úterý 30. března 2021

„Jidášova církev“ (2021)

„Jidášova církev“ (2021)

28. března 2021

Judas rehabilitated

Poté, co koncilní církev zradila katolickou Církev a prodala ji světu, aby si v něm získala postavení, se nyní pokouší rehabilitovat Jidáše Iškariotského, svůj vzor.

Papež František vícekrát zmínil (zde a zde), že má na zdi za svým pracovním stolem obraz Jidáše oběšeného na fíkovníku.

Von Balthasar přišel s tím, že Jidáš byl stejně jako Ježíš obětí, která umřela, aby bylo dosaženo našeho vykoupení. Má být nepostradatelným služebníkem, který udělal, co udělal, aby uskutečnil vůli Boha Otce...

Německý jezuita P. Christoph Wrembek napsal knihu Naděje pro Jidáše, která byla právě přeložena do angličtiny a vydána v USA. P. James Martin, SJ, toto téma rehabilitace Jidáše ve jménu milosrdenství probíral s autorem knihy. Rozhovor, který propaguje nakladatelství New City Press, se odehrál 23. března 2021 a zveřejněn na internetu byl o den později.

Náš Pán však zcela jasně uvedl, že by pro Jidáše bylo lepší, kdyby se nenarodil (Mt. 26:24) a že je ďábel (Jn. 6:71). Tato Boží slova byla 2 000 let správně interpretovaná tak, že Jidáš byl odsouzen do nejhlubšího místa v pekle. A nyní se papež a jeho jezuitští bratři snaží tuto pravdu vyvrátit.

Ve skutečnosti jsme svědky toho, že koncilní církev odhaluje svou pravou tvář: je to „Jidášova církev“.

Judas Iscariot

Fotografie z internetu

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof