pondělí 8. března 2021

Mezináboženské setkání v Uru (2021)

Mezináboženské setkání v Uru (2021)

Církevní revoluce v obrazech

7. března 2021

Pope Francis prays in Ur 1

Pro větší foto klikněte zde

Jak bylo plánováno, papež František se 6. března 2021 setkal s mnoha muslimskými náboženskými zástupci na planině u města Ur. Ur bylo město, kde se narodil Abrahám. Zde papež přednesl projev vyzývající lidstvo, aby zanechalo všech válek a přijalo univerzální bratrství.

Také prohlásil, že musíme napodobit Abraháma a nechat za sebou svůj neměnný život, kdy jsme naklonění [jen] někomu, a vstoupit na cestu ústupků. To povede k míru a lásce, kdy se všichni navzájem budeme potřebovat. Měli bychom druhé přestat pokládat za „ně“, a pokládat je za „nás“; nemůžeme být „proti“ někomu, ale „pro“ všechny. Jedině přijetím takových kroků můžeme být zcela bratrští a dosáhnout míru na zemi.

Toto poselství míru a lásky bylo předneseno na místě, které se zdá být místem, kde byl čtyři tisíce let starý sumerský chrám zasvěcený bohyni Inanně neboli Ištar. Nachází se velmi blízko místu, kde se konal papežský obřad, a na snímcích níže můžeme vidět jeho rekonstrukci.

Zdá se, že není náhodou, že Ištar byla bohyní války a míru... V Abrahámově době byly v Uru skutečně velmi různé chrámy pro mnoho pohanských bohů. Jedním z nich byl zikkurat neboli chrám boha Nanna a bohyně Ningal, která byla jeho ženou. Dalším byl chrám zasvěcený jejich dceři Inanně neboli Ištar.

Poté, co Asyřané a Babyloňané převzali sumerská území, Inanna se stala Ištar a její kult se stal mezi jejich bohy nejvýznamnějším. Rozšířil se k Féničanům a Kannanejcům pod jménem Aštarté, k Řekům pod jménem Afrodité, k Římanům pod jménem Venuše a k mnoha tajným sektám a do židovské Kabbaly jako Lilith.

Jakožto bohyně lásky se Ištarta stala populární i jako bohyně prostitutek. Tento rámec odrážel symbolickou mravní zkaženost Babylónu, který je v Písmu svatém v protikladu k věrnosti Jeruzaléma.

Jestliže se tedy potvrdí, že místo, kde František přednesl své poselství, je vlastně starobylým chrámem Ištarty, mohli bychom říct, že si vybral tento biblický symbolismus proto, aby svým slovům dodal hlubší smysl...

Pope Francis prays in Ur 2

Fotografie převzaty z L´Osservatore Romano a z internetu

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof