středa 27. prosince 2017

Rozhovor s autorem knihy „Papež diktátor“ (2017)


Rozhovor s autorem knihy „Papež diktátor“ (2017)
22. prosince 2017
(Řím) KnihaPapež diktátor“ (Il Papa dittatore) od Marcantonia Colonny, což je pseudonym neznámého autora, vyvolávala po mnoho dní diskuzi, a nejen v Římě. Také popisuje vzestup Jorgeho Marii Bergoglia. Deník La Veritá vedl e-mailový rozhovor s autorem.
Kniha Papež diktátor
Marcantonio Colonna byl jedním ze tří vítězů v bitvě u Lepanta, kteří v roce 1571 zastavili islámský průnik do Evropy po moři. Colonna byl velitelem papežských oddílů a později místokrálem španělských Habsburgů v Sicilském království.
Dle deníku Veritá „tato knížečka přitahuje zájem poloviny světa“. Média ve světě již o ní přinesla zprávu. Po italském vydání se objevilo i anglické. Jsou plánovány další překlady. Chystá se německé vydání.
La Veritá: Proč jste se rozhodl napsat tuto knihu? A proč pro to používáte pseudonym?
Marcantonio Colonna: Prostě proto, že mediální obraz, z nějž papež František těžil po více než 5 let, je jedním z nejmimořádnějších podvodných příběhů současnosti. Každý, kdo pracuje ve Vatikánu, zná hluboký rozdíl mezi mediálním obrazem a realitou, a člověk by neměl být překvapený, že někdo v nějaké chvíli tuto pravdu odhalí.
Svou knihu jsem napsal pod jménem Marcantonio Colonna, protože to byl velký vojevůdce katolické Církve v 16. století. Kdokoliv, kdo si přečte onu knihu, uvidí, že to v žádném případě není útok na Církev. Záměrem je zabránit Církvi učinit další takovou chybu, chybu, že vybere málo známého kardinála, aby byl papežem [Zcela jistě byl dobře známý skupině Sankt Gallen, která se jej pokusila zvolit již na konkláve po smrti Jana Pavla II. – pozn. edit.], který se pak ukáže být naprosto odlišný od toho, jaký se zdál být. Pseudonym byl nutný, protože jak říká kniha, papež František se nemilosrdně mstí těm, kteří mu odporují. Tři asistenti kardinála Müllera, kteří byli propuštěni v říjnu 2016 kvůli údajné kritice papeže, jsou toho příkladem.
Církevní varianta Juana Peróna
La Veritá: Proč je podle vás Bergoglio „diktátor“?
Marcantonio Colonna: Význam slova „diktátor“ je, že je to vládce uplatňující svou moc a přitom ignorující zákon a pořádek. To je dosti odlišné od legitimní autority, která tradičně náleží hlavě katolické Církve. Opět bych mohl mluvit o kardinálu Müllerovi. Pokusil se hájit své tři podřízené, když byli vyhozeni. Od papeže obdržel odpověď. „Já jsem papež a nedlužím vám žádné vysvětlení za jakékoliv své slovo.“ To není způsob, jakým papež tradičně vykonává svou autoritu. Když jsem papeže Františka nazval diktátorem, chtěl jsem také ukázat blízkou podobnost mezi jeho stylem a stylem Juana Peróna, argentinského diktátora za Bergogliova mládí. Jeho vliv je klíčový pro vysvětlení Františkova stylu. Jak v knize říkám, je to církevní realizace Juana Peróna.
Zmizelá zpráva generálního představeného jezuitů
La Veritá: V knize vyprávíte málo známou epizodu z Bergogliovy minulosti. Týká se otce jezuity Kolvenbacha. Kdo je to? Jak jste se o té epizodě dozvěděl?
Marcantonio Colonna: V roce 1991, když měl být otec Jorge Bergoglio jmenován pomocným argentinským biskupem, byla nezbytná zpráva generálního představeného jeho řádu, otce Kolvenbacha. Odpověď otce Kolvenbacha, zakládající se na názoru ostatních členů jeho řádu, byla, že Bergoglio není způsobilý být jmenován biskupem. Pater Kolvenbach tvrdil, že Bergoglio postrádá psychickou vyváženost, že má nepoctivý charakter a že během doby, kdy byl provinciálem, rozdělil Argentinu. Tato zpráva pak byla distribuována mezi bývalé členy Kongregace pro biskupy, a proto se stala známou dosti velkému počtu lidí. Bergoglio si pospíšil, aby zmizela, když se stal papežem
La Veritá: Jak jste sesbíral materiál pro svou knihu?
Marcantonio Colonna: Různí novináři o mé knize napsali, že obsahuje málo nového. Vlastně většina z ní spoléhá na články publikované v posledních čtyřech letech, například Sandrem Magisterem. Bylo to jen o tom, poskládat ten materiál dohromady. Nicméně si myslím, že má kniha se svou druhou kapitolou je významným příspěvkem, který popisuje minulost Jorgeho Bergoglia v Argentině, kde byl známý jako vychytralý politik a manipulátor v peronistické tradici. Opět, pro Argentinu to není nic nového, ale je to o tom, seznámit s těmito fakty zbytek světa. Já jsem byl jen nástrojem, který je přeložil napříč jazykovými bariérami. Ještě jednou, odhalení o odporu proti reformám a vládě strachu, jež nyní převládají ve Vatikánu, jsou důvěrně známé komukoliv, kdo tam pracuje, bylo však nezbytné, aby někdo veřejně řekl, co je již v skrytu známé.
Mafie ze Sankt Gallen
La Veritá: Jak se stal Bergoglio papežem?
Marcantonio Colonna: Má první kapitola popisuje akci skupiny kardinálů pro konkláve v roce 2013, která se stala známou jako „Mafie ze Sankt Gallen“, aby zajistila Bergogliovo zvolení. Tento popis pochází od člena skupiny samotné, belgického kardinála Danneelse, který byl tak pyšný, že naplánoval Bergogliovu volbu, že vše řekl svým životopiscům. A dodám, že jméno „Mafie ze Sankt Gallen“ také pochází od Danneelse. Zjevně nevěděl, že tak oznamuje závažné porušení kanonického zákona, který zakazuje jakoukoliv formu komplotu k ovlivnění konkláve. Skupina ze Sankt Gallen se po léta tajně setkávala před konkláve v roce 2005, kde se pokusila zabránit volbě kardinála Ratzingera za papeže Benedikta XVI. Kandidátem prezentovaným v té době byl Bergoglio. Když Benedikt XVI. v roce 2013 nečekaně abdikoval, chopili se příležitosti znovu pokračovat v neúspěšném pokusu, který provedli před osmi lety.
Potlačená reforma Církve
La Veritá: Co si myslíte o Bergogliových reformách?
Marcantonio Colonna: Třetí kapitola se jmenuje „Reformy? Jaké reformy?“. Detailně popisuje, jak reformování mocných představitelů Kurie, s nimiž se František spojil, bylo naprosto zablokováno. Především byla zrušena reforma Kurie ze strany státního sekretariátu, takže kardinál Parolin je mocnější, než kdy dříve. Za druhé, porušený slib přijmout kroky proti skandálu pedofilních kněží: existují případy velmi dobře známých kněží, kteří jsou chráněni vysoce postavenými představiteli Kurie. Za třetí, úplné zastavení finanční reformy, která se očekávala, když byl vytvořen nový Ekonomický sekretariát vedený kardinálem Pellem. Bojoval proti němu malý okruh kardinálů, kteří se nechtěli vzdát své nadvlády, a podařilo se jim jej porazit. Propuštění vatikánského generálního revizora [osoby zodpovědné za audit hospodaření Svatého stolce – pozn. překl.] Libera Miloneho, bylo dalším vítězstvím pro ty, kteří se staví proti reformám. Proč se to stalo? Protože František, který byl zvolen, aby reformoval Církev, dospěl k závěru, že může Kurii vládnout mnohem efektivněji skrze zkorumpované postavy, jejichž moc závisí na něm. Slepě jej poslouchají.
La Veritá: Byla ze strany Vatikánu nějaká reakce na vaši polemiku?
Marcantonio Colonna: Moje kniha Vatikán nepotěšila. Proběhly okamžité pokusy zjistit, kdo ji napsal. Mysleli si, že vypátrali, že autorem je někdo, kdo byl v Anglii, a obtěžovali jej telefonickými výhružkami. Nevědí, že tato kniha není názorem „jednoho o jednom“, ale vyjadřuje obavy mnoha lidí ve Vatikánu i mimo, kteří chtějí, aby byla známa pravda.
Překlad: D. Grof