neděle 5. listopadu 2017

Komentář Eleison DXXXVIII – Skutečný islám (2017)


Komentář Eleison DXXXVIII – Skutečný islám (2017)
(538)
4. listopadu 2017
SKUTEČNÝ ISLÁM
Když měla Británie impérium, jeho správci byli v přímém kontaktu s národy, rasami a náboženstvími po celém světě a měli sklon mluvit ze zkušenosti. Dnes vládci Británie povětšinou mají pouze svůj liberalismus a jeho neskutečnou ideologii, což je důvod proč tak málo z nich ví, o čem hovoří. Naproti tomu P. Henry Boulad je jezuitský kněz staré školy, narozený před 86 lety v Alexandrii v Egyptě, ze staré syrské křesťanské rodiny melkitského ritu, bývalý profesor teologie v Káhiře, představený jezuitů v Alexandrii a jezuitů v Egyptě, se zjevně přímou celoživotní zkušeností s islámem a muslimy. Teroristické útoky na dva křesťanské kostely v Egyptě vloni na jaře jej přiměly poskytnout rozhovor ve Francii a napsat knihu, z níž jsou adaptovány následující poznámky. Rozhodně ví, o čem hovoří!:
„Obviňuji islám, ale ne jednotlivé muslimy, kteří jsou prvními oběťmi islámu. Rozhodl jsem se odsoudit zdroj terorismu: hlavním zdrojem islámského radikalismu ve světě je univerzita al-Azhar v Káhiře v Egyptě, kde se vyučuje smrtící ideologie jako oficiální nauka islámu. Obviňuji univerzitu al-Azhar v Káhiře, údajně ztělesnění umírněného islámu, že vytváří ducha fanatismu, netolerance a nenávisti u milionů studentů a muslimských kleriků přicházejících z celého světa, aby obdrželi formaci v jejích institutech. Tím se al-Azhar stává jedním z hlavních zdrojů terorismu ve světě.
Obviňuji samotný islám a nikoliv jen „extrémistický islamismus“, protože islám je svou povahou politický a radikální. Před 25 lety jsem napsal, že islamismus je pouze islám vysvlečený do naha ve vší své logice a přísnosti. Plánuje společnost usilující o celosvětový kalifát založení na zákoně šaría, který je jediným legitimním zákonem, protože pochází od Boha. Je to plán zahrnující celou zeměkouli, je všepostihující a zcela totalitní. Obviňuji všechny ty, kteří předstírají, že zločiny spáchané muslimy „nemají nic společného s islámem“, že jsou záměrní lháři. Tyto zločiny jsou páchány ve jménu koránu a jeho jasných instrukcí. Pouhá skutečnost, že muslimská výzva k modlitbě i výzva k zabíjení nemuslimů jsou uvozeny stejným pokřikem „Alláhu Akbar“ (Bůh je veliký), je velmi významná.
Obviňuji vzdělané muslimy z 10. století, že schválili výnosy, které jsou nyní neodvolatelné, které zavedly islám do jeho dnešního zamrzlého stavu. První z těchto výnosů zrušil jakoukoliv přednost veršů koránu z Mekky, které vyzývají k míru a harmonii, a namísto toho dal prioritu veršům z Medíny, které vyzývají k netoleranci a násilí. Dva další výnosy byly schváleny, aby učinily onen první výnos neodvolatelným: korán byl prohlášen za neupravené slovo Alláha, které je tudíž neměnné; a jakékoliv další úsilí o [nezávislou] interpretaci bylo zakázáno „uzavřením brány idžtihád (interpretace) jednou provždy“. Tyto tři výnosy, jež byly učiněny posvátnými, fosilizovaly muslimské myšlení a přispěly k udržování muslimských zemí ve stavu zaostalosti a chronické stagnace.
Obviňuji výnos Druhého vatikánského koncilu „Nostra Aetate“, že spustil mezináboženský dialog, který zamýšlel být otevřený, srdečný a chápavý vůči muslimům, protože 50 let jsme neudělali ani krok vpřed a nyní jsme na místě. Dialog s šejkem z al-Azhar skončil jeho prohlášením, že „všichni křesťané půjdou do pekla“. Nic se nehýbe, stejně jako se nic nehýbalo posledních jedenáct století. Dialog ano, ale já chci dialog založený na pravdě. Křesťanská láska bez pravdy se nedostane nikam! Obviňuji katolickou Církev, že uskutečňuje dialog s islámem založený na snaze zavděčit se, na činění kompromisů a na licoměrnosti. Po 50 letech iniciativ, které šly všechny jednosměrně, se monolog Církve nedostal nikam. Ustupováním „politicky korektnímu“, předstíráním, že dialog nesmí urazit muslimy, protože musíme „žít pospolu“, se záměrně vyhýbáme všem ožehavým, ale životně důležitým otázkám. Pravý dialog však začíná s pravdou. Žádal jsem o setkání s papežem Františkem. Bez odpovědi.“
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof