pondělí 24. června 2019

Vyjádřil Bůh Svou nevoli nad Františkem? (2019)


Vyjádřil Bůh Svou nevoli nad Františkem? (2019)
24. června 2019
David Martin
V neděli 23. června na [přesunutou] slavnost Těla a Krve Páně papež František ve své promluvě vyřkl to, co se jeví být heretickým výrokem. Když hovořil o Svátosti oltářní, řekl:
V přítomnosti Svátosti oltářní, Ježíše, který se stává chlebem, tímto prostým chlebem, jenž obsahuje celou realitu Církve, se naučme blahořečit vše, co máme, chválit Boha, žehnat a nikoliv proklínat vše, co nás přivedlo do tohoto momentu a pronášet slova povzbuzení k druhým.“
Teologickým faktem není, že se Ježíš „stává chlebem“, ale naopak. Říct, že se Ježíš stává chlebem, s sebou nese to, že Ježíš přestává být a stává se něčím jiným, tj. chlebem, takže v proměněné Hostii je přítomna pouze podstata chleba. Tomu věří protestanti.
Pravdou je, že během mešní Oběti, přestává existovat „prostý chleba“ a stává se Ježíšem, takže je přítomna pouze podstata Ježíše. A jako takový nemůže chléb „obsahovat celou realitu [Kristovy] Církve,“ protože to zde není chléb, který Jej obsahuje. Proto je fyzická povaha proměněné Hostie nazývána posvátnými způsobami, protože během proměňování při mši přestává chléb existovat.
Když František říká, že chléb „obsahuje“ Ježíše, propaguje také konsubstanciaci, spoluexistenci dvou podstat, tj. Ježíše a chleba, což je to, co učil Luther a co Církev zavrhuje.
Říct, že tento chléb obsahuje „celou realitu“ Církve také naznačuje, že všechny věci jsou obsaženy ve Svátosti oltářní, což má sklon činit vše rovnocenným, na což František nepřímo poukazuje, když říká: „naučme se blahořečit vše, co máme“. Budeme žehnat také svému cizoložství? (Amoris Laetitia č. 303) A co takhle naučit se zříkat všeho a blahořečit pouze Boha? Cožpak není tohle to, proč jsme na zemi, a proč jsme byli pokřtěni jako katolíci?
Nebylo překvapením, že pár hodin po Františkově promluvě otřáslo městem Římem zemětřesení. Italský Institut geofyziky a vulkanologie (INGV) předběžně určil stupeň na 3,7. Evropské středomořské seismologické centrum určilo tento stupeň jako mírně vyšší – 3,9.
Bylo to Boží znamení? Vyjádřil Bůh svou nevoli nad Františkovým omylem?
Překlad: D. Grof