úterý 21. července 2020

Hořící kostely, poničené sochy Panny Marie (2020)


Hořící kostely, poničené sochy Panny Marie (2020)
17. července 2020
Margaret C. Galitzin
Během července 2020 (zvláště o víkendu 10.–11. července) se staly cílem vandalů katolické kostely a náboženské sochy. Musíte však opravdu usilovně pátrat, abyste o tom objevili nějaké zprávy v médiích. A když je najdete, zjistíte, že původci tohoto ničení a zohavování byli teroristé z Antify a hnutí Black Lives Matter (BLM).
columbus
Čekání ve frontě před sídlem místní vlády v Minnesotě na to, až bude možné si šlápnout na hlavu Kryštofa Kolumba
Následuje seznam zločinů. Nejprve však chci připomenout dvě věci, které mějte na paměti až budete o těchto ohavných činech číst.
Za prvé, kdyby někdo veřejně podpálil budovu hnutí Black Lives Matter nebo popsal urážkami zeď židovské synagogy nebo hanobil korán na veřejném náměstí, v médiích by se strhla bouře.
Jak by odpověděli vůdci BLM, židovští rabíni nebo muslimští radikálové? Nepochybně dost důrazně a žádali by omluvy, náhrady atd. Byly by svolány tiskové konference, celý svět by uslyšel jejich křik rozhořčení a zlosti.
Za druhé, věnujte pozornost tomu, jak na tyto strašlivé urážky svaté Církve a zvláště Naší Paní reagovaly katolické autority. Uvidíte odlišný obrázek. Vydaly prohlášení o odpuštění, poselství míru, předvedly velké „nastavení druhé tváře“. Ano, je pravda, že nás Evangelium učí nastavit druhou tvář při osobních urážkách. Nikoliv však při veřejných urážkách naší svaté Víry. A toto jsou veřejné urážky Blahoslavené Panny Marie, zločiny, které vyžadují zasloužený trest, omluvu a nápravu, aby se už znovu nestaly.
Dokonce by bylo vhodné, aby papež – který nepřejde jediné utonutí imigranta ve Středozemním moři bez slov lítosti – vystoupil s veřejným prohlášením a napravil ohavné urážky vůči Královně nebeské. Od Františka ani biskupů však nepřichází ani slovo odsouzení.
Namísto toho se zde jedná o záměrný pokus tyto příběhy zamlčet a dokonce i odvést pozornost od protikatolických nálad chaosu vyvolaného BLM a Antifou.
Vzpomeňte si, že aktivista BLM Shaun King nedávno veřejně vyzval, aby byla zničena všechna zpodobnění „bílého evropského“ Ježíše, protože představují „bělošskou nadřazenost“ a „rasistickou propagandu“. Pak vyzýval, aby se skoncovalo se „všemi malbami a vitrážemi bílého Ježíše a jeho evropské matky a jejich bílých přítel“.
Jeden katolický fejetonista to komentoval tak, že poslední požáry kostelů a ničení soch jsou vinou Shauna Kinga. Není tomu tak. Jestliže katoličtí biskupové a kněží nereagují s rozhořčením, není to otevřenou výzvou pro ďáblem inspirované výtržníky, aby ve žhářských útocích, ničení a ohavných činech pokračovali?
Podpálená socha Panny Marie
Před farností sv. Petra v Dorchesteru na předměstí Bostonu byla 11. července 2020 podpálena socha Blahoslavené Panny Marie. Zapáleny byly plastové květiny v jejich rukách, což způsobilo ožehnutí tváře a horní části těla Naší Paní.
burned
Socha sem byla umístěna před více než 75 lety k poctě vojáků z druhé světové války
Reakce? Mluvčí bostonské policie, seržant John Boyle, řekl, že jednotka na ochranu občanských práv: „se chystá vyšetřit, zda jde u tohoto zločinu o nějakou předpojatost nebo ne“. Dokonce pro tento protikatolický zločin ani nepoužil slova „zločin z nenávisti“.
Zástupci organizace Catholic Action League reagovali následovně: „Jsme potěšeni, že tento incident berete vážně.“
„Nebojte se,“ řekl kněz farnosti P. John Curran směrem ke stále ještě neznámému pachateli tohoto zločinu, „Maria se na vás dívá z nebe a říká: ´Miluji tě.´“
Ustrašený mluvčí bostonské arcidiecéze v prohlášení vydaném po incidentu v Dorchesteru řekl: „Mám důvěru v prosazení práva a vyšetření této věci. Nebudu se dohadovat o důvodech, které stojí za tímto vandalským činem, a vyzývám všechny, aby počkali, dokud nebudeme vědět víc.“
Vandalové připravili sochu Panny Marie o hlavu
U kostela sv. Štěpána v Chattanooga v Tennessee byla atakována a o hlavu připravena socha Blahoslavené Panny Marie. V sobotu 11. července šel kněz P. Manuel Perez po pozemku u kostela a připravoval se na mši, když si všimnul, že 150cm socha je svržená. Při bližším ohledání zjistil, že socha byla připravena o hlavu, kterou navíc nebylo možné nikde najít.
beheading our lady
Venkovní socha Blahoslavené Panny Marie ve farnosti sv. Štěpána v Chattanooga byla připravena o hlavu
Reakce? Sekulární média byla ohledně posvátné sochy, která byla připravena o hlavu, jako obvykle rezervovaná: Policie vyšetřuje, zda by to mohlo být „případně vnímáno jako zločin z nenávisti“.
Typická katolická zpráva v médiích vyjadřovala určitou bolest: „Nevíme, zda to bylo cílené znesvěcení posvátné sochy a naší katolické víry, nebo zda šlo o nějaký druh pomýleného žertu, ale bolí nás to.“
Z biskupské kanceláře v Knoxville přišla výzva, abychom žili dle příkladu sv. Matouše a s ostatními jednali tak, jak bychom chtěli, aby druzí jednali s námi. „Pokaždé, když se něco takového stane,“ uměřeně to komentovala, „ je to zneklidňující a znepokojivé.“
Znepokojivé a zneklidňující, že je socha Panny Marie veřejně svržena a připravena o hlavu? „Případně“ zločin z nenávisti? Takovéto mdlé reakce jsou ostudou a ukazují nezájem o čest a slávu Naší Paní.
Vandalsky poničená socha Panny Marie před katolickou školou
Socha Panny Marie stála u vchodu do katolické školy pro chlapce a semináře v Queensu v New Yorku více než 100 let.
idol our lady
Nad ránem 10. července vandal přes sochu Panny Marie nastříkal sprejem nápis „MODLA“ Policie čin kvalifikovala jako „vandalismus“.
P. James Kuroly, rektor školy, samozřejmě nežádal, aby byla přijata jakákoliv opatření, ačkoliv připustil, že „tato tragédie nás hluboce rmoutí“.
Zapálit kostel je „úžasný čin“
Tato satansky vyhlížející tvář, která na nás vzdorovitě zírá, je Steven Anthony Shields (24 let), který v sobotu ráno 11. července najel autem do předních dveří katolického kostela Královny míru v Ocale na Floridě.
shields
Shields (vpravo) najel svým autem do dveří kostela Královny míru v Ocale na Floridě
Podle kanceláře šerifa okresu Marion po nárazu vyšel z auta, rozlil benzín ve vstupní části kostela a zapálil ho, přičemž uvnitř byli farníci. Následně se vrátil do auta.
Zástupce šerifa, Josue Gonzalez, auto zpozoroval, pronásledoval a podařilo se mu provést manévr, aby jej zastavil a Shieldse zatknul. Shields se smál a policii se přiznal, že udělal něco „úžasného“ a že má „poslání“.
Otázkou, která nikdy nepadla, je, kdo stojí za tímto „posláním“. Nikdo se neodvažuje naznačit, že je to Satan, nicméně církevní autority by si tuto otázku měly položit.
Oheň pohltil misii San Gabriel
Téhož víkendu v sobotu brzy ráno oheň zničil střechu a většinu interiéru kostela historické misie San Gabriel v Kalifornii, která právě procházela renovací u příležitosti oslav 250. výročí. Misii San Gabriel založil v roce 1771 P. Junípero Serra.
san gabriel mission fire
Neporušený zůstal v kostele misie San Gabriel jen oltář
Federální i místní oficiální představitelé stále vyšetřují příčinu požáru v misii San Gabriel a zdráhavě připouštějí „možnost, že požár byl žhářským útokem“. Protože protestující povalili a poničili další čtyři Serrovy sochy v San Francisku, Los Angeles a v Sacramentu, a obvinili jej z rasismu a propagace španělského imperialismu, zdá se, že prvním podezřením je, že to byl další zpustlý akt protestu.
Den po požáru sloužil arcibiskup z Los Angeles Jose Gomez mši v misii a všem přál pokoj, naději a dobrou vůli. Odmítnul uznat, že by požár mohl být aktem protestu proti P. Serrovi nebo katolické Církvi.
Jedna hispánská farnice, která truchlila nad ztrátou této kaple, kde byla pokřtěna a kde se vdávala, nicméně připustila, že dokáže pochopit, jak mohou být někteří lidé znepokojeni kvůli „lidem v dějinách Církve, kteří jednali nespravedlivě“.
Pochopení pro zločince a násilníky a žádné pobouření pro čest Boží. To se stává součástí nových pokoncilních dějin – církev, kterou lze jen stěží nazvat katolickou, sympatizuje s BLM a Antifou.
Precedens a žádná reakce
16. června 2020 vypuknul ohromný požár v katolickém kostele sv. Pia X. v Queensu v New Yorku, po kterém z něj zůstala jen ohořelá kostra. Navzdory výtržnostem a nepokojům v okolí to biskup Nicholas DiMarzio odbyl jako možný problém elektroinstalace.
precedents
Zleva doprava, kostel sv. Pia X. v plamenech, jen několik fotek menších škod, které vydaly autority této baziliky, aby zlehčily výtržnosti; graffiti na katedrále sv. Patrika
V Minneapolisu výtržníci 28. května vypálili interiér katolické Baziliky sv. Panny Marie, jeden z nejstarších kostelů svého druhu v Americe. Škoda byla podle církevních autorit, které ji bagatelizovaly, jen minimální. Zároveň žádaly o „modlitby za pokoj a uzdravení“ a přenášely bohoslužbu se „svatodušní večerní modlitbou za spravedlnost a mír“.
V sobotu 31. května v noci výtržníci z BLM vandalsky poničily katedrálu sv. Patrika v New Yorku, jeden z nejznámějších kostelů v Americe. Protestující na zdech katedrály na 5. avenue zanechaly čmáranice se sprostými vzkazy, hesly proti policii a nápisem „BLM“.
Tisk tento příběh ignoroval nejspíš proto, že církevní autority se proti tomuto ohavnému útoku nijak neozvaly.
Překlad: D. Grof