sobota 27. července 2019

Komentář Eleison DCXXVIII – Rozmáhající se rozpor (2019)


Komentář Eleison DCXXVIII – Rozmáhající se rozpor (2019)
(628)
27. července 2019
ROZMÁHAJÍCÍ SE ROZPOR     
Zpět k biskupovi Huonderovi, nikoliv z nějakého osobního důvodu, ale kvůli všeobecnému zmatení, jež názorně dokládá. V den, kdy rezignoval jako hlava hlavní švýcarské diecéze Chur, aby se usídlil v tradiční chlapecké škole FSSPX ve Wangsu v diecézi St. Gallen, mohl se jeho krok zdát tak překvapivý, že téhož dne vydal dvě vysvětlení, jedno pro Tradici a druhé pro oficiální Církev. Zde jsou klíčová slova z obojího vysvětlení, jež, i když jsou vytržena ze svého plného kontextu, nepřekrucují žádné z vysvětlení.
Svým bývalým kolegům a laikům v diecézi Chur o svém odchodu na odpočinek do Wangsu napsal: V souladu se smýšlením papeže Františka se tam (ve Wangsu) budu snažit přispívat k jednotě Církve, nikoliv vylučováním kohokoliv, ale spíše rozlišováním, následováním a začleňováním lidí.“ Pro tradiční katolíky, mezi něž se chystal odejít na odpočinek, spolupodepsal s generálním představeným FSSPX P. Davidem Pagliaranim společné Prohlášení obsahující tato slova: „Jediným záměrem tohoto kroku biskupa Huondera je, zasvětit se modlitbě a tichu, slavit výlučně tradiční mši a pracovat pro Tradici, jediný způsob, jak obnovit Církev.
Jak to, že však tento ctihodný biskup nevidí rozpor mezi těmito dvěma vysvětleními? Kdo od chvíle, kdy se František stal v roce 2013 papežem, nevidí takřka každodenní proud slov a skutků, jimiž tento papež zamýšlí to, aby katolíci opustili Tradici? Kdo necítí hluboký a pudový odpor vůči Církvi, jaká byla před koncilem, který sdílí se všemi koncilními duchovními, kteří zapříčinili revoluci Druhého vatikánského koncilu? Jak může biskup Huonder nevidět, že mezi „smýšlením papeže Františka“ a „Tradicí“ je neměnná zásadní propast?
Jestliže si představuje, že „smýšlení papeže Františka“ je jiné, než jaké je, nebo jestliže doufá, že se může stát jiným, než jaké je, pak jej ohledně všech předešlých vystoupení papež jistě rychle a tvrdě opraví, pokud jde o skutečný stav jeho smýšlení. Jestliže si na druhou stranu tento biskup představuje nebo doufá, že Tradice není to, co je, musíme zde bohužel připustit, že mohl být docela dobře oklamán dvacetiletým úpadkem od toho, co Bratrstvo sv. Pia X. bylo za arcibiskupa Lefebvra k tomu, čím se Novobratrstvo stalo za jeho nástupců. Za arcibiskupa to byla jednotlivá největší pevnost katolické nauky, svátostí a mravů všech časů v Církvi, ale jakmile jeho osobní přitažlivost umřela spolu s ním v roce 1991, pak se během pouhých pár let znovu prosadila oficiální přitažlivost Říma, jež přitahuje všechny katolíky, a Bratrstvo s GREC započalo svou proměnu na Novobratrstvo, aby zapadlo do Novocírkve Říma. Biskup Huonder pravděpodobně nevidí žádný rozpor, protože chce té proměně napomoci.
Co však ten, který podepsal spolu s tímto biskupem společné Prohlášení pro tradicionalisty, tj. generální představený Novobratrstva P. Pagliarani? Zjevně ví, čeho je papež František schopný, a zajisté před 20 lety věděl, co arcibiskup chápe jako Tradici. Když tedy spolupodepsal toto Prohlášení, věděl o souběžném záměru tohoto biskupa působit ve Wangsu „v souladu se smýšlením papeže“ i „pro Tradici“? A jestliže věděl o tomto dvojím záměru, také neviděl žádný rozpor? A jestliže ten rozpor vidí teď, co udělal ohledně tohoto trojského koně, ať už má jakkoliv dobré úmysly, v branách Tradice? Možná si říká: „Ach, na tom sotva záleží. Arcibiskup chtěl, abychom se starali o kněze Novocírkve (ano, ale ne o trojské koně). Biskup Huonder je milý člověk. My všichni jsme milí. Všichni se shodneme. Rozpor je spíše problém teorie než praxe atd...“
Jestliže skutečně takto nový generální představený přemýšlí, pak chytil koncilní nemoc a Bratrstvo je opravdu vyřízeno, zatímco rozbředlé bratrstvo od teď šťastně vyplouvá na moře rozbředlé církve zmatení a rozporu. Běda však duším!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof