neděle 21. března 2021

Komentář Eleison DCCXIV – Covidový nesmysl (2021)

Komentář Eleison DCCXIV – Covidový nesmysl (2021)

(714)

20. března 2021

COVIDOVÝ NESMYSL

Nyní je to již skoro rok, kdy byl do celého světa z ničeho nic vržen covidový nesmysl, který se zakládá na ohromné lži, podle níž se na celé lidstvo šíří smrtící nákaza. Tato ohromná lež se stala jasnou, jakmile počet úmrtí ukázal, že tzv. „pandemie“ není horší než průměrná zimní chřipka. Přesto odporní politici a odporná média na příkaz svých skrytých pánů až do dnešního dne nadále chrlí proud lží o „pandemii“, aby mezi národy světa zachovali umělý stav paniky. Taková pokračující naivita je z jejich strany ostudnou podívanou, mohou však jako obvykle vinit pouze sebe, tentokrát pro svůj nedostatek zdravého rozumu navazující na nedostatek lásky k pravdě, nedostatek, který je tím, co zanedlouho přivolá Antikrista (II Tes. II, 10). Covid nemá nic společného se zdravím, ale má vše společné s touhou skrytých pánů po světové moci, které Bůh použije jako metlu za nezměrnou špatnost potratové společnosti.

Jsou zde však i ty duše, které dělají, co mohou, aby tyto ničemy zastavily, jako například nadace Korona-výbor se sídlem v Berlíně, která vloni 14. září zveřejnila krátkou zprávu v němčině čítající 28 stran, jejíž „prozatímní zjištění“ ze strany 23 vám v češtině přinášíme níže. Je to německé opevnění zdravého rozumu a pravdy, které vytvořili čtyři právníci z Německa a zvláště pro Německo. Podpisem ho však podpořilo dalších 23 expertů, převážně lékařů, z celého světa. Jejich zprávu lze na internetu nalézt zde.

Podle toho, co nyní víme, máme velmi vážný důvod si myslet, že riziko vyplývající z covidu je silně nadhodnocováno, zatímco rizika a škody eventuálních protiopatření nebyla dostatečně vzata v úvahu. (Německá) vláda již v dubnu 2020 prohlásila, že neprovedla a ani neplánuje provést žádný průzkum následků. Kancléřství bavorského státu v řízení vedeném právníkem před bavorskou správou zveřejnilo, že doposud proti všem zákonům státu, podle nichž musí být možné kontrolovat všechny státní podniky, nedošlo k žádnému vyšetřování a neexistuje žádná psaná expertíza, která by kalkulovala následky. To lze považovat přinejmenším za hrubou nedbalost, zejména s ohledem na stále závažnější zprávy o škodách způsobených podnikům, dětem, starým lidem atd. kvůli lockdownu.

Když člověk zváží rizika, je jasné, že spočítatelné riziko, které pro zdraví systému jakožto celku není o nic nebezpečnější než jakýkoliv jiný virus chřipky, se sešlo s vysoce rizikovým souborem opatření. Rizika lockdownu a jeho protiopatření jsou nyní již do značné míry nikoliv riziky, ale realitou. [Protiopatření] nepřinesla kýžené výsledky, protože jak ukazují počty úmrtí přinejmenším zpětně, nové nákazy či pozitivní testy, již klesaly, když začal platit lockdown. A od konce června 2020 se zdá, že pozitivní výsledky testů jsou součástí tohoto falešného pozitivního šumu v pozadí testů. Pokud jde o probíhající protiopatření (roušky, sociální distancování, ztráta příjmů, zavírání koncertních síní atd. atd.), den za dnem dále ničí ekonomiku, zdraví, kulturní a společenský život lidí v Německu. Nevýhody a výhody protiopatření jsou navzájem v nepoměru. Díky tomu jsou přečiny proti lidským právům také nepřiměřené a tudíž nezákonné.

Vlády neprovedly dostatečný propočet následků doprovázejících vnucená protiopatření, jak jim to výslovně připomněly nejvyšší soudy v zemi. Naopak se vědomě zřekly toho, aby vzaly na vědomí jakékoliv vedlejší škody. Lze je tedy obvinit z trestuhodného chování.

Katolíci i nekatolíci, seberte odvahu – tento nesmysl v žádném případě neskončil.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof