sobot.

Když sestra Lucie toto třetí zasvěcení komentovala, bohužel potvrdila, že do tohoto data tyto formulace nesplnily podmínky stanovené Naší Paní. Požadované zasvěcení nebylo vykonáno.

Papež Pavel VI.

Pokus č. 4: Pavel VI. na konci třetího sezení Druhého vatikánského koncilu 21. listopadu 1964 „svěřil a zasvětil“ „celou lidskou rodinu „naší Nebeské Matce“ v přítomnosti shromážděných biskupů světa, kteří byli na koncilu. (4)

Co chybí: NEvydal příkaz všem biskupům světa, aby se aktu účastnili; NEzmínil konkrétně Rusko; NEzmínil Neposkvrněné Srdce; NEbyl proveden smírný akt a NEbyly zmíněny první soboty.

Tento chabý pokus nevyhověl takřka žádné z podmínek stanovených Naší Paní.

Jan Pavel II.

spii

Teatrální Jan Pavel II. učinil tři pokusy, které všechny postrádaly důležité body požadované Naší Paní

Pokus č. 5: Poté, co Jan Pavel II. 13. května 1982 koncelebroval mši ve Fatimě, zamýšlel se sjednotit s biskupy světa, aby „svěřil a zasvětil“ současný svět Panně Marii, zvláště ty národy a jednotlivce, kteří především potřebovali být svěřeni a zasvěceni“. (5)

Co chybí: NEvydal příkaz biskupům, aby se aktu účastnili; NEzmínil Rusko; NEezmínil Neposkvrněné Srdce; NEbyl proveden smírný akt a NEbyly zmíněny první soboty.

Pokus č. 6: Na konci synody biskupů 16. října 1983 obnovil totéž zasvěcení současného světa Naší Paní Fatimské.

Pokus č. 7: 25. března 1984 zasvětil Jan Pavel II. v duchovní jednotě se všemi biskupy „všechny jednotlivce a národy světa“ Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Co chybí: Vše z pokusu č. 5 s výjimkou toho, že tentokrát zmínil Neposkvrněné Srdce.

František není papežem Fatimy

A tak jsme došli k Františkovi, který v katolickém světě nečekaně odpálil další ze svých bomb: Vykoná zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak pozval biskupy, kněze a věřící, aby ve stanovený den, 25. března na svátek Zvěstování Panny Marie, zasvěcení vykonali s ním.

francis 

František předstíral, že vykonal zasvěcení, aniž by zmínil Fatimu…

Vyvolalo to povyk, když se všichni předháněli v tom, že tento akt srovnávali s naplněním požadavků vznesených Naší Paní z Fatimy.

Ve skutečnosti František – papež, který zřídka mluví o každodenní modlitbě růžence, jak nás instruovala Naše Paní z Fatimy, a který nikdy nemluví o pobožnosti prvních sobot, který, když 12. května 2017 navštívil Fatimu, odmítl fatimské poselství, a který při návštěvě ke stému výročí v roce 2017 popřel trest – v žádném ohlášení či v zasvěcení nezmínil Fatimu. Vykonal tento protifatimský papež zasvěcení, jak nařídila Naše Paní? Nevykonal.

V jeho formulaci stojí: „Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci nás samotné, Církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu.“

Co chybí: NEzasvětil samotné Rusko, ale zahrnul i Ukrajinu, Církev a celé lidstvo; NEvykonal jej se všemi biskupy světa, ale jen s některými, kteří se rozhodli s ním sjednotit (7); NEbyl proveden smírný akt a NEbyly zmíněny první soboty.

Jestliže dřívější zasvěcení nenaplnila podmínky, jak by mohlo toto? Jak to, že bylo tolik lidí oklamáno? Jsem přesvědčena, že důvodem může být směs strachu z obrovské nukleární katastrofy, zbožné přání a ohromná porce naivity.

our lady of fatima

Stále čekám na vykonání zasvěcení

Poznámky

1) Pobožnost prvních sobot spočívá v tomto: Během prvních sobot pěti měsíců v řadě přijmout Svátost oltářní, pomodlit se růženec a dělat společnost Naší Paní po dobu 15 minut a rozjímat o tajemstvích růžence. Je také vyžadována sv. zpověď, kterou však lze vykonat v onu sobotu nebo 8 dní před nebo po.

2) Citáty použité v [anglické verzi] tohoto článku, jsou vzaty z knihy Br. Michela de la Sainte Trinité s názvem The Whole Truth about Fatima: The Secret and the Church, sv. II, Immaculate Heart Pub., 1989, kapitola 6.

3) „Aby naše a vaše modlitby byly snadněji vyslyšeny a abychom vám poskytli zvláštní potvrzení o naší zvláštní náklonnosti, zasvětili jsme, stejně jako před několika lety, nanejvýš neobyčejným způsobem, celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, Matky Boží, a proto nyní vyhrazujeme a zasvěcujeme všechen lid Ruska stejnému Neposkvrněnému Srdci s důvěrou, že prostřednictvím nejmocnější ochrany Panny Marie mohou být v nejranějším okamžiku šťastně uskutečněny naděje a touhy, které My spolu s vámi a se všemi, kdo mají upřímné úmysly, máme ohledně dosažení pravého míru, bratrské svornosti a spravedlivé svobody pro všechny.“ Text citovaného zasvěcení lze [v angličtině] nalézt zde.

4) „Náš předchůdce Pius XII. blahé paměti, nikoli bez inspirace shůry, slavnostně zasvětil celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Považujeme za vhodné si tento akt zasvěcení připomenout zvláště dnes. Máme v úmyslu svěřit naší nebeské Matce celou lidskou rodinu s jejími problémy, jejími úzkostmi, jejími oprávněnými aspiracemi a vroucími nadějemi.“

5) „Jsem zde, sjednocen se všemi pastýři Církve v tomto zvláštním svazku, jímž tvoříme tělo a sbor, stejně jako Kristus chtěl, aby apoštolové byli ve spojení s Petrem. ... Přijmi s láskou Matky a Služebnice tento náš lidský svět, který ti svěřujeme a zasvěcujeme, neboť jsme plni znepokojení nad pozemským i věčným osudem jednotlivců i národů. Zvláštním způsobem ti svěřujeme a zasvěcujeme ty jednotlivce a národy, které zvláště potřebují být svěřeny a zasvěceny.“

6) „V upomínce na Fiat, který vyslovila ve chvíli Zvěstování, svěřím dnes v duchovní jednotě se všemi biskupy světa jejímu Neposkvrněnému Srdci všechny jednotlivce a národy a v podstatě zopakuji akt, který jsem vykonal ve Fatimě 13. května 1982.“

7) Katolická Církev má 5 600 žijících biskupů. Neexistuje žádný přesný údaj, kolik z nich se vlastně s Františkem spojilo. Jsme přesvědčena, že skutečný počet představoval sotva polovinu.

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof