pátek 9. července 2021

Arcibiskup Viganò posílá knihu biskupu Williamsonovi (2021)

Arcibiskup Viganò posílá knihu biskupu Williamsonovi (2021)

D. Grof

V březnu letošního roku vyšla kniha arcibiskupa Vigana s názvem A Voice in the Wilderness: Archbishop Carlo Maria Viganò on the Church, America, and the World (Hlas v pustině: arcibiskup Carlo Maria Viganò o Církvi, Americe a světě).

Tato kniha je první ucelenou sbírkou všech stěžejních textů, které arcibiskup napsal od srpna 2018 do ledna 2021, spolu s vysvětlujícím úvodem a poznámkami od Briana M. McCalla. Výše zmíněné texty velmi trefně glosují problémy Církve v dnešní době a docházejí ke stejným závěrům, na jaké tradiční katolíci poukazují již řadu desetiletí.

Arcibiskup Viganò se také mimo jiné v nedávném rozhovoru (zde) vyjádřil i ke vztahu Vatikánu a Bratrstva sv. Pia X., kde jednoznačně varuje před sbližováním FSSPX s Vatikánem a výslovně hovoří o pasti. V zásadě tak opakuje stejnou myšlenku jako hnutí katolického „Odporu“:

Pokud jde o Bratrstvo sv. Pia X., jsme svědky záludnějšího manévru: Bergoglio zachovává „dobré sousedské“ vztahy, a i když uznává určité výsady jeho představených – čímž demonstruje to, že je považuje za živé členy Církve – může na druhou stranu chtít vyměnit jejich naprosté kanonické uznání za to, že přijmou „koncilní magisterium“. Je jasné, že to je zákeřná past: jakmile bude podepsána dohoda se Svatým stolcem, nezávislost, jíž se Bratrstvo těší z toho důvodu, že není zcela regulérní, bude ztracena a spolu s ní i nezávislost ekonomická. Nezapomeňme, že Bratrstvo má jmění a zdroje, které zaručují živobytí a zabezpečení jeho členům. V době, kdy Vatikán zakouší vážnou finanční krizi, je toto jmění pro mnohé zajisté lákavé, jak jsme viděli i v jiných případech, počínaje františkány Neposkvrněné a pronásledováním otce Mannelliho.

Působení arcibiskupa Vigana nezůstalo bez povšimnutí ani ze strany biskupa Williamsona, který se ve svých Komentářích eleison několikrát pozitivně vyjádřil na jeho podporu. Přesto je milým překvapením, že arcibiskup Viganò ze svého vlastního popudu zaslal svou knihu biskupu Willamsonovi s následujícím věnováním:

„Vím, v koho jsem uvěřil.“

„Jeho Excelenci monsignoru Richardu Williamsonovi s přáním, aby si díky této sbírce mých článků vzpomněl při Svaté mešní oběti.

+Carlo Maria Viganò“

Věnování biskupu Williamsonovi

Je obdivuhodné, s jakou odvahou se arcibiskup Viganò vyjádřil k mnoha nepravostem v Církvi, je však ještě obdivuhodnější, s jakou pokorou přichází na podstatu dnešních problémů, neboť to znamená mimo jiné připustit, že se jako vysoce postavený prelát v mnoha církevních otázkách velkou část života mohl mýlit.

Kéž jej Panna Maria ochraňuje!