pondělí 20. listopadu 2017

Francisco Franco – Poslední rozloučení (1975)

 
Francisco Franco – Poslední rozloučení (1975)
20. listopadu 1975
Nyní, kdy je pro mě blízko čas, kdy budu stát před soudem všemohoucího Boha, prosím, aby na mě pohlížel vlídně, protože jsem usiloval o to, žít a zemřít jako dobrý katolík.
Vždy bylo mou touhou být věrným synem Církve, v jejímž náručí zemřu. Prosím o odpuštění ode všech, jako i já dávám své nejupřímnější odpuštění těm, kteří se prohlašovali za mé nepřátele.
Věřím a doufám, že jsem neměl žádné jiné nepřátele, než ty, kteří byli nepřáteli Španělska – Španělska, které budu milovat do poslední chvíle, a jemuž jsem slíbil sloužit až do posledního dechu, který je blízko.
Chci poděkovat všem těm, kteří s nadšením, oddaně a obětavě pracovali na velkém úkolu vytvořit jednotné, svobodné a velké Španělsko. Z lásky, kterou cítím pro naši zemi, vás úpěnlivě prosím, abyste pokračovali v míru a jednotě a abyste stejnou přízeň, loajalitu a setrvalý projev síly a podpory, jež jste dávali mně, rozšířili i na budoucího krále Španělska, Dona Juana Carlose de Borbón.
Nezapomeňte, že nepřátelé Španělska a křesťanské civilizace se bedlivě dívají, a vy byste také měli být bdělí a měli byste dát stranou osobní zisk ve prospěch cílů a zájmů naší země a španělského lidu. Nadále usilujte o dosažení sociální spravedlnosti a vzdělání pro všechny Španěly a využijte bohatou rozmanitost jeho regionů jakožto zdroje síly pro nadále jednotné Španělsko.
Chtěl bych v těchto svých posledních chvílích spojit jméno Boží a Španělska, a nás všechny, abychom objali jeden druhého, a na prahu své smrti naposledy zvolat: Arriba España! Viva España!
Překlad: D. Grof