neděle 25. července 2021

Komentář Eleison DCCXXXII – Drahocenný život (2021)

Komentář Eleison DCCXXXII – Drahocenný život (2021)

(732)

24. července 2021

DRAHOCENNÝ ŽIVOT

 „A tehdy se objeví onen bezbožník (Antikrist), kteréhož Pán Ježíš zahubí dechem úst svých a zničí jasem příchodu svého; jeho přítomnost bude podle působnosti satanovy s veškerou mocí a s divy a zázraky lživými, a s veškerým podvodem nepravosti pro ty, kteří hynou, a to proto, že nepojali lásky k pravdě, aby byli spaseni. Ano, proto pošle jim Bůh působnost klamu, aby uvěřili lži, by odsouzeni byli všichni ti, kteří neuvěřili pravdě, nýbrž zalíbili si v nepravosti.“ (II Tes. II, 8–12)

Jestliže mají mnozí seriózní profesionálové, kteří studovali obsah očkování proti covidu, pravdu, pak již zemřelo mnoho tisíc těch, kteří byli očkováni. Říkají, že to horší však má teprve přijít, protože očkování dělá to, že ochromuje vlastní přirozenou imunitní obranu těla, takže jakékoliv další vystavení virům může být fatální, zvláště od letošního podzimu až se znovuotevře chřipková sezóna. Jestli je tato hrozivá předpověď pravdivá, se teprve uvidí, ale vzhledem k tomu kolik škody při úmrtích a postiženích tato tzv. „vakcína“ již udělala, zdá se tato předpověď dost možná, ne-li pravděpodobná. A pokud se ukáže jako pravdivá, bude zde velký počet velmi rozzlobených lidí.

To, že budou rozzuření na všechny ty propagandisty, kteří jim lhali o tom, že „očkování“ je bezpečné a účinné, na politiky, novináře, lékaře atd., je jedna věc. Problém je, že budou v pokušení obviňovat Boha, a je riziko, že se budou uchylovat k citátům jako je ten výše, aby prokázali, že mají pravdu. Podívejme se tedy v klidu před možnou bouří na tento citát, který není jediný svého druhu. Jak tedy může Bůh seslat jednoznačný omyl, a za druhé, co Ho opravňuje vnucovat Svou ideu „Spravedlnosti?

Za prvé, Bůh je absolutní Dobro, protože je absolutní Bytí a jen nedostatek bytí může být zlem. Je naprosto nemožné, aby Bůh přímo způsobil mravní zlo. Může udělat to, že jej způsobí nepřímo tím, že neposkytne milost nebo milosti, které by zabránily tomu, aby se toto mravní zlo stalo. V takovém případě nejedná pozitivně, ale zdržuje se jednání či negativního jednání, aby dopustil, že se zlo stane. Má naprostou svobodu tyto milosti, které by zlu zabránily, dát nebo nedat. A kdyby je dával vždy, vlastně by zamezil tomu, aby lidé užívali svobodnou vůli a získávali si zásluhy pro nebe. Ale nezasloužené nebe by nemohlo mít stejnou jakost jako zasloužené nebe, což je důvodem proč žijeme v tomto „slzavém údolí“ – Bůh nás stvořil jen pro to nejlepší, i když si to vynutilo „vedlejší škody“ v „údolí slz“, v němž si většina všech duší vybere peklo (Mt. VII, 13–14).

Za druhé, kdo udělal „pravdivé“ pravdivým? Kdo udělal „mylné“ mylným? A proč je „pravdivé“ „spravedlivým“? A proč je „mylné“ „nespravedlivým“? Odpověď: Bůh stvořil vesmír, aby byl domovem lidstva jako uspořádaný celek mnoha částí. Boží Řád našeho domova je pravdivý (odpovídá Božímu myšlení), je nádherný (obyvatelé velkoměst stále o víkendu hromadně opouštějí moderní velkoměsta, aby se potěšili krásami Boží přírody / Řádu) a je dobrý (tento Řád je skutečný, je v přírodě, není jen vymyšlený mou představivostí). Proto je Boží Řád pravdivý, nádherný a dobrý ve všem Jeho stvoření a Bůh stvořil mou duši z ničeho, aby mi dal tolik let života, že to mé svobodné vůli stačí, aby si vybrala buď to, že uzná tuto dobrotu v Jeho stvoření a bude milovat Stvořitele za to, že mi dal šanci jít do Jeho nebe pro věčnou blaženost, nebo to, že odmítnu uznat tuto dobrotu Stvořitele v Jeho stvoření a za ním, a v Jeho naprosto ohromné nabídce věčné blaženosti výměnou za několik let poslušnosti vůči pravdě a správnosti Jeho Řádu. Stručně řečeno, pravda a správnost nejsou svévolné, ale zakládají se na tom, co je, na mé víře v její dobrotu a na mém podrobení se jí.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof