sobota 18. července 2020

Generál Franco: Deklarace z 18. července (1936)


Generál Franco: Deklarace z 18. července (1936)
VYHLAŠUJI:
že Armáda spolu s ostatními ozbrojenými silami národa opět považuje za nutné odpovědět na vášnivou touhu velké většiny Španělů, kteří s nesmírnou hořkostí viděli mizet to, co nás všechny může sjednocovat ve společném ideálu: ŠPANĚLSKO.
Jde o otázku znovuobnovení ŘÁDU v rámci REPUBLIKY nikoliv jen zevnějškem nebo vnějšími znaky, ale také v samotné své podstatě, aby země přestala být rozdělená na dvě skupiny: na ty, kteří se těší moci a porušují dokonce i zákony, které sami utvořili, a na ty, jejichž práva jsou pošlapávána. Způsob, jakým se tyto dvě skupiny organizují, determinuje jejich vztah k AUTORITĚ, což je další prvek, který zmizel z našeho národa a který je pro jakékoliv lidské společenství, ať je to systém demokratický nebo sovětský, nepostradatelný – přičemž v posledně zmiňovaném dosahuje maxima své tvrdosti. Je proto nutné jednat se spravedlností, jež nebere žádný ohled na třídní nebo společenskou skupinu – nebude ani vyvyšována, ani pronásledována. Znovuzavedení tohoto principu AUTORITY, na nějž se v posledních letech zapomnělo, si vyžaduje přísný exemplární trest, pomocí nějž bude [tento princip] zaveden, a rychlost, s níž bude bez váhání či zakolísání vykonáván.
https://teachwar.files.wordpress.com/2013/05/spanish_civil_war.jpg
Zdroj: teachwar
Překlad: D. Grof