sobota 15. června 2019

Komentář Eleison DCXXI – „Prometeo“ – úvod (2019)


Komentář Eleison DCXXI – „Prometeo“ – úvod (2019)
(621)
8. června 2019
„PROMETEO“ – ÚVOD
Když arcibiskup Lefebvre přemýšlel o budoucnosti Bratrstva sv. Pia X., doufal, že [Bratrstvo] přispěje k studiím 16 dokumentů Druhého vatikánského koncilu, protože to byl hlavní vstup, jímž v 60. letech 20. století přišlo nebývalé množství problémů, jimiž jsou od té doby Církev a svět sužováni. Není pochyb, že Bratrstvo do jisté míry přispělo takovými studiemi. Bylo by však samo postiženo – někteří si myslí, že smrtelně – tak, jak dnes je, kdyby jeho kněží bývali lépe chápali chorobu Druhého vatikánského koncilu; přitažlivou, vysoce nakažlivou a pro pravou Víru smrtící? To se člověk může ptát.
V roce 2010 se však ve španělštině objevila nekompromisní studie tohoto problému od argentinského kněze Bratrstva P. Alvara Calderóna, plně kvalifikovaného tomisty, který učí filozofii a teologii v semináři Bratrstva v Argentině. Název jeho knihy je „Prométheus, náboženství člověka“, a má podtitul „Esej k výkladu Druhého vatikánského koncilu“. Jejích 320 stran končí dramatickým obviněním, že Druhý vatikánský koncil je modloslužba a to již v jeho dokumentech a nikoliv jen v jeho důsledcích. Kniha byla zřejmě přeložena do francouzštiny, existuje-li však takový překlad, určitě se nikdy neobjevil, s největší pravděpodobností, aby se ochránila koncilní Novocírkev a její levoboček Novobratrstvo. Ve skutečnosti je potřeba, aby se tato kniha přeložila a objevila v mnoha jazycích.
Aby se vysvětlilo, proč tyto „Komentáře“ tak často obviňují Druhý vatikánský koncil, předloží v řadě vydání čtenářům obecný přehled této knihy. Je to riskantní počin představit v několika článcích o nějakých 750 slovech zhuštěnou spornou knihu o 320 stranách, je však daleko důležitější, aby katolíci měli alespoň náznak úplné zlovolnosti Druhého vatikánského koncilu, než toto úsilí nepodstoupit. A tak tyto články budou méně pro profesionální teology vyžadující spíše větší hloubku a preciznost, aby byli přesvědčeni. Budou více pro obyčejné duše, které hledají nějaké vysvětlení pro ničení Církve a světa, jež působí všude kolem nich. Aby Druhý vatikánský koncil napáchal takovou spoušť, musel být hluboký a promyšlený. Kéž tato vydání „Komentářů“ postačí alespoň k tomu, aby naznačila tomistickou hloubku a promyšlenost knihy P. Calderóna.
Obvinění, že Druhý vatikánský koncil je modloslužba, by jen stěží mohlo být závažnější, v jeho knize je však podložené řadou odkazů na oněch 16 dokumentů samotného Druhého vatikánského koncilu, zvláště Gaudium et Spes a Lumen Gentium. Problémem je, jak [P. Calderón] vysvětluje, že z historických důvodů autoři Druhého vatikánského koncilu vynaložili zvláštní péči na zamaskování svých modlářských nauk, aby se nejevily být mimo linii katolické Tradice. Sám arcibiskup Lefebvre v té době podepsal 14 z 16 dokumentů, což by o pár let později, kdy se plody tohoto zamaskování staly jasnými, nikdy neudělal. Proto jsou tyto dokumenty šikovně dvojznačné a mají nějakou literu a docela jiného ducha. A proto do dnešního dne mohou katolíci upřímně věrní Církvi i modernisté usilující přetvořit Církev tvrdit a tvrdí, že tato litera dokumentů je katolická. Velkou výhodou analýzy P. Calderóna však je, že z dokumentů samotných dovozuje, že jejich duch má vytvořit zcela nové náboženství soustředěné na člověka. A tak je v realitě neomodernismus Druhého vatikánského koncilu docela výjimečně úskočný a zrádný.
Je španělské vydání této knihy ještě dostupné? Doufejme. V každém případě je vydavatel uveden jako Luis Maria Campos 1592, Morón, Bs. As., Argentina, tel. 4696-2094. Na internetové stránce PRH lze nalézt (alespoň donedávna) úplný text knihy P. Calderóna ve španělštině.
Kniha má čtyři části: Část I, co byl Druhý vatikánský koncil, definice; Části II-IV, co Druhý vatikánský koncil vytvořil: vytvořil: Část II, nového ČLOVĚKA, část III novou CÍRKEV, Část IV, nové NÁBOŽENSTVÍ. V těchto „Komentářích Eleison“ by měly následovat čtyři články (možná s přerušením), vztahující se k těmto čtyřem částem.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof